Club Social

Acompanyament a les persones

Què és?

El Club Social és un servei social especialitzat, adreçat a persones amb problemes de salut mental, que promociona la inclusió social i la participació a la comunitat. La finalitat del servei és fomentar el manteniment de relacions socials i afavorir l’adquisició d’habilitats i competències personals mitjançant l’oci, l’esport, la cultura, etc.      

A qui va adreçat?

El Club Social està dirigit a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental. Les persones que vulguin participar cal que estiguin en un període d’estabilitat clínica del seu trastorn, i que mantinguin una motivació i autonomia suficients per realitzar les activitats proposades pel servei.

Entitat que ho gestiona

Fundació Salut Mental Catalunya

Objectius

 • Oferir activitats associades al benestar i a la satisfacció personal.
 • Promoure la creació de vincles afectius, d’amistat i d’ajuda mútua entre les persones ateses.
 • Estimular l’interès i la motivació en la realització d’activitats.
 • Superar la tendència a l’aïllament i a la passivitat.
 • Oferir suport social a les persones que participen al Club.
 • Afavorir l’autonomia.
 • Desenvolupar rols i ocupacions socialment significatius.
 • Sensibilitzar sobre salut mental amb la participació activa de les persones usuàries.

Dades 2021

Més informació

Entre les activitats que es fan als Clubs Socials i podem trobar activitats esportives, expressives i artístiques, culturals, relacionades amb el medi ambient i la natura, de sensibilització, de voluntariat o viatges i vacances.

Totes elles són voluntàries i varien segons el Club Social que es consulti. En el seu desenvolupament es té en compte els següents enfocaments:

 • El lleure. Entès com una ocupació valuosa i significativa per a la persona. Des dels Clubs s’entén que les relacions socials i el lleure significatiu augmenta el benestar i millora la salut.
 • L’empoderament. Per la recuperació de la persona es necessari que aquesta tingui tot el protagonisme. La idea és oferir tota la informació i crea un context ric en opcions per tal que cadascú eleccions significatives. En definitiva es tracta d’afavorir que la persona amb problemes de salut mental agafi les regnes de la seva vida.
 • El treball comunitari. El Club Social ha de ser una entitat més del territori, potenciant oportunitats d’intercanvi i obrint el ventall d’opcions perquè la persona trobi el seu lloc a la nostra societat.

L’aïllament i la falta d’integració social té un efecte directe en la qualitat de vida, perquè són factors que per ells mateixos generen malestar, de manera que predisposen la persona a un empitjorament de la salut. Aquestes dificultats, unides a les limitacions i dificultats derivades de la simptomatologia del propi trastorn,  són determinants perquè impedeixen el desenvolupament d’un projecte de vida propi, gaudit i per tant significatiu.

També s’ha de tenir en compte la mirada social envers aquest col·lectiu. L’estigma és un factor clau cap on el Club Social ha de dirigir la seva intervenció, ja que és l’altre causa fonamental d’exclusió del col·lectiu.

Voluntariat

Als Clubs Socials que gestiona la Fundació SMC hi participen una mitja de 20 persones voluntàries cada any que realitzen els tallers que s’hi desenvolupen. Totes elles estan cobertes legalment per les pòlisses d’assegurances que obliga la llei catalana de voluntariat.

Són persones que desitgen ocupar part del seu temps oferint el seu coneixement, experiència i professionalitat a les persones sòcies dels Clubs Socials. Tothom que conegui un idioma, sàpiga tocar un instrument, ballar, cantar, pintar, dibuixar, cuinar, fer malabars o qualsevol esport, per exemple, serà ben rebuda com a voluntària o voluntari de la Fundació SMC. Només cal tenir més de 18 anys i sentir passió pel què fa.

Testimoni

“Al Club sóc feliç i no em sento diferent”

Raúl

Contacte

Judith Benítez: judith.benitzez@salutmental.org

Skip to content