Serveis salut mental i addiccions

Guia d’actuació als serveis de salut mental i addiccions en el context de la pandèmia pel coronavirus SARS-CoV-2 en el període de
desconfinament

Servei Català de Salut (15 setembre)

Descarrega

Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARSCoV-2 als serveis de salut mental i addiccions

Servei Català de Salut (12 maig)

Descarrega

Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 als serveis de salut mental i addiccions d’àmbit penitenciari.

Servei Català de Salut (20 març)

Descarrega

Skip to content