Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial. Pla sectorial

Departament de Salut (desembre 2020)

enllaç amb més informació Descarrega

Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial

Departament de Salut (setembre 2020)

Descarrega

Represa de la normalitat dels serveis que atenen a persones amb discapacitat: residències, llars residències i pisos amb suport

Departament de Salut (setembre 2020)

Descarrega

Formació virtual per als centres residencials

Podeu consultar els vídeos i les presentacions dels ponents de les formacions fetes fins ara i les properes formacions previstes.

Formacions virtuals (Departament Salut)

Mesures addicionals de protecció als centres residencials de gent gran i de persones amb pluridiscapacitats i pluripatologia, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID19

Departament de Salut (14 juliol 2020)

Descarrega

Represa de la normalitat en l’àmbit residencial (Pla sectorial)

Departament de Salut (juny 2020)

Descarrega

Guia per a l’elaboració de plans de contingència de centres i serveis socials d’atenció diürna per a persones grans i persones amb discapacitat amb l’objectiu de fer front a la COVID-19

Departament de Salut (13 juliol 2020)

Descarrega

Informació sobre les actuacions preventives en referència al nou coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit de les persones amb trastorns de salut mental i/o addiccions

Departament Salut (actualització 19 març)

Descarrega

Mesures de protecció i d’actuació per als professionals del servei d’atenció a domicili (SAD) per la COVID-19

Departament Treball, Afers Socials i Famílies (actualitzat 19 març)

Descarrega

Mesures i recomanacions tècniques d’actuació en relació als serveis essencials que es prestaran en el marc del servei d’atenció domiciliària (SAD) davant la situació extraordinària generada per la COVID-19

Departament Treball, Afers Socials i Famílies (actualitzat 19 març)

Descarrega

Skip to content