Activa't per la salut mental

Acompanyament a les persones

Què és?

Activa’t per la salut mental és un projecte, que va iniciar al 2015, que té per finalitat aconseguir que persones amb problemes de salut mental, o risc de tenir-ne, i els seus familiars puguin esdevenir agents de salut actius en el seu propi procés de recuperació, i millorar així la seva qualitat de vida.

A qui va adreçat?

L’Activa’t per la salut mental s’adreça especialment a persones amb problemes de salut mental i a les seves famílies i/o entorn. El servei d’informació Espai Situa’t s’adreça a qualsevol persona que tingui dubtes o busqui informació sobre salut mental. A més, la part del foment de l’apoderament a través del programa Prospect, dedica una part a la participació dels professionals de la salut mental.

Pots trobar l’Espai Situa’t més proper a tu en aquest enllaç.

Accedeix al web del projecte Activa’t per la Salut Mental.

Entitat que ho gestiona

L’Activa’t és un projecte pilot impulsat conjuntament entre la Generalitat de Catalunya, la Federació Veus d’entitats de salut mental en 1a persona i la Federació Salut Mental Catalunya.

Objectius

 • Crear espais específics per informació, orientació i assessorament > Acollida, escolta del malestar, informació significativa per comprendre la situació a través de l’Espai Situa’t.
 • Desenvolupar eines útils per a la gestió quotidiana del trastorn mental > Programes formatius específics en desenvolupament d’eines d’afrontament de problemes de la vida diària (psicoeducatius).
 • Augmentar el grau d’influència i control que les persones amb problemes de salut mental greus i les seves famílies exerceixen en els esdeveniments de les seves pròpies vides > Programa d’apoderament Prospect.
 • Desenvolupar espais que millorin la cohesió social com a eina de disminució de la vulnerabilitat > Suport continuat a través de Grups d’Ajuda Mútua entre iguals. Grups diferents per a persones amb problemes de salut mental i per a famílies.
 • Desenvolupar i posar a disposició  de tothom eines i materials formatius i de consulta online i en paper > Recerca i disseny de continguts que donin resposta a necessitats d’informació sobre la salut mental, especialment dirigits a persones amb experiència pròpia i a familiars.
 • Avaluar resultats i mesurar l’impacte del programa en relació als seus objectius per tal de garantir la seva correcta aplicació i eficiència > Disseny  dels instruments per l’Avaluació, la Implementació, l’Explotació de les dades i l’Elaboració de propostes de millora
 • Aconseguir l’articulació de les xarxes sanitària, social, associativa i altres en el suport a les famílies, per assegurar la continuïtat en l’atenció i un missatge comú > Crear xarxes, Coordinació i definició de procediments i compartir la informació.

Més informació

L’accés a la informació i al coneixement contribueix de forma molt positiva a una gestió més eficient del propi procés de cura i a una participació compartida en la presa de decisions que situa el ciutadà al centre del sistema. En aquest sentit, el projecte s’articula en un circuit de quatre fases, la primera oberta a tothom, i les restants dirigides únicament a les persones amb trastorn mental sever, els seus familiars o professionals:

 1. Espai Situa’t: servei d’informació especialitzat en salut mental dirigit a la ciutadania en general i específicament a persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.
 2. Psicoeducació: per a famílies (programa Proenfa) i persones amb problemes de salut mental greu (programa La Klau de Re) desenvolupat pels professionals de la salut mental.
 3. Programa europeu PROSPECT per al desenvolupament de l’apoderament de la persona amb problemes de salut mental greu i de la família. A més, s’hi planteja un mòdul per a professionals i un quart mòdul comú amb els tres grups.
 4. Grups d’Ajuda Mútua (GAMs): servei de suport continuat basat en l’experiència entre iguals.

Després de 5 anys de funcionament i més de 6.000 participants, el projecte Activa’t per la salut mental dona per finalitzada la fase de pilotatge als 12 territoris de Catalunya on ha estat present. Amb el pilotatge hem demostrat que l’Activa’t és un projecte eficaç per la recuperació i l’empoderament de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, que funciona i ajuda (podeu consultar els informes d’avaluació aquí).

L’Activa’t, amb més de 10.000 intervencions sobre les persones, ha establert les bases d’un nou model d’atenció centrat en la persona i l’entorn comunitari, i ha donat a conèixer la realitat d’un col·lectiu que, a dia d’avui, segueix patint estigma i prejudicis en tots els àmbits de la societat.

Des de 2020 ens trobem preparant la nova fase de suport a la implementació del projecte Activa’t i és per això que alguns dels serveis del projecte es veuran afectats. Us anirem informant del nou projecte d’implementació i de les accions vinculades.

Testimoni

“Ara veig una llum al final que abans no la veia, havia llençat la tovallola, no sé si serà veritat o no, però com a mínim ara crec. M’heu ajudat a creure”.

Pilar, familiar

Contacte

info@activatperlasalutmental.org

Troba en aquest enllaç l’Espai Situa’t més proper.

Materials descarregables

Infografia

Skip to content