Professionals sociosanitaris i altres

Àmbit residencial

Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial. Pla sectorial

Departament de Salut (desembre 2020)

enllaç amb més informació Descarrega

Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial

Departament de Salut (setembre 2020)

Descarrega

Represa de la normalitat dels serveis que atenen a persones amb discapacitat: residències, llars residències i pisos amb suport

Departament de Salut (setembre 2020)

Descarrega

Formació virtual per als centres residencials

Podeu consultar els vídeos i les presentacions dels ponents de les formacions fetes fins ara i les properes formacions previstes.

Formacions virtuals (Departament Salut)

Mesures addicionals de protecció als centres residencials de gent gran i de persones amb pluridiscapacitats i pluripatologia, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID19

Departament de Salut (14 juliol 2020)

Descarrega

Represa de la normalitat en l’àmbit residencial (Pla sectorial)

Departament de Salut (juny 2020)

Descarrega

Guia per a l’elaboració de plans de contingència de centres i serveis socials d’atenció diürna per a persones grans i persones amb discapacitat amb l’objectiu de fer front a la COVID-19

Departament de Salut (13 juliol 2020)

Descarrega

Informació sobre les actuacions preventives en referència al nou coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit de les persones amb trastorns de salut mental i/o addiccions

Departament Salut (actualització 19 març)

Descarrega

Mesures de protecció i d’actuació per als professionals del servei d’atenció a domicili (SAD) per la COVID-19

Departament Treball, Afers Socials i Famílies (actualitzat 19 març)

Descarrega

Mesures i recomanacions tècniques d’actuació en relació als serveis essencials que es prestaran en el marc del servei d’atenció domiciliària (SAD) davant la situació extraordinària generada per la COVID-19

Departament Treball, Afers Socials i Famílies (actualitzat 19 març)

Descarrega

Serveis salut mental i addiccions

Guia d’actuació als serveis de salut mental i addiccions en el context de la pandèmia pel coronavirus SARS-CoV-2 en el període de
desconfinament

Servei Català de Salut (15 setembre)

Descarrega

Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARSCoV-2 als serveis de salut mental i addiccions

Servei Català de Salut (12 maig)

Descarrega

Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 als serveis de salut mental i addiccions d’àmbit penitenciari.

Servei Català de Salut (20 març)

Descarrega

Atenció persones

Annex al “Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS- cov-2” (18.10.20) en fase de mitigació (30.10.20).”

Servei Català de Salut (30 octubre 2020)

Descarrega

Informació sobre les actuacions preventives en referència al nou coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit de les persones amb trastorns de salut mental i/o addiccions

Servei Català de Salut (20 març)

Descarrega

Recomanacions per reduir el risc de contagi de la CoVID-19 en persones amb malaltia mental, ateses en el Sistema Català de Salut.

Servei Català de Salut (13 març)

Descarrega

Altres

Tancament de Clubs Socials i Serveis Prelaborals (RESOLUCIÓ SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2).

Generalitat de Catalunya (13 març)

Descarrega

Guia d’actuació per a les forces de seguretat. “Intervención con personas con problemas de salud mental ante la situación de emergencia ocasionada por el COVID-19”

Confederación Salud Mental España

Descarrega

Els efectes del confinament en salut mental. Informes Breus núm. 42

Servei Català de Salut (8-2-2021)

enllaç amb més informació Descarrega

Skip to content