Què fem

Associacions i activisme
Associacions i activisme
Fomentem l’activisme, la incidència local i el suport mutu. Millorem la capacitat i la participació de les entitats federades.
Acció comunitària
Acció comunitària
Promovem programes que contribueixen a la inclusió i la participació en la comunitat: Clubs Socials, Dona i salutmental, esport i salut, oci i cultura…
Acompanyament
Acompanyament
Serveis d’informació i assessorament. Programes que acompanyen les persones i les famílies per millorar la seva autonomia i inclusió social.
Drets i incidència
Drets i incidència
Defensem i protegim els drets de les persones. Fem incidència a través de la participació i l’expertesa de la veu dels implicats. Més informació i recursos en l’apartat La Salut Mental/Drets-i-Deures d’aquest web.
Formació
Formació
Fem formació sobre salut mental a col·lectius especialitzats i a la ciutadania en general.
Inclusió laboral
Inclusió laboral
La inserció laboral és cabdal per la inclusió social de les persones amb problemes de salut mental.
Innovació i coneixement
Innovació i coneixement
Contribuïm al coneixement sobre salut mental amb recerca, estudis i publicacions.
Sensibilització
Sensibilització
Comuniquem salut mental en positiu, per la divulgació d’informació i la no discriminació.