Publiquem els resultats de l’avaluació del projecte Activa’t per la salut mental en una revista científica

01/12/2022

Els resultats de l’avaluació mostren l’Activat per la salut mental com un circuit de recursos clau per a la recuperació conjunta. La intervenció amb les persones amb problemàtica de salut mental contribueix a la reducció de la càrrega familiar i la intervenció amb les famílies influeix en la recuperació de les persones amb diagnòstic en salut mental.

L’article s’ha publicat en accés obert a l’International Journal of Environmental Research and Public Health, una revista científica d’alt impacte (4,6; primer quartil) especialitzada en temes de salut pública.

enllaç amb més informació  Podeu consultar l’article sencer aquí: Interaction between the Participation in and the Impact on Mental Health Service Users and Their Relatives of a Multicomponent Empowerment-Based Psychosocial Intervention.

Principals resultats recollits a l’article

L’estudi ha permès determinar que la participació de les persones amb diagnòstic i els seus familiars en l’Activa’t per la salut mental interactua amb els resultats de participació i millora de l’altre membre. Podem extreure’n diverses conclusions:

  • Hem vist que, com més participació d’un dels membres, més participació de l’altre.
  • Conèixer les variables que afecten la participació pròpia i de l’altre membre ens ajudarà a repensar alguns dels recursos per adaptar-los. És el cas, per exemple, de persones amb un nivell d’estudis inferior, fet que clarament ha influït en la menor participació. Aquest coneixement ajudarà també a poder repensar com millorar la participació de familiars de persones en situació de desocupació, sense parella o d’edat més avançada, entre d’altres.
  • També s’observa una evolució conjunta dels indicadors de recuperació de les persones amb diagnòstic de salut mental i els indicadors de reducció de càrrega en els familiars.

Els resultats mostren com la intervenció amb les persones amb diagnòstic pot contribuir a reduir la càrrega de les famílies i com la intervenció amb les famílies pot contribuir a la recuperació de les persones amb diagnòstic.

Cal destacar, però, que la participació de les persones amb diagnòstic, va tenir un impacte més gran en els resultats de les seves famílies, que no pas a l’inrevés. És a dir, la seva participació va ser important tant per a la seva pròpia recuperació com per alleujar la càrrega familiar. En canvi, la participació de les famílies té menys influència en la recuperació de la persona amb diagnòstic i en la percepció de la seva pròpia càrrega. És probable que això es degui al fet que en el programa es dona més informació sobre la recuperació les persones amb un diagnòstic. Seria important afegir, doncs, components addicionals d’autocura en els continguts psicoeducatius per a familiars, que els puguin ajudar a tenir també el seu propi camí de recuperació, alleugerint de forma més important la seva percepció de càrrega.

Reflexions i conclusions de l’avaluació

En definitiva, les intervencions de l’Activa’t fomenten la recuperació de les persones amb diagnòstic en salut mental, i redueixen alguns aspectes de càrrega en les famílies, especialment quan hi ha una participació activa en el desenvolupament de les intervencions. Així, sabent que la participació familiar afavoreix la participació de les persones amb diagnòstic i el seu camí cap a la recuperació, l’Activa’t per la salut mental es pot entendre com un circuit de recursos clau per a la recuperació conjunta, entesa com un avenç en les etapes de recuperació de les persones però també com un alleujament de la càrrega de les famílies.

Seria interessant explorar com es produeix aquesta coevolució amb un disseny més específic amb la intenció d’augmentar tant la participació com l’impacte obtingut pels usuaris del servei i les seves famílies en el futur.

Altres articles publicats

També es va publicar a la revista Informaciones Psiquiátricas un article sobre la situació dels familiars abans d’iniciar la seva participació en el projecte (línia base). Analitzava les càrregues de cura i el seu suport social percebut.

enllaç amb més informació  CAREGIVER BURDEN AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT OF THE MAIN CAREGIVER OF PEOPLE WITH SEVERE MENTAL DISORDER IN CATALONIA: TYPE OF CARE TASKS AND ASSOCIATED DISCOMFORT  

Més informació sobre l’avaluació i el projecte Activa’t

Si voleu més informació sobre l’avaluació, podeu recuperar els resultats de l’estudi experimental portat a terme per Ivalua i ampliar la informació sobre l’efectivitat de l’Activa’t per la salut mental en la recuperació de les persones i en la millora de l’experiència de cura dels seus familiars.

enllaç amb més informació  L’avaluació de l’Activa’t confirma que millora la recuperació de les persones amb problemes de salut mental i el benestar de les famílies

enllaç amb més informació  Més sobre el projecte Activat’: www.activatperlasalutmental.org