Guies

Premsa

Salut mental i perspectiva de gènere – Informe 2021

Observatori de Mitjans i Salut Mental (Obertament), 2021

Informar amb cura sobre la salut mental infantil i juvenil

Generalitat de Catalunya i Observatori dels Ddrets de la Infància, 2021

Guia de comunicació inclusiva

Ajuntament de Terrassa, 2021

guia com parlar salut mental

Com parlar de salut mental. Guia d’estil

Salut Mental Catalunya, 2020

Ansietat i Depressió – Informe 2019

Observatori de Mitjans i Salut Mental (Obertament), 2019

Guia de comunicació inclusiva

Ajuntament de Barcelona, 2019

El suïcidi als mitjans – Informe 2018

Observatori de Mitjans i Salut Mental (Obertament), 2018

Salut mental i violència – Informe 2015

Observatori de Mitjans i Salut Mental (Obertament), 2015

portada guia

El tractament de la salut mental als mitjans audiovisuals

Departament Salut i Consell Audiovisual Catalunya, 2015

Mites i estereotips sobre salut mental – Informe 2014

Observatori de Mitjans i Salut Mental (Obertament), 2014