Bones pràctiques del teixit associatiu

Recuperació, capacitació i empoderament

Les lletres de l’encenall

En què consisteix?

El naixement sol ser un moment molt especial i feliç per a les famílies. L’AVAH, mitjançant el projecte “Les lletres de l’Encenall”, vol donar a conèixer l’entitat i el treball de voluntariat que s’hi porta a terme.

Les lletres de l’Encenall és una iniciativa inspirada en “Les lletres de la Rita”. Funciona en diversos hospitals de Catalunya i consisteix a fer arribar el mateix dia del naixement del nadó, el seu nom escrit amb lletres de roba, les quals, amb la col·laboració del personal d’infermeria, seran col·locades en el seu bressol. Des de fa poc i a demanda d’infermeria, hem ampliat aquest voluntariat als nens ingressats a pediatria.

Potencia el voluntariat inclusiu en persones usuàries del club social. Les persones usuàries del Club Social de Salut Mental, amb el suport dels voluntaris de la nostra associació, seran les encarregades de la confecció, planxat, empaquetat i distribució de les lletres a la planta de neonatologia.
Comptem amb persones anònimes que ens fan donació de roba reciclada, amb voluntàries de lAVAH i altres persones que s’han sumat a la iniciativa per confeccionar les lletres. Així mateix comptem amb el personal d’infermeria i de treball social de l’Hospital Sant Jaume que s’ocupen de fer arribar les lletres a cada bressol.

Fes un cop d’ull

Saber més

La idea original va ser de les persones creadores de “Les lletres de Ritade l’Hospital de la Vall d’Hebron, elles ens van proporcionar tota la informació necessària, com aconseguien les robes (sense pagar), com feien les lletres, etc. També ens van explicar que aquest programa s’estava duent a terme a diversos hospitals de Catalunya i que tenia una molt bona acceptació per part del personal d’infermeria i per a les famílies.

Ens va semblar molt interessant perquè les característiques d´aquest voluntariat feia possible que pràcticament la totalitat dels usuaris hi poguessin participar d´una o altra manera. Ens va semblar especialment tendre que, un dels primers regals que rebi la criatura vingui de mans de persones que, malgrat trobar-se en una situació de dificultat, són capaces de participar de forma activa i voluntària en el disseny i confecció del seu nom.

Un projecte de l’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital Sant Jaume de Calella (AVAH)

logo
L’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital Sant Jaume de Calella (AVAH) és una entitat sense ànim de lucre, vinculada a l’Hospital Sant Jaume de Calella, que ofereix el seu suport a persones que pateixen un problema de salut o es troben en situació de vulnerabilitat social a través de programes i projectes desenvolupats per un equip de voluntaris i professionals.

L’AVAH es proposa donar resposta a les necessitats socials vinculades a la salut més immediates del nostre entorn (l’Alt Maresme) per tal de contribuir a un desenvolupament cívic i solidari.

Contacta

Si vols posar-te en contacte amb l’Associació, ho pots fer a través de: avahcalella@gmail.com

Ajuda en xat per a joves

En què consisteix?

Xat de suport emocional per a joves. Amb aquest servei de missatgeria instantània en funcionament les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, ara pots enviar un missatge de WhatsApp al 679 33 33 63 per rebre suport i acompanyament emocional gratuït.

Es tracta d’un canal de comunicació confidencial i expert que ofereix ajuda i acompanyament a joves i adolescents en situacions de crisi emocional. A més, també és un espai d’orientació i suport a les persones properes (familiars, amics o amigues, equip docent, etc).

Fes un cop d’ull

Saber més

Amb qui parlaràs? Amb una persona orientadora voluntària formada per atendre situacions de crisi emocional i supervisada per professionals de la salut mental. Depenent de la problemàtica, et podem orientar o derivar cap a diferents serveis de la xarxa de recursos de la ciutat o bé a la xarxa sanitària pública.

Per què un xat de suport emocional per a joves? El servei pretén posar el focus en la promoció de la salut emocional i la prevenció dels problemes de salut mental dels i les joves. S’ofereix acompanyament, suport i contenció emocional creant un espai de comprensió i no judici on poder expressar les preocupacions i el malestar que s’està vivint. Així mateix, també es dona suport i orientació a les persones properes del o la jove. Depenent de la problemàtica expressada, s’orienta la persona cap a diferents serveis de la xarxa de recursos de la ciutat, o bé a la xarxa sanitària pública, en cas que es detecti la necessitat d’una valoració, diagnòstic o tractament de salut mental especialitzats.

Aquest és un projecte que forma part del Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022 i del Pla de xoc en salut mental per la covid-19, que es va aprovar amb una mesura de govern el mes de maig del 2021, i que impulsen l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Ajuda i Esperança.

Un projecte de la Fundació Ajuda i EsperançaLa Fundació Ajuda i Esperança és una entitat sense ànim de lucre i de caràcter canònic, constituïda el 28 de novembre de 1986, per tal de complir amb l’objectiu de promoure, fomentar i donar suport a les persones que ho necessitin, a través del servei de comunicació i orientació urgent i immediata.

La seva missió és oferir atenció social en un marc de total anonimat i confidencialitat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i el benestar emocional de les persones que viuen situacions de solitud, incomunicació o que generen un patiment, contribuint així a crear una societat més solidària, acollidora i resilient.

Contacta

Pots trucar al 93 20 20 260 o bé escriure a:
Si vols contactar amb el departament d’administració: administracio@telefonoesperanza.com
Si contactar amb el departament de premsa i comunicació: comunicacio@telefonoesperanza.com

Komunitat 60+

En què consisteix?

Komunitat 60+ és un projecte d’acompanyament comunitari en pro de l’envelliment actiu de les persones grans, amb i sense diagnòstic en salut mental. K60+ es va iniciar al Gener del 2021 per donar resposta a les necessitats detectades en persones vinculades a la nostra entitat (Salut Mental Barcelonès Nord) o a la Xarxa de Salut Mental del territori en el qual treballem: Badalona, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Montgat.
 
El projecte ha permès acollir diferents perfils que corrien el risc de quedar fora dels serveis d’oci i temps lliure en salut mental degut a l’edat, però que tampoc acabaven de trobar un espai en els serveis de Gent Gran. K60+ ha obert un nou espai dirigit a persones que es troben en situació de solitud i/o patiment emocional, més enllà de si tenen o no un diagnòstic en salut mental. Es tracta d’un projecte d’oci i temps lliure que treballa des de la intergeneracionalitat i la flexibilitat, atenent a persones majors i menors de 60 anys que hi participen en funció de les seves necessitats i interessos.

L’objectiu principal del projecte K60+ és la promoció del lleure i el temps lliure inclusiu, mitjançant accions que reforcin les xarxes relacionals comunitàries de les persones grans amb i sense trastorn mental amb 60 anys o més. Ofereix un gran ventall d’activitats d’oci i temps lliure, enfocades a promoure l’envelliment actiu de les persones. En aquestes es treballa l’estimulació cognitiva, els hàbits saludables, les relacions socials i la vinculació a la xarxa comunitària.

Totes les persones que participen en el projecte, decideixen consensuadament amb l’equip quines són aquelles activitats que s’adeqüen als seus interessos i donen resposta a les seves necessitats, i d’aquesta manera es planifica quina serà la seva participació.

Fes un cop d’ull

Saber més

L’increment de l’esperança de vida ha comportat un fort envelliment de la nostra societat i això genera problemes de soledat (definida com absència de suport afectiu) que fa que les persones grans encara es resentin més dels problemes que pateixen. Sovint a la soledat s’afegeixen situacions d’aïllament que invisibilitzen les problemàtiques del col·lectiu.

Els tallers es plantegen de forma intergeneracional, és a dir, en tots ells hi participen persones de més de 60 anys conjuntament amb persones majors de 60. També hi participen persones que tenen un trastorn mental sever, conjuntament amb persones que tot i no tenir un trastorn, estan patint una situació de solitud i malestar emocional. D’aquesta manera es treballa des de la diversitat, no enfocant els tallers per a un perfil concret, sinó plantejant-los des d’una metodologia flexible que permeti atendre les diverses necessitats.

S’ofereixen activitats com tallers de memòria, d’estimulació cognitiva, d’escacs i jocs de taula, hort urbà, costura, cuina, ball, marxa nòrdica, aeròbic, noves tecnologies, informàtica, esport i hàbits saludables, petanca, piscina, caminades, cinefòrum, tertúlia literària, imatge i perruqueria, espectacles culturals, entre d’altres.

Un projecte de l’Associació Salut Mental Barcelonès Nord


L’Associació Salut Mental Barcelonès Nord és una associació sense afany de lucre que treballa en pro de la salut mental a Badalona i Sant Adrià de Besós.
Creada al 1997 per un grup de famílies de persones afectades per trastorns mentals greus amb l’objectiu de defensar els drets de pacients i familiars, així com d’oferir informació, orientació i suport.

SMBN ha anat creant diversos serveis, programes i projectes de qualitat per donar resposta a les dificultats derivades dels trastorns mentals de forma coordinada i complementària a la xarxa sanitària i social d’atenció del territori.

Contacta

Pots posar-te en contacte amb l’Associació mitjançant:
El correu electrònic: administracio@assocsmbn.org
El número de telèfon: 93 383 58 39

Suport i Natura: Hort sociolaboral i de benestar emocional de Masia Nova

En què consisteix?

És un projecte per a la recuperació en salut mental de llarg recorregut, nascut al 2014, i amb una vocació de treball en xarxa, transversal i comunitari. És un espai que duu a terme activitats educatives i formatives que afavoreixen que les persones amb un diagnòstic en salut mental puguin crear un itinerar sociolaboral, desenvolupar un estil de vida més autònom, incrementar la interacció social i augmentar la qualitat de vida.

Reuneix en un espai únic diversos col·lectius: persones amb problemes de salut mental, voluntàries de la ciutadania en general, persones que compleixen la mesura de tasques en benefici de la comunitat i estudiants en pràctiques. A més, els divendres és un dia de portes obertes per a compartir amb la població en general.

El projecte visibilitza i procura donar valor i normalitzar la salut mental al territori.
La necessitat de cobertura va lligada a que les persones que tenen un diagnòstic en salut mental i es troben en una etapa vital adult puguin tenir un espai dins de la ciutat que impulsi promoure la salut mental en un context natural.

Fes un cop d’ull

Saber més

Un projecte de AFAMMGSalut Mental Garraf (AFAMMG) es va constituir fa dues dècades com a pol diferencial a la comarca del Garraf amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones diagnosticades en Salut Mental i de les seves famílies i entorns més propers.

Poporcionen un acompanyament integral en Salut Mental a les persones que ho requereixen i a les seves famílies. Promouen accions de sensibilització en la societat per erradicar l’estigma, el autoestigma i els prejudicis que es generen entorn de les malalties i les persones amb algun tipus de diagnòstic en Salut Mental.

Contacta

Si vols posar-te en contacte amb l’Associació, ho pots fer a través de:
Correu electrònic: info@famentgarraf.org
Telèfon: 648 273 335 / 93 816 90 34

KMK – Kè M’expliKes?

En què consisteix?


És un programa que acompanya joves amb problemes de salut mental i adiccions i a les seves famílies amb una perspectiva comunitària, complint una funció social important d’inclusió social de persones que pateixen diversos tipus de discriminació i exclusió alhora.

Hi ha joves que es vinculen a aquest servei que porten darrere una història de vivències d’exclusió successives i troben un lloc on poder ser elles mateixes, ser reconegudes pels demés i formar part d’un grup al que participar de manera activa.

El KMK-Kè M’expliKes? és un servei gratuït, gestionat per Arep i la Fundació Salut i Comunitat. Ofereix atenció a joves de 15 a 26 anys en salut mental i/o conductes addictives (patologia dual), els/les quals senten la necessitat d’acompanyament social i emocional per adquirir un estil de vida saludable i major benestar personal. Les actuacions del servei integren la intervenció individual i la participació comunitària.

Es planteja la inclusió de les joves de manera global, oferint eines per l’assoliment de l’abstinència o la minimització dels efectes del consum. Es promou l’abordatge de les experiències en salut mental i de la significació que aquestes tinguin pel/per la jove i la família, amb la realització d’un programa d’atenció familiar.

Les àrees d’intervenció que porta a terme el programa són: Socioeducativa, Promoció de l’Autonomia, Ocupacional i Formativa, i Acompanyament psicològic. Aquestes àrees es concreten en l’oferiment d’activitats en grup cada tarda de dilluns a divendres, tant organitzades pel propi servei com en col·laboració amb la comunitat.

Fes un cop d’ull

Saber més

Aquest projecte va néixer de la detecció de la manca de serveis psicosocials de continuïtat dirigits a joves que presenten patologia dual i als seus familiars. A partir de les demandes i les inquietuds que les famílies ens van fer arribar, ens plantegem la creació d’un espai d’atenció, orientació i acompanyament a joves amb patologia dual i als seus familiars, que s’adapti a les seves necessitats. S’ha de portar a terme una actuació integral, comunitària, i que articuli la xarxa de salut mental i la xarxa d’atenció a les drogodependències, així com establir sinergies amb els espais educatius i treballar directament en el territori, és a dir, en els espais de la ciutat.

Les persones participants del programa troben un lloc on poder participar sent elles mateixes, proposant a les assemblees, tenint experiències de participació a la comunitat de la que sovint s’han sentit exclosos/es, sentint que es validen els seus sentiments i sobre tot que formen part d’un grup que els accepta i que els acompanya en el seu procés de creixement personal. Espais com l’assemblea jove, les activitats comunitàries amb d’altres agents del barri del Bon Pastor i del conjunt de la ciutat o l’acompanyament psicològic que atén a les necessitats de cada moment són elements valorats pels joves i que fan que sentin que són part activa en el seu procés.

Al programa el valor positiu de les diferències, de la diversitat, està molt present. Tot i que el tret comú és la problemàtica de salut mental i addicció, els i les joves vinculats a KMK han viscut sovint situacions de discriminació derivades de varis eixos de discriminació que es potencies l’un a l’altre. Dones joves, migrades, amb precarietat d’habitatge o sense sostre, situacions legals complexes, diversitat cultural i de classe social, etc, fan que la vivència a KMK sigui enriquidora per les persones que participen i que cadascú/una jugui un paper actiu en la inclusió de les altres persones participants, tant al grup com a la comunitat.


Un projecte d’AREP per la Salut Mental

logo
Arep per la Salut Mental és una entitat sense ànim de lucre que neix a l’any 1979 per cobrir la necessitat d’atenció a persones amb problemes de salut mental a Barcelona.

Des d’Arep acompanyem en el procés de prevenció, acceptació i convivència a les persones amb problemes de salut mental i a les seves famílies.

L’entitat està formada per un equip multidisciplinar, que inclou professionals en camps de la psicologia, el treball social, l’educació social, l’integració social i la teràpia ocupacional.

Contacta

Si vols posar-te en contacte amb l’Associació, ho pots fer mitjançant:
Correu electrònic: equip@kmk.cat / jrodriguez@arep.cat
Número telefònic: 670 791 473 / 930 09 59 72

Projecte Hort Permacultural Mandala

En què consisteix?

Consisteix en conrear un hort seguint els principis de la permacultura: cura de la terra, cura de la gent i compartir els recursos.
Hem creat un hort en forma de mandala on hi conreem hortalisses i altres plantes (arbres, flors, herbes aromàtiques, medicinals…). Els socis de l’entitat estan convidats a participar-hi en funció de les seves necessitats i motivacions.

El projecte sorgeix per la necessitat de donar resposta a la recerca de maneres de obtenir possibilitats d’ocupació per les usuàries i recursos econòmics per oferir teràpies, en el seu procés de recuperació. Ha resultat també una font d’enriquiment pels familiars en quant a ajuda a la autoestima i superació d’ansietats.

Fes un cop d’ull


Saber més

Un projecte de Reeixir Noves Ales

logo
Reeixir Noves Ales és una entitat formada per persones amb trastorn de salut mental, familiars, persones cuidadores, amigues i persones sensibles en relació al patiment psíquic, la salut mental i als conflictes psicosocials i afectius, que pateixen persones amb trastorn mental, que sentim la necessitat de donar una empenta plena d’energia a l’Associació  Sociocultural, Sanitària i Lúdica  “REEIXIR”.

Contacte

Podeu contactar amb l’associació a través de:
Correu electrònic: associacioreeixir@gmail.com
Telèfon: 649 69 78 21

Curs per a familiars

En què consisteix?

L’activitat Curs per a familiars s’enmarca dins el projecte Escola de Família. Una acció que ofereix eines, recursos i informació pràctica a les persones que tenen familiars que pateixen un trastorn mental sever (TMS) i que moltes vegades se senten soles en el procés.

Les families són un pilar bàsic pel procés de rehabilitació de les persones amb TMS i sovint les emocions que es desperten en aquest procés dificulta el camí.

Cal empoderar-les i oferir un espai segur on se sentin acompanyades i amb prous recursos per millorar el seu estat d’ànim i poder tenir una bona qualitat de vida.

Saber més

El curs per familiars està pensat en clau de formacions psicoeducatives adreçades les persones familiars. Pretén que les participants adquireixin uns coneixements i recursos prou àmplis sobre els trastorns mentals i les diferents dimensions d’aquests per poder comprendre i gestionar millor determinades situacions conflictives que es puguin donar al context intrafamiliar, fer un acompanyament més apropiat al o la familiar afectada, o poder establir o reforçar els llaços entre uns i altres.

El curs per familiars és un complement al servei terapèutic que s’ofereix dins l’associació. La xarxa de salut pública ofereix una gran quantitat de recursos, però moltes vegades són insuficients per satisfer totes les demandes que arriben en aspectes relacionats amb la salut mental. A més a més, les famílies no solen sentir-se acompanyades per un referent i això promou sentiments d’incertesa, angoixa i soledat. El curs per familiars suposa un suport en quant a recursos pràctics oferts i, alhora suport emocional entre iguals i amb l’equip de professionals que acaban convertint-se en referents.

Un projecte de AFAMMCA
AFAMMCA és una entitat fundada per la unió de familiars de persones amb algun diagnòstic de salut mental. L’entitat treballa per fomentar la inclusió, l’autonomia i l’apoderament de les persones amb problemes de salut mental i ofereix suport, serveis i recursos tant a les famílies com a les persones afectades sense oblidar una mirada cap a la societat i la seva sensibilització.

Contacte

Podeu contactar amb l’associació a través de:
Correu electrònic: afammca@gmail.com
Telèfon: 934 35 17 12

Joves actius

En què consisteix?

Joves Actius va ser un programa amb perspectiva comunitària que va aconseguir vincular 25 joves i que tenia 4 grans línies d’acció: orientació i acompanyament individualitzat a adolescents, activitats d’oci segur per a adolescents amb problemes de salut mental, formació i suport a l’equip professional d’entitats del territori i sensibilització i tallers a instituts. Actualment, aquesta darrera acció és l’única que s’està seguint oferint tot i no rebre finançament.

Un programa que va néixer l’any 2018 i va finalitzar el 2022, malgrat els bons resultats, per manca de finançament, qüestió que s’ha posat de relleu durant tota la trobada.

Fes un cop d’ull

Un projecte de El Turó
L’Associació El Turó Salut Mental és una entitat de familiars de persones amb problemes de salut mental de Vilafranca.

Contacte

Podeu contactar amb l’associació a través de:
Correu electrònic: turo.salutmental@gmail.com  
Telèfon: 93 892 08 24

Ocell de Foc Tangram

En què consisteix?

Ocell de Foc és un Programa d’acompanyament integral gartuït per a persones joves de 16 a 30 anys que té per objectiu el seu benestar i l’acompanyament en la construcció del seu projecte vital. Aquest programa consta de sis serveis: servei d’informació sobre tràmits i recursos, servei d’informació i sensibilització en Salut Mental, servei d’activitats grupals, servei de cerca de feina, servei d’iniciatives econòmiques i servei de coaching.

Saber més

En el termini d’un any des de la implantació del projecte, s’han assolit diversos indicadors: +70 tallers de sensibilització i lluita contra l’estigma, 15 insercions laborals amb empreses del territori, 3 formacions de monitors o entrenadors d’esport i lleure, +200 contactes, +1000 joves atesos, 2 retorns al sistema educatiu, +100 reunions amb agents del territori, 2 trobades de treball en xarxa, 15 iniciatives juvenils, 53 joves amb coaching, 8 empreses col·laboradores, 5 primeres experiències laborals amb joves, 4 jornades de salut mental i participació en d’altres jornades del territori.

Fes un cop d’ullUn projecte de la Generalitat gestionat per cinc entitats


És un programa finançat pel Departament d’empresa i treball de Generalitat de Catalunya gestionat per cinc entitats: Salut Mental Catalunya, Fundació Rialles-Champagnat, Fundació TallersISOM i Casal dels Infants.

Contacte

Podeu contactar amb el servei a través de:
Correu electrònic: info@ocelldefoctangram.org
Telèfon: 609 87 33 78 (Carla) 681 00 85 51 (Alba Rojas)

Ocell de Foc Volant

En què consisteix?

Ocell de Foc és un Programa d’acompanyament integral gartuït per a persones joves de 16 a 30 anys que té per objectiu el seu benestar i l’acompanyament en la construcció del seu projecte vital. Aquest programa consta de sis serveis: servei d’informació sobre tràmits i recursos, servei d’informació i sensibilització en Salut Mental, servei d’activitats grupals, servei de cerca de feina, servei d’iniciatives econòmiques i servei de coaching.

Saber més

El passat mes d’octubre, l’Ocell de Foc Volant va organtizar el Mental Fest, un festival que neix amb el clar objectiu de lluitar contra l’estigma entorn la salut mental, un espai lúdic però també amb accions per a la reflexió.

Fes un cop d’ull
Un projecte de la Generalitat gestionat per cinc entitats


És un programa finançat pel Departament d’empresa i treball de Generalitat de Catalunya gestionat per cinc entitats: Salut Mental Catalunya, Prodis, Associació Alba Terrassa, Fundació Educativa Terrassa, Vibria Intercultural.

Contacte

Podeu contactar amb el servei a través de:
Correu electrònic: ocelldefoc@volant.cat
Telèfon: 655 355 927

Suport als familiars de TLP

En què consisteix?

Donem recolzament, suport i eines a les persones que es relacionen amb el afectats de Trastorn Límit de la Personalitat amb la creació de Grups d’Ajuda Mútua i formació que permeti a les famílies millorar la relació entre ells i que la convivència sigui més fàcil. Aquests espais de formació permeten a les famílies gaudir d’espais de respir i suport social i assessorament reforçant les relacions familiars i socials, ajudant a positivar i millorar la qualitat de vida de tots ells.

Un cop d’ull

Un projecte de Fundació Privada d’Ajuda i Investigació del Transtorn Limit de la Personalitat


Fundació Privada d’Ajuda i Investigació del Trastorn Límit de la Personalitat té com a objectiu complementar l’escassa informació, orientacions i oferta terapèutica disponible sobre el TLP.

Contacte

Podeu contactar amb el servei a través de:
Correu electrònic: info@lawebdeltlp.org
Telèfon: 932 035 225

L’Esport com estratègia terapèutica en la recuperació de persones amb un trastorn de salut mental

En què consisteix?

L’Esport com estratègia terapèutica en la recuperació de persones amb un trastorn de salut mental és un conjunt de programes de salut, exercici i esport desenvolupats a unitats de rehabilitació d’hospitals de salut mental, hospitals de dia i centres de dia, unitats específiques de salut mental, centres residencials de salut mental, comunitats terapèutiques de tractament d’addiccions i programes d’inserció i prevenció per a joves i menors.
Més de 1.200 persones entren i milloren la seva salut i benestar cada setmana en els mes de 90 programes que té l’associació a Catalunya, Castella i Lleó, Balears i Madrid.

Saber més


Fes un cop d’ull


Un projecte de Sport2liveSport2live és una organització social i d’impacte compromesa amb mantenir una comunitat activa i saludable a través de l’exercici i l’esport.

Contacte

Podeu contactar amb el servei a través de:
Correu electrònic: eduardotorras@sport2live.org
Telèfon: 689581991

Curs de defensa personal

En què consisteix?

L’esport, i en especial els tallers de defensa personal,  ofereixen un espai en el qual s’empodera a les persones participants, propiciant una actitud activa, augmentant l’autoestima i dirigint les seves accions en benefici de la pròpia salut. El resultat és la realització d’una activitat grupal, on la cooperació, la solidaritat i el companyerisme, ajuden a les participants a estrènyer llaços d’amistat i participar en un projecte comunitari d’ajuda entre iguals.

Saber més

El perfil de les participants són dones d’entre 30 i 70 anys. Actualment hi participen unes 16 persones. Aquesta activitat es realitza un cop a la setmana, durant 75/90 minuts.
El curs complet és de 10 sessions, amb possibilitat de realitzar un examen final de nivell i continuar la formació.

Un cop d’ull

Un projecte d’Associació Salut Mentau Aran – AMENTARANAssociació Salut Mentau Aran – AMENTARAN aprofita els beneficis físics i sobretot psicològics que aporta l’activitat física per millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones.

Contacte

Podeu contactar amb el servei a través de:
Correu electrònic: amentaran@gmail.com
Telèfon: 609734026

Sensibilització, promoció i prevenció

Redacció d’un capítol del llibre blanc “Presente y Futuro de la Salud Mental en España”

En què consisteix?

Col·laboració en l’elaboració del llibre blanc “Presente y futuro de la Salud Mental en España”, amb la redacció del capítol “Diagnóstico de situación por parte del paciente”, on es parla del diagnòstic de la situació, de propostes de recomanacions per a la millora de la salut mental i del full de ruta espanyola en salut mental.

Fes un cop d’ull

Un projecte d’ACFAMES

logo
ACFAMES va néixer el 1999 promoguda per la unió de familiars de persones que havien estat diagnosticades d’Esquizofrènia. Amb els anys, però, l’entitat ha ampliat la seva mirada per fomentar la inclusió, l’autonomia i l’apoderament de les persones amb problemes de salut mental.

Els objectius de l’entitat són:
· Donar suport, acompanyar i promoure la recuperació de les persones amb un malestar psicològic i/o algun trastorn mental i les seves famílies.
· Reivindicar i col·laborar per fomentar la inclusió social de les persones que pateixen un trastorn mental greu.
· Sensibilitzar a la societat sobre aspectes que envolten el concepte de salut mental.

Contacta

Si vols contactar amb l’associació pots fer-ho a través de:
Telèfon: 93 217 46 61
Whatsapp: 601 268 153
Correu electrònic: acfames@gmail.com

Jornades “Per una cura molt més humanitzada”

En què consisteix?

AFEM Nou Barris celebra anualment les Jornades de Salut Mental a Nou Barris, que cada any gira al voltant d’una temàtica diferent.

La Sala d’actes de la Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta és l’espai que acull l’acte.

Fes un cop d’ull

L’acte es retransmet per streaming. Pots recuperar la darrera edició aquí.

Un projecte de l’Associació de Famílies per la Salut Mental de Nou Barris (AFEM)

logo
AFEM Nou Barris és una associació de Famílies per la Salut Mental de Nou Barris. Els orígens de l’AFEM de Nou Barris tenen com a punt de partida la reforma psiquiàtrica iniciada el 1986. Nou anys després de la reforma ens constituíem en associació en assemblea de l’octubre del 1995, i posterior inscripció  al registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya l’abril del 1996. Llegeix la història completa de l’associació aquí.

Contacta

Pots contactar amb l’associació:
Per telèfon: 654 154 382
Per correu electrònic: associacio@afemnoubarris.org

Companyia de teatre comunitari LA COLLA

En què consisteix?


Grup autogestionat. Es reuneix setmanalment, cada dilluns, durant els mesos d’octubre a juny, amb trobades d’una hora i mitja de duració. És un espai inclusiu obert, on treballen en els seus projectes persones amb diagnòstic i sense diagnòstic, amb consciència social i amb voluntat transformadora.

Aquest projecte s’emmarca en “l’Art de ciuidar-te, circuit per un benestar emocional”, que té com objectiu fer un proposta de canvi de paradigma en el sistema d’atenció a les persones, on s’atenguin amb serveis la dimensió afectiva d’aquestes. Posant èmfasi en la importància de cuidar els aspectes emocionals i relacionals com a motor de transformació de les situacions que visquin. Un instrument de prevenció de la salut mental a través d’un circuit d’activitats que utilitzin l’art com a mitjà de treball.

Fes un cop d’ull


Saber més

Aquesta activitat té una finalitat d’impacte comunitari i treballa en la realització de diferents peces teatrals amb fins solidaris. El curs té com a base la creació teatral a través de la improvisació sobre consignes concretes. En aquest treball hi ha tres mostres a públic de les diferents peces de creació pròpia.

Un projecte de l’Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord

logo
L’Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord és una associació sense ànim de lucre integrada per persones que pateixen un trastorn mental i els seus familiars, de la zona del Baix Llobregat Nord; es va crear a l’any 2000 a Martorell de la mà d’un grup de familiars de persones afectades per algun tipus de trastorn mental, amb l’objectiu d’unir esforços per acollir i recolzar altres familiars en el Baix Llobregat Nord.

Contacta

Pots contactar amb l’Associació a través de:
Número de telèfon: 93 774 33 07 / 676 711 150
Correu electrònic: associacio@salutmentalblln.org

Llibre solidari “150 Tastets de Poblet”

En què consisteix?

“150 Tastets de Poblet” és un llibre de divulgació, fonamentat en una investigació documental rigorosa i una nombrosa bibliografia, que dona a conèixer, a través d’una lectura fàcil i entretinguda, la importància del monestir de Poblet en la història de bona part de la Catalunya Nova. Mitjançant 150 articles, que es poden llegir seguint l’ordre cronològic, el temàtic o de manera aleatòria, explica la vida quotidiana, la història i la influència d’aquest monestir en el territori.

El llibre té per objectiu donar a conèixer l’entitat, la situació de les persones amb problemes de salut mental i lluitar contra l’estigma social fomentant la normalització d’aquest col·lectiu.

Fes un cop d’ull

Un projecte de l’Associació Salut Mental Dr. Tosquelles

logo antic tosquelles
Som una Entitat sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de Salut Mental i les seves famílies. Inscrita al Departament de Justícia el 17 de Juny de 1997 i Declarada d’utilitat pública el 20 de Novembre de 2014.

Contacta

Pots contactar amb l’associació a través de:
Correu electrònic:
Telèfon: 977 344 565 / 691 921 822
Correu electrònic: info@tosquelles.org

Cicle de xerrades per les persònes sòcies

En què consisteix?

Cicle de xerrades amb socis i sòcies sobre temes del seu interès:
– Funcionament dels serveis de SM, amb la coordinadora de l’hospital i del CSMA.
– La figura del Patrimoni protegit, amb una advocada especialista en el tema.
– Com fer testament si tens una persona amb problemes de SM? Amb una advocada especialitzada en el tema.
– Canvi en la llei de tutories, personal del col·lectiu Ronda.
– La tasca dels mossos d’esquadra davant d’un ingrés involuntari.

Aquest projecte ha sorgit de la necessitat de les persones sòcies de tenir coneixement sobre temes que els preocupen a ells com a familiars i pel benestar dels seus fills.

Saber més

Les xerrades compten amb una àmplia assistència de les persones sòcies i amb la participació activa de les assistents a través de preguntes concretes. També hi ha hagut familiars que després de les xerrades han contactat amb els advocats per endreçar la seva situació.

Un projecte de DARUMA, Associació de familiars per la salut mental

logo
Daruma, Associació de familiars per la salut mental s’encarrega del suport a les famílies de persones que pateixen trastorns mentals, tant a l’inici com durant tot el procés, ja que entenen que les famílies que conviuen amb persones que pateixen trastorns mentals formen part del seu procés rehabilitador. Demanen millores en els serveis de salut mental al Vallès Oriental.

Contacta

Si vols contactar amb l’Associació, pots fer-ho mitjançant:
Correu electrònic: ialcalde@xtec.cat
Telèfon de contacte: 639 708 661

Sensibilització emocional en etapes d’infantil i primària

En què consisteix?

El projecte es basa en treballar contes infantils adaptats a les diferents edats, que tinguin com a nexe comú, sensibilitzar sobre diferents aspectes emocionals, com poden ser la por (a la solitud, a la foscor,…); la tristesa, la pèrdua d’éssers estimats, la separació. Etc.
Aquests contes estaran també publicats i es podran suministrar a les escoles o famílies interessades.

Els contes, després de ser escrits, es representaran mitjançant un teatre de titelles que en el nostre cas seria a través dels personatges de la Patum de Berga.
Es tracta de fer una representació visual i amena que apropi als infants els aspectes emocionals que la narració tingui com a objectiu transmetre.

Fes un cop d’ull


Saber més

Un projecte de Fundació Horitzó del Berguedà


La Fundació Privada Horitzó del Berguedà som una entitat social, compromesa amb les persones, el seu entorn, la cultura i el medi ambient, però sobretot amb el suport laboral per a l’assoliment d’una bona salut mental. Vam néixer l’any 1985 com Associació Grup Horitzó amb l’objectiu d’oferir activitats a persones amb discapacitats que es trobaven tancades a les seves llars. L’any 2017 vam constituir-nos com a Fundació Privada Horitzó del Berguedà, amb els mateixos objectius que l’associació però posant especial èmfasi en atendre a persones amb problemes de salut mental.

Contacta

Pots contactar amb l’associació a través del telèfon 938 21 20 72

Exposició d’art comunitària “Sense nom” al Centre d’Art Can Castells de Sant Boi de Llobregat

En què consisteix?

Mostra artística impulsada des del Club social Marianao i de caire comunitari, celebrada els mesos de maig i juny i oberta a altres projectes de la mateixa entitat (no necessàriament vinculats amb la salut mental) i oberta també a altres persones del municipi i de la comarca, amb independència de la seva vinculació amb la salut mental.

Amb un total de sis artistes amb quatre obres per cap, l’exposició compta amb diferents disciplines artístiques (pintura, escultura, cant coral, poesia, rap, dibuix, trencadís i litografies) i va tenir una durada d’un mes a l’Espai de Trànsit del Centre d’Art Can Castells de Sant Boi, el museu d’art de referència del municipi. L’exposició no va tenir una temàtica central.

Fes un cop d’ull

Saber més

El vincle educatiu que es construeix en la quotidianitat del Club social Marianao va permetre posar sobre la taula el desig d’algunes de les persones participants de muntar una exposició d’art col·lectiva, donada la quantitat d’artistes que formen part del Club social.
Recollint la proposta, aquesta exposició pretén donar lloc, d’una banda, a la voluntat d’acollir les propostes plantejades des dels participants del servei i, d’altra banda, obrir la possibilitat a que les persones amb diagnòstic de salut mental puguin participar d’un acte artístic i cultural sense la obligatorietat de presentar-se com a persones amb diagnòstic de salut mental.

Aquesta exposició, doncs, és el resultat d’un procés col·lectiu de primeres persones, totes elles vinculades al Club social Marianao, incloent a una professional del projecte que és també primera persona. D’aquesta forma, és una activitat exclusivament impulsada per la primera persona.

La mirada horitzontal ha estat la primera i l’última llavor de l’exposició. Totes les artistes que hi participen han dissenyat també la fase prèvia de l’activitat. La temàtica de l’exposició, el títol, el tipus d’acte d’inauguració, el tipus de disciplines artístiques que podien sumar-s’hi, la quantitat d’artistes i d’obres per artista, la possibilitat de redactar una petita sinopsi, la creació de cartells per a la difusió, la distribució dels cartells i totes aquelles decisions a prendre per al disseny d’una exposició col·lectiva, es van prendre de forma conjunta i dialògica.
Per últim, va ser imprescindible entrar en diàleg amb el Centre d’Art Can Castells, compartir la proposta i veure si era viable desenvolupar-la al museu.

Un projecte de Fundació Marianao

logo
La Fundació Marianao es defineix com una fundació on es posa a la persona en el centre de la seva acció i s’adapten a les seves necessitats per a oferir l’acompanyament que necessita en cada moment.
Aquesta fundació té els seus orígens en un grup de persones, en la seva majoria joves, del barri Marianao, que des del voluntariat social buscàven alternatives als greus problemes que patíen els nens, nenes i joves, davant la falta d’equipaments i recursos socials a la ciutat. Un dels seus objectius principals és la lluita contra l’abandonament prematur i el fracàs escolar.

Contacta

Si vols posar-te en contacte amb la fundació, pots fer-ho mitjançant:
Correu electrònic: dgonzalez@marianao.net
Número de telèfon: 699 661 673

Tasca de comunicació radiofònica

En què consisteix?

Tasca que s’està duent a terme amb diverses ràdios d’àmbit local del Baix Llobregat.
Tenim programes setmanals amb:
Ràdio Sant Boi (2 programes). A St. Boi es va generar un segon programa, aquest no sobre SM si no sobre música i cinema, conduit per primeres persones.
Ràdio Cornellà (2 programes). El programa que es fa a Cornellà va evolucionar fins a ser portat exclusivament per les persones del Club Social.
Ràdio Molins de Rei.

També s’han fet programes puntuals amb d’altres ràdios i hem col·laborat en la posada en marxa i realització del Programa setmanal del Prat i s’ha iniciat una col·laboració mensual amb Ràdio St. Just Desvern. A més, tenim un espai bimensual al canal d’Esplugues Televisió.

En el programes hi participen una o més persones de l’associació i pràcticament sempre amb primeres persones del nostre entorn. Els convidats poden ser primeres persones, ciutadans, persones que per la seva activitat poden aportar visions interessants sobre la salut mental.

Fes un cop d’ull

Saber més

La ràdio és una activitat molt motivadora que fa que les persones assumeixin un rol molt actiu, buscant notícies, preparant els programes… I que sigui molt fàcil que es creïn relacions estables entre l’equip que treballa junt. I, sobre tot, quan assumeixen la conducció total dels programes.

El fet de comptar amb aquests espais permet sensibilitzar cap a la salut mental, lluitar contra l’estigma i fer conèixer el que s’està fent des de diferents àmbits de salut mental, així com generar un espai creatiu de participació comunitària a les primeres persones i famílies.

Es realitza amb persones de l’associació, però també amb voluntàries i es compta amb molts col·laboradors locals (entitats, professionals, ciutadans) que participen amb certa regularitat i altres col·laboradors més puntuals.

Un projecte de Salut Mental Baix Llobregat

logo
Salut Mental Baix Llobregat és una entitat sense ànim de lucre que es va fundar l’any 1996 a Sant Just Desvern i té com a àmbit d’acció territorial el Baix Llobregat. Es membre de la Junta Executiva de la Federació de Salut Mental Catalunya. Actualment l’Associació està constituïda per una seixantena de socis. Es membre de la Junta Executiva de la Federació de Salut Mental de Catalunya.

Contacta

Per contactar amb la persona responsable del projecte, pots fer-ho a través de:
Correu electrònic: espai3cornella@hotmail.com
Telèfon:  659 96 10 16

Parelles artístiques

En què consisteix?

Parelles Artístiques consisteix en la creació i la posterior exposició d’unes obres realitzades per parelles formades per dos artistes, un dels quals està vinculat a recursos de salut mental. En el projecte, l’artista és la persona que crea una peça artística, tingui o no experiència prèvia, formació o s’hi dediqui a nivell professional o amateur.

El programa facilita que les persones puguin gaudir de l’art com a forma d’expressió i creixement i treballar amb d’altres persones que comparteixen un interès artístic, impactant positivament en el seu benestar.

El procés creatiu i personal que viuen els integrants de cada parella té un paper fonamental en aquest projecte, per sobre del resultat final de les obres, encara que aquestes també es valoren a través del catàleg, de les exposicions itinerants que s’organitzen, i de la seva venda final.
A destacar que la relació entre els membres de la parella és horitzontal, assumint tots dos la responsabilitat de l’elaboració de l’obra i de tots els aspectes que se’n deriven.

Fes un cop d’ull

Saber més


“Parelles Artístiques, experiències creatives per la salut mental” és un projecte que es realitza des de l’any 2006 a Osonament. Els últims anys, per tal d’arribar a un conjunt més gran de la societat i unir esforços al voltant de la lluita contra l’estigma vers la salut mental, hi participen altres entitats que gestionen recursos públics de salut mental de Catalunya, com és el cas d’ASFAM, formant el què anomenem Xarxa de Parelles Artístiques.

A cada edició s’edita un catàleg artístic amb la relació d’artistes i obres dels diferents territoris participants. La web del projecte, a més, conté informació de les diferents edicions (notícies, artistes, obres, exposicions, activitats paral·leles…).
Cada territori organitza exposicions a la seva pròpia comarca durant l’edició en curs, però també s’impulsa una exposició col·lectiva amb les obres de les parelles de totes les entitats participants.
L’edició es clausura amb una acció que inclou la venda o la subhasta de les obres. Els beneficis obtinguts es destinen a la següent edició del projecte.

Un projecte d’ASFAM – Salut Mental, Associació de Familiars i Amics

logo
ASFAM – Salut Mental, Associació de Familiars i Amics (Berguedà) té com a objectius principals:
– Proporcionar informació, orientació i suport a persones amb problemes de salut mental i als seus familiars.
– Promoure i vetllar pels drets socials i civils de les persones amb trastorns de salut mental i dels seus familiars.
– Proporcionar les activitats d’inserció, residència, de lleure i altres que contribueixin al ple desenvolupament del malalt mental.
– Contribuir tant a la millora de l’assistència sanitària i social, a l’atenció i informació de les persones afectades i dels seus familiars, com a la rehabilitació, integració i reinserció social i laboral de les persones amb malalties mentals.
– Contribuir a la normalització de la situació de les persones amb trastorns de salut mental i dels seus familiars, i promoure la coordinació dels serveis en l’àmbit territorial del Berguedà i de les entitats que hi intervenen.

Contacta

Si vols posar-te en contacte amb l’Associació, ho pots fer a través de:
Correu electrònic: asfam.berga@gmail.com
Número de telèfon: 676 185 693

Keep calm, cuidem la salut mental

En què consisteix?

Acompanyament a joves amb problemàtica de salut mental, eix que contribueix a la inclusió comunitària satisfactòria dels joves. Els tallers es dirigeixen a joves de 15 a 25 anys de la comarca de la Segarra, que necessitin suport o acompanyament en el procés de socialització i en l’ocupació del temps lliure.

Els tallers Keep Calm, cuidem de la salut mental són uns tallers educatius que duem a terme en espais educatius (escoles, casals, camps de treball…) amb els objectius de de sensibilitzar als joves sobre la salut mental, lluitar contra l’estigma i cuidar la salut mental dels joves.

Ofereixen al jove un acompanyament a través del lleure i les seves inquietuds, realitzem activitats grupals per a treballar la cohesió de grup i l’autogestió fent ús d’espais comunitaris, col·laboren amb entitats del territori per afavorir la vinculació a la comunitat i treballen per un territori més inclusiu realitzant accions de sensibilització i antiestigma.

Fes un cop d’ull

Saber més

Un projecte de Lleure Quàlia


Lleure Quàlia som una cooperativa de treball associat especialitzada en l’àmbit del lleure i l’educació. 

Quàlia neix el 2011 de la mà del Grup Alba i es constitueix com a cooperativa el 2019, dins del Grup Alba, grup d’entitats d’economia social. Apostem per una organització cooperativista sense ànim de lucre, d’economia i iniciativa social, com a proposta alternativa al model de societat actual. 

Treballem des d’un punt de vista integral amb la màxima qualitat, combinant l’experiència en el sector de l’alimentació i la restauració col·lectiva amb l’educació en valors a través del lleure. Oferim serveis a persones, famílies, entitats, escoles i administracions que se sentin identificades amb els valors del nostre projecte.  

Contacta

Pots posar-te en contacte amb l’Associació a través de:
El correu electrònic: keepcalm@lleurequalia.cat
El número de telèfon: 673 22 04 27

Curs de Trastorn de l’Aspectre Alcohòlic Fetal per a professionals

En què consisteix?


El seu objectiu és formar a professionals (salut, salut mental, educació, àrea social, àrea judicial…) en trastorn de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF), com es diagnostica i com es tracta adquirint la formació necessària.

Quan cal pensar en el TEAF i quins són els criteris de diagnòstics (clínics i neuropsicològics, cognitius i conductuals) incloent les guies diagnostiques internacionals.

Saber més

Aquest projecte va néixer davant l’infradiagnòstic que ocasiona una pèrdua d’oportunitats a les persones afectades de TEAF.

El curs contribueix a l’empoderament dels afectats ajudant al fet que disposin d’un diagnòstic encertat que faciliti una intervenció neuropsicològica i el tractament simptomàtic del TEAF.

Un projecte de Visual TEAF
Visual TEAF és una associació nacional, sense ànim de lucre, formada per famílies d’afectats/as pel Trastorn de l’Espectre Alcohòlic Fetal, TEAF, que lluiten pels drets del col·lectiu.

Contacte

Pots posar-te en contacte amb l’Associació a través de:
El correu electrònic: graciayg@gmail.com
El número de telèfon: 659 236 013

“El fabulós viatge de l’Elies”, un conte per parlar sense complexes de la salut mental

En què consisteix?


El fabulós viatge de l’Elies“, neix amb la intenció de ser un recurs per a donar a conèixer alguns trastorns mentals als més petits i que puguin entendre les maneres de fer d’alguns companys o companyes. 

Saber més

L’Elies, el protagonista del conte, és un explorador que fa un viatge per diferents planetes on coneix els nens i nenes que hi viuen. Cada planeta es converteix en un meravellós relat que explica amb la naturalitat de l’infant que els descobreix, i sense prejudicis, reflecteix símptomes o particularitats de diferents problemes de salut mental.

Poder treballar a partir d’un conte ens ofereix una via de comunicació per poder parlar de la salut mental per tal de trobar eines per a l’acceptació de companyes i companys que tenen algun problema de salut mental i, en definitiva, de la riquesa i l’acceptació de la diversitat.

El conte en aquest enllaç.

Fes un cop d’ull


Un projecte de El Paraigua
El Paraigua és una associació d’Olot que va nàixer fa deu anys per intentar revertir el patiment del desconeixement de les problemàtiques en salut mental i l’estigma social de patir-les.

Formen part de l’associació olotina uns 60 familiars directes de persones amb problemàtica de salut mental, a més de voluntaris i professionals que complementen la xarxa de suport mutu. 

Contacte

Pots posar-te en contacte amb l’Associació a través de:
El correu electrònic: elparaigua5@gmail.com
El número de telèfon: 682 464 711

Tallers pel benestar emocional

En què consisteix?


Des de fa uns anys, l’Associació El Far ofereix tallers oberts a la comunitat per a la millora del benestar emocional de la població en general. Concretament ofereix:
-Biodansa: És una disciplina psico-corporal que ajuda el procés d’autoconeixement i permet una nova forma de relacionar-nos, amb els altres i amb el món. Per mitjà de la música, el moviment corporal i la relació, es van creant vivències que ajuden a ser conscients de la postura, i de l’aquí i ara.

-Artteràpia: És un espai per experimentar, jugar i crear a través dels materials i els llenguatges artístics. Una invitació per descobrir, cercar i actualitzar les pròpies capacitats creadores.

-Vincle de dones: L’objectiu és oferir un espai de confiança on poder parlar sobre temes personals i utilitzar-los com a elements d’autoconeixement i d’ajuda. És un grup exclusiu de dones per tal de treballar l’autoestima i els espais de curs.

Fes un cop d’ullUn projecte de l’Associació El FarEl Far és una associació de la Garriga que té com a objectiu atendre als afectats amb una problemàtica de salut mental i als seus familiars i lluitar contra l’estigma a través de la realizació d’activitats de sensibilització.

Contacte

Pots posar-te en contacte amb l’Associació a través de:
El correu electrònic: associacioelfar@gmail.com
El número de telèfon: 619 268 413

Suport entre iguals

Al teu costat. Projecte de voluntariat de visites a persones ingressades a l’hospital psiquiàtric

En què consisteix?

El projecte “Al Teu Costat” és un projecte de voluntariat en primera persona en el que les persones que tenen un problema de salut mental i que venen a l’Associació La Muralla visiten a les persones que estan ingressades a l’Hopistal Psiquiàtric, concretament a les unitats de CPU i URH, que són de mitjana i llarga estància.
Les visites es realitzen quinzenalment i assisteixen dos o tres voluntaris cada vegada. Visten a unes 80 persones aproximadament entre les dos unitats.

Fes un cop d’ull

Saber mésLes activitats que es realitzen ajuden molt a la gent ingressada, ja que molts d’ells no reben mai visita de ningú i que sigui de gent que ha estat també ingressada amb anterioritat els ajuda a veure esperança en la seva recuperació, i tot el que poden fer una vegada se surt de l’ingrés.

El projecte va sorgir arran de l’ingrès de diversos companys de La Muralla i de la voluntat de visitar-los per part dels altres companys. Es va començar a realizar de manera informal amb l’acompanyament d’una monitora i es va acabar fent amb un acord formal entre l’Hospital i l’entitat i sense la figura de la monitora, sinó que les persones en primera persona fan les visites pel seu compte.
 
Es fonamenta la generació d’impacte social entre les dos entitats (l’associació i l’Hospital Pere Mata), generant construcció de comunitat social i humana.
Aquest és un projecte de vessant completament social i humà en el que destaca el “tu a tu” de les persones voluntàries amb altres persones ingressades a l’hospital.

Un projecte de l’Associació Ment i Salut La Muralla

la muralla slider
L’Associació Ment i Salut La Muralla va nèixer l’any 1998 com una decisió conjunta entre persones en primera persona, familiars i treballadors. Es va decidir que l’associació fos liderada per les persones amb un problema de salut mental formant part activament de la seva Junta Directiva. Actualment compta amb més de 300 socis i 130 usuaris beneficiaris del Club Social.

Treballen per la inserció sòcio-comunitària de les persones amb problemes de salut mental i de les seves famílies i per la lluita contra l’estigma i la sensibilització i normalització d’un problema de salut mental mitjançant els diferents serveis que oferim.

Contacta

Si vols posar-te en contacte amb l’Associació, pots fer-ho a través de:
Correu electrònic: info@clubsociallamuralla.com
Número de telèfon: 977 78 27 656

El café para todos

En què consisteix?

Trobada virtual, creada i moderada per persones amb experiència pròpia en salut mental, oberta els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. Un espai per parlar del nostre dia a dia i compartir soletats no desitjades per a fer-les més suportables. Neix del confinament amb la voluntat de combatre la soletat i l’aïllament.

Saber més

Café para todos neix durant el confinament per la Covid-19, i va arribar a aplegar 100 participants per parlar de com se sentien i sentir-se escoltats per persones en la mateixa situació.

Un projecte de Trebolmente

logo
Trebolmente és una associació formada per persones amb problemes de salut mental en primera persona y que té els propòsits de treballar per millorar la salut mental en Espanya i en tot el món, i defensar els drets i deures de les persones amb experiència en transtorn mental.

Contacta

Si vols posar-te en contacte amb l’Associació, pots fer-ho a través de:
Correu electrònic: barcelona@trebolmente.org / girona@trebolmente.org / figueras@trebolmente.org

P2P (Tècnic en Acompanyament i Suport Mutu)

En què consisteix?

Les persones amb trastorn mental ofereixen recolzament des de la seva experiència per donar suport a altres persones amb trastorns o problemes de gestió emocional per tal d’esdevenir un exemple per la seva superació.

Aquesta figura ha estat present a altres països amb èxit per la recuperació dels pacients, una continuació projecte Pacient Expert. El més important d’aquest projecte és oferir esperança des de l’experiència pròpia a persones que ho estan passant malament.

Fes un cop d’ull

Saber més
En la pràctica del suport mutu es desenvolupen relacions mútues d’enfortiment compartint experiències personals de recuperació donant així esperança i oferint acompanyament i suport entre iguals.

Un projecte de l’Associació EMILIA Barcelona

logo
L’Associació EMILIA té com a objectiu fomentar els drets i deures, la igualtat, la participació i la lluita contra l’estigma per a la plena integració social i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental. També busca promoure la sensibilització social, la reducció de l’estigma en Salut Mental, i l’empoderament de les persones amb dificultat de gestió emocional i mental.

També entra als seus objectius fomentar el Suport Mutu, promoure la millora de l’autoestima, entre altres.

Contacta

Si vols posar-te en contacte amb l’Associació, ho pots fer mitjançant:
Correu electrònic: associacio@emiliaonline.org
Per número de telèfon: 653 53 06 40

Atenció a familiars i usuari amb Grups d’Ajuda Mútua

En què consisteix?


Es tracta de 5 grups de familiars de persones amb problemes de salut mental i alguns grups de persones afectades que fan trobades quinzenals en les quals, amb un referent psicològic.

Fes un cop d’ull

Saber més


Va sorgir per la necessitat de parlar sobre la problemàtica de tenir a la unitat familiar una persona amb problemes de salut mental, la qual necessita d’atenció específica.

Als Grups d’Ajuda Mútua els més extrovertits donen cabuda als més tímids i, entre tots, expressen els seus sentiments.

Un projecte de l’Associació Salut Mental Baix Llobregat
L’Associació Salut Mental Baix Llobregat és una entitat sense ànim de lucre que es va fundar l’any 1996 a Sant Just Desvern i té com a àmbit d’acció territorial el Baix Llobregat . Actualment l’Associació està constituïda per una seixantena de socis.

Entre els seus objectius està el de la protecció de les persones amb trastorns mentals residents a la Comarca del Baix Llobregat, així com la defensa, promoció i desenvolupament dels seus drets, l’estudi de la seva situació i l’assessorament dels seus familiars, unint l’esforç d’aquests en ordre a la millor solució dels problemes que puguin tenir les persones amb trastorns mentals i les persones del seu entorn.

Contacta

Si vols posar-te en contacte amb l’Associació, ho pots fer mitjançant:
Correu electrònic: espai3cornella@hotmail.com
Per número de telèfon: 659 961 016

Espai jove

En què consisteix?

Ofereix un espai comunitari adreçat a joves on es realitzen activitats amb l’objectiu de trobar un espai entre iguals, atenció individualitzada, suport emocional, informació i assesorament de salut mental. El servei està adreçat a joves d’entre 18 i 35 anys que vulguin o necessitin un moment per cuidar-se, per parlar sense prejudicis, relacionar-se…

Fes un cop d’ull


Un projecte d’Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat NordL’Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord és una associació sense ànim de lucre integrada per persones que pateixen un trastorn mental i els seus familiars, de la zona del Baix Llobregat Nord; es va crear a l’any 2000 a Martorell de la mà d’un grup de familiars de persones afectades per algun tipus de trastorn mental, amb l’objectiu d’unir esforços per acollir i recolzar altres familiars en el Baix Llobregat Nord.

Contacta

Si vols posar-te en contacte amb l’Associació, ho pots fer mitjançant:
Correu electrònic: associacio@salutmentalblln.org
Per número de telèfon: 93 774 33 07 / 676 711 150

Vida independent. Habitatge

Suport a l’autonomia per a persones amb problemàtica de salut mental que conviuen a l’entorn familiar

En què consisteix?

Treballar per assolir l’autonomia de la persona i la comunicació positiva intrafamiliar, sempre amb la cooperació dels agents socials més propers i amb l’objectiu de lluitar contra l’aïllament a què les ha conduït tradicionalment l’estigmatització social i la falta de recursos públics.

D’aquesta manera, el suport mutu es converteix en una forma d’interacció bàsica amb l’entorn que afavoreix de manera determinant el seu procés de recuperació.

Fes un cop d’ull

Saber més

Aquest projecte, que actualment està acompanyant a un total de 8 famílies de la província de Lleida, desenvolupa pràctiques innovadores i de transformació social cap a la integració i l’empoderament.

Es fa un plantejament integral de la persona i del familiar, de les seves necessitats, fent que totes les actuacions vagin dirigides a la plena inclusió social.
Els beneficiaris tenen una participació activa indispensable en el seu procés, dissenyant conjuntament el Pla d’atenció personal, on es treballen objectius acordats segons necessitats i enmarcats dins les diferents àrees de la vida diària. Concretament en l’àrea d’autocura (tant per la primera persona com pel familiar), habilitats domèstiques, habilitats comunitàries i àrea ocupacional i de relacions socials.

Un projecte de Coordinadora d’entitats de salut mental i adiccions de Terres de LleidaLa Coordinadora d’entitats de salut mental i addiccions de les Terres de Lleida, neix de la necessitat d’unió de diferents associacions de famílies i de persones afectades per problemàtica de salut mental, per tal d’unificar esforços i treballar problemàtiques comuns i específiques del territori lleidatà. Així com per establir un treball en xarxa molt més eficient on una única entitat coordinadora vetlli per contribuir a la millora de la salut mental i per generar noves oportunitats i una disminució real de desigualtats socials envers aquest col·lectiu, essent capaços d’identificar necessitats reals, millorar l’atenció de les mateixes persones afectades i de les seves famílies, assolir majors quotes d’integració social i defensar els drets de les persones amb una problemàtica de salut mental i les seves famílies.

En l’actualitat la Coordinadora està constituïda per 13 entitats que treballen en l’àmbit de la salut mental i addiccions de la província de Lleida.

Contacta

Si vols posar-te en contacte amb l’Associació, ho pots fer mitjançant:
Correu electrònic: mburgell@salutmentalterresdelleida.org

Pisos amb suport

En què consisteix?

Donar cobertura a totes aquelles persones amb diagnòstic de salut mental que vulguin viure de forma autònoma i integrada en la comunitat. Amb pisos ubicats en entorn comunitari per tal de normalitzar i visibilitzar la salut mental sense cap tipus d’estigma.
En l’actualitat, a través d’aquest conveni estan gestionant 5 pisos amb 13 persones beneficiàries del programa de pisos, en entorn comunitari.

Fes un cop d’ull

Saber mésEl Programa de Pisos amb suport pretén donar a conèixer com les entitats com Salut Mental Ponent han hagut d’iniciar projectes d’habitatge de forma privada per donar resposta a l’elevada demanda de recerca d’habitatge i la dualitat de rebre suport en aquests pisos per treballar l’autonomia i poder, a la llarga, viure independents sense supervisió. Es pretén que les persones amb trastorn mental puguin fer realitat el seu projecte de vida i, per iniciar-lo, han d’aprendre a viure en autonomia.

Un projecte de Salut Mental Ponent

logo salut mental ponent
L’Associació Salut Mental Ponent és una entitat sense ànim de lucre i d’iniciativa social de les comarques de Lleida, registrada l’any 1993, creada en el seu origen per familiars i amics de persones amb algun trastorn mental, per tal de proporcionar orientació, informació, sensibilització, atenció social i un suport emocional i psicològic.

Contacta

Si vols posar-te en contacte amb l’Associació, ho pots fer mitjançant:
Correu electrònic: atenciosocial@smponent.com
Telèfon: 973 221 019

Habitatge compartit amb suport per a persones amb problemàtica de Salut Mental

En què consisteix?

És un habitatge cedit per l’Ajuntament de La Garriga que s’està habilitant per a que hi visquin 4 persones amb trastorn mental que necessitin suport personal per al desenvolupament d’una vida independent i poder gestionar-se i ser més autònoms.

Vol donar cobertura a la problemàtica de la falta de llars amb suport que hi ha a nivell públic i, a la vegada, vol oferir una proposta que doni més autonomia que una llar amb suport a les persones que hi visquin.

S’ofereix un espai d’autonomia per a que les primeres persones puguin viure de forma independent a un habitatge.

Fes un cop d’ull

Un projecte de l’Associació El FarL’Associació El Far La Garriga és un espai de trobada per a persones sensibilitzades amb la Salut Mental. Té per objectiu atendre als afectats amb una problemàtica de Salut Mental i als seus familiars i lluitar contra l’estigma a través de la realització d’activitats de sensibilització.

Contacta

Si vols posar-te en contacte amb l’Associació, ho pots fer mitjançant:
Correu electrònic: associacioelfar@gmail.com
Número telefònic: 619 268 413

Servei d’Acompanyament i Suport a la Vida Independent

En què consisteix?

És un servei que promociona l’autonomia personal i té com objectiu aconseguir el màxim desenvolupament personal de cada persona atesa, tenint en compte les seves necessitats, les seves capacitats i el seu projecte vital.

L’equip multidisciplinari del servei ofereix un suport personalitzat per assolir aquells objectius que la persona té en els diversos àmbits de la seva vida. Això es realitza a través de les decisions de la persona i de les atencions al domicili amb les suggerències i suport de les tècniques per poder establir de manera conjunta quines són les millors eines i accions per treballar allò que la persona desitja.

L’equip treballa des del vincle
, el que es considera fonamental per poder realitzar una bona intervenció, i respectant el model d’atenció centrada en la persona. La persona marca el ritme de treball i decideix tots aquells àmbits en els que està interessada en millorar. El servei, a més, realitza coordinacions i un treball conjunt amb la família i/o altres serveis que puguin formar part de la vida de la persona per poder donar un suport integral.

Fes un cop d’ull

Saber més


El servei vol donar resposta als desitjos i necessitats d’algunes persones a nivell d’habitatge. Principalment formen part del servei aquelles persones que es troben vivint soles o que volen independitzar-se però creuen que necessiten millorar en alguns àmbits de la seva vida, ja sigui a nivell emocional, conductual i en l’adquisició i/o millora d’habilitats bàsiques del dia a dia, entre d’altres.Com a servei, una de les parts més importants és que es treballa des de l’establiment d’un vincle de confiança; aquest que és un dels factors claus per poder treballar les necessitats de les persones que s’atenen, sempre respectant la seva voluntat.

Un projecte de l’Associació Alba
L’Associació alba és una entitat sense afany de lucre creada l’any 1975 a Tàrrega amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i de les seves famílies a través de serveis inclusius.

Contacta

Si vols posar-te en contacte amb l’Associació, ho pots fer mitjançant:
Correu electrònic: drosell@aalba.cat
Número telefònic: 647 373 952

Pisos socials amb suport a la vida independent

En què consisteix?

Els pisos de lloguer social amb un suport professional i psicoeducatiu ofereixen la possibilitat de gaudir d’un habitatge en el mateix entorn comunitari i d’un suport professional que garanteixi l’autocura, l’autonomia i la integració social de la persona amb trastorn mental. S’ofereix atenció setmanal a les persones beneficiàries del programa, realitzant acompanyaments a la llar i les activitats referents a la llar, com compres.

Saber més
Aquest programa aconsegueix empoderar a la persona mitjançant un treball individualitzat amb la persona a partir del qual definir el pla de treball consensuat amb els professionals de referència i proporcionant-li el suports específics al seu projecte personal. Oferint eines per assolir un major nivell d’independència a la llar i en la vida comunitària.

Un projecte de la Fundació Salut Mental Catalunya
La Fundació Salut Mental Catalunya (SMC) promou la millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i dels seus familiars, afavorint la seva autonomia i integració social, i potenciant el seu desenvolupament personal en la comunitat.

Contacta

Si vols posar-te en contacte amb l’Associació, ho pots fer mitjançant:
Correu electrònic: kenny.carmona@salutmental.org
Número telefònic: 635 814 741

Àrea d’habitatge

En què consisteix?

L’àrea d’habitatge ofereix suport i acompanyament tècnic amb la finalitat de millorar la qualitat de vida des del lloc de vida, tenint en compte l’itinerari de la persona.
La metodologia d’Arep es centra en la persona, incorporant la història de vida de les persones ateses en el tradicional model d’atenció biològic.

Saber mésMetodologia i eines utilitzades:
– Atenció centrada en la persona
– Reunions amb la persona i entorn (PIAI, Reunió seguiment…)
– Tolerant contradiccions i incerteses
– Assumint cada part la seva responsabilitat
– Supervisió de casos i d’equip
– Reflexions i aprenentatges

Un projecte d’AREP


AREP per la salut mental és una entitat sense ànim de lucre que neix a l’any 1979 per cobrir la necessitat d’atenció a persones amb problemes de salut mental a Barcelona.
Des d’Arep s’acompanya en el procés de prevenció i convivència a les persones amb problemes de salut mental i a les seves famílies.
L’entitat està formada per un equip disciplinar, que inclou professionals en camps de la psicologia, el treball social, l’educació social, l’integració social i la teràpia ocupacional.

Contacta

Si vols posar-te en contacte amb l’Associació ho pots fer mitjançant:
– Número telefònic: 933 521 339
– Correu electrònic: arep@arep.cat

Llar residència de pas Tot salut mental

En què consisteix?

Llar residència destinada a persones amb trastorn mental i patologia dual, amb la característica de ser una llar oberta supervisada per a la seva integració en la societat després d’un ingrés hospitalari o psiquiàtric i amb l’objectiu de tornar a la vida quotidiana i independent, amb descansos familiars i assistència d’urgència. Es va detectar la necessitat en persones compreses entre les edats de 35 i 65 anys amb patologies mentals i la impossibilitat que famílies i/o tutela es puguin fer càrrec, i s’ofereix la llar residència oberta i supervisada.

Un cop d’ull

Un projecte de

Tot Salut Mental

Contacte

– Número telefònic: 673203779
– Correu electrònic: totsalutmental@gmail.com

Vida independent. Treball

Rescatem – botiga de segones oportunitats

En què consisteix?

Rescatem, botiga de segones oportunitats és una botiga amb mirada terapèutica i integradora que es desenvolupa en un sector de tendència actual en el context de la sostenibilitat: la roba de segona mà. Ajuda a joves amb trastorns de conducta a adquirir els hàbits necessaris per a la inserció laboral fomentant, al mateix temps, el consum conscient a través de la roba de segona mà.

A la botiga hi treballen 4 persones, a més d’una persona especialitzada en l’educació social, i està supervisada per voluntaris que ajuden a coordinar els aspectes amb major vincle entre l’activitat empresarial i comercial. RESCATEM està adaptat a les característiques d’aquestes persones per oferir alternatives viables a la desocupació, marginalitat i exclusió social. Es fa un seguiment en el procés d’integració laboral generant metodologia per encarar l’absentisme laboral i les potencials conductes disruptives.

L’organització de tasques i la metodologia és individualitzada per a cada persona per tal de provocar la màxima integració, motivació i interès en relació amb l’ocupació laboral.

Fes un cop d’ull

Saber mésLes accions vinculades a l’emergència climàtica prenen una importància cabdal. El consum conscient agafa importància i cada vegada hi ha més persones disposades a assumir les seves pràctiques. La nostra missió és ajudar als nois/es amb transtorns de conducta a adquirir els hàbits necessaris per a la inserció laboral fomentant, al mateix temps, el consum conscient a través de la roba de segona mà.

Un projecte d’AFATRAC

logo
Rescatem – Botiga de segones oportunitats és un projecte d’AFATRAC (Associació de Familiars d’Afectats per Trastorns de Conducta), una associació creada al novembre del 2016 i que actualment té més de 250 famílies associades a Catalunya.

Aquesta entitat uneix a persones amb diferents diagnòstics o sense diagnòstic en salut mental, que presenten un patró comú de conductes desadaptatives:

Generalment apareix el fracàs escolar, heteroagressivitat, comportament impulsiu, dificultat en les relacions interpersonals, desregulació emocional, violència filio-parental, manca de consciència de la problemàtica i dificultat per adherir-se als tractaments.

També són víctimes de la manca d’inclusió adequada al món laboral i social, afectant la qualitat de vida dels afectats/des i de les seves famílies.

Contacta

Si vols contactar amb l’entitat, ho pots fer mitjançant:
A través del telèfon 659 762 550
Al correu electrònic: hola@afatrac.org

Si vols contactar amb la botiga, ho pots fer mitjançant:
El telèfon 722 479 294
El correu electrònic rescatem@afatrac.org

Taller de Manteniment d’espais exteriors (Servei de Rehabilitació Prelaboral del Vallès Oriental)

En què consisteix?

Aconseguir que la persona atesa adquireixi, recuperi i mantingui les capacitats suficients per permetre-li la inserció laboral.

En el manteniment d’espais exteriors Intress utilitza la metodologIa de l’Aprenentatge i Servei, que combina processos de recuperació de competències laborals i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es recuperen, tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

En aquest taller es realitzen tasques de manteniment a les instal·Lacions d’un menjador social i d’un Institut de secundaria del municipi (Granollers), Fundació El Xiprer i Institut Celestí Bellera.

Fes un cop d’ull

Saber més


Les activitats que es realitzen són:
 
Tasques de Jardineria
Manteniment dels jardins, cura de les plantes dels espais exteriors, recuperació ambiental de zones degradades. Sembra, esporga, poda d’arbusts. Instal·lació, control i manteniment de sistemes de reg automatitzat.

Neteja
Escombrat i recollida de restes vegetals. Neteja de les canalitzacions de l’edifici.

Manteniment del mobiliari exterior
Trasllat del mobiliari. Manteniment, reparació de bancs, taules, mosquiteres, paperes, etc…

Un projecte d’Intress (Servei de Rehabilitació Prelaboral Vallès Oriental)

logo
És una entitat que impulsa la transformació social cap a una major justícia i equitat per a les persones, desenvolupant projectes socials.

A Intress treballen perquè les persones exerceixin els seus drets i puguin triar com volen viure. Intress està formada per l’Associació Intress, la Fundació Intress i la Fundació Gira-Sol. Una entitat que anualment atén més de 35.000 persones en tot el país.

Contacta

Si vols contactar amb l’entitat, ho pots fer mitjançant:
A través del telèfon 932 172 664
Al correu electrònic: intress@intress.org

Si vols contactar amb el servei, ho pots fer mitjançant:
El telèfon 938 468 998
El correu electrònic: igil@intress.org

Integració de persones amb problemes de salut mental al món laboral mitjançant treballs a la natura


En què consisteix?

Gràcies al Centre Especial de Treball de l’Associació Aurora, l’entitat integra persones afectades amb trastorns de salut mental mitjançant treballs de conservació i restauració d’espais naturals, actuacions forestals o feines de jardineria. L’objectiu de l’associació és d’ajudar a aquest col·lectiu en risc d’exclusió social i a les seves famílies, així com també tenir cura del medi ambient.

Fes un cop d’ull

Saber més

L’entitat treballa arreu del Camp de Tarragona, però sobretot la podem trobar treballant al tram baix del riu Francolí, on hi desenvolupa diferents projectes de restauració fluvial.

Un projecte de l’Associació AURORA
L’Associació Aurora és una entitat sense ànim de lucre que va ser creada l’any 1987 per la iniciativa de familiars de persones afectades de malaltia mental.

L’objecte social de l’Associació és la millora de la qualitat de vida de les persones afectades de malaltia mental i dels seus familiars, així com la defensa dels seus drets.

Els seus fins principals per assolir-lo són: La inserció social i laboral de les persones afectades de malaltia mental, el suport i l’atenció a les seves famílies.

Contacta

Si vols posar-te en contacte amb l’Associació ho pots fer mitjançant:
Correu electrònic: administracio@associacioaurora.org
Número telefònic: 977 520 205

Defensa de drets

Grup d’activistes per la salut mental

En què consisteix?


És un grup de persones amb experiència pròpia i aliats en salut mental que es troben per promoure espais i activitats que visibilitzin la salut mental i que trenquen els estigmes vers les persones amb diagnòstic. Algunes accions que han fet: “Mou-te per la salut mental”, “Alimentació i salut mental” i “Gimcana per adolescents de 1r ESO sobre salut mental”. Les accions que fan són totes a la comunitat o amb la comunitat.

Un cop d’ull

Un projecte deQuàlia és  una cooperativa de treball associat especialitzada en l’àmbit del lleure i l’educació. 

Contacte

Podeu contactar amb l’associació a través de:
– Correu electrònic: hola@lleurequalia.cat
– Número telefònic: 673220427

Skip to content