Presentem l’impuls i promoció dels GAM per al Benestar Emocional vinculats a l’atenció primària i comunitària en la 11a jornada Xarxa a Debat

29/01/2024

La salut mental comunitària va ser la protagonista de la jornada organitzada per la Fundació Congrés Català de Salut Mental

El passat divendres 26 de gener, el Col·legi de Metges de Barcelona va acollir la 11a Jornada Xarxa a Debat, que ha posat el focus en aquesta ocasió en la salut mental comunitària.

La jornada va iniciar-se amb la inauguració institucional a càrrec de Iria Domínguez Vázquez, Presidenta de l’ACPSM – AEN Catalunya; Albert Mariné i Torrent, Membre de la Junta de la Fundació CCSM; Magda Casamitjana i Aguilà, Directora del Pacte Nacional de Salut Mental. Generalitat de Catalunya; Joan Vegué i Grilló, Director del Pla Director de Salut Mental i Addiccions i representació de l’Ajuntament de Barcelona.

Durant el matí hi van tenir lloc dues taules rodones: “Repensant la salut mental comunitària” i “Atenció primària i salut mental: compartint realitats”.

L’adaptació del model de GAM de l’Activa’t per la salut mental en relació al malestar emocional

Va ser en el marc de la darrera taula rodona on Cristina Conejo, Coordinadora del projecte Activa’t per la Salut Mental, va presentar l’adaptació que vam fer des de Salut Mental Catalunya del model de Grups d’Ajuda Mútua (GAM), sistematitzat en el marc l’Activa’t per la Salut Mental, per tota la ciutadania en relació al malestar emocional. Aquesta adaptació va néixer arrel de la pandèmia per la Covid-19 amb l’objectiu de generar i promoure xarxes de suport mutu i ajudar a pal·liar el malestar emocional de la població que no estava familiaritzada amb problemes de salut mental.

Amb la col·laboració del Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE), vam dur a terme, ja en el 2021, una avaluació externa de la iniciativa dels GAM per al Benestar Emocional amb l’objectiu de promoure la seva creació i millorar el seu funcionament. D’aquesta avaluació se’n va extreure l’informe d’Avaluació del projecte de promoció dels GAM per al Benestar Emocional i es va organitzar una jornada per presentar els resultats.

L’Impuls i Promoció dels GAM per al Benestar Emocional en l’atenció primària i comunitària

A més, Cristina Conejo també va presentar el pilotatge del programa IMPROGAM, l’Impuls i Promoció dels GAM per al Benestar Emocional vinculats a l’atenció primària i comunitària, així com aspectes concrets en relació al desplegament d’aquest programa en altres territoris com El Prat de Llobregat o Girona. Va posar de relleu, a més, el repte d’incorporar la ciutadania als espais comunitaris, amb la particularitat d’infants, adolescents i joves, i també com el treball comunitari aporta recursos a les professionals, per exemple, de l’atenció primària.

Més informació