L’Ajuntament de Barcelona enllestirà un pla de prevenció de la salut mental dels joves a començaments del 2016

03/11/2015

L’Ajuntament de Barcelona va debatre en el ple del passat 30 d’octubre l’increment dels problemes de salut mental entre la població jove de la ciutat. Montserrat Benedí i Altés,  Regidora Portaveu adjunta del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), va mostrar la preocupació per les xifres de joves i infants que han estat diagnosticats amb trastorn mental greu, un percentatge que s’ha doblat des del 2005. Benedí va alertar també sobre les morts per suïcidi i l’increment dels casos de depressió entre la població jove.

La portaveu d’ERC va demanar acompanyar els programes psicoterapèutics dels psicoeducatius, tant pels joves com per les seves famílies, i treballar en la lluita contra l’estigma per normalitzar la percepció social dels problemes de salut mental. Benedí va denunciar que els Centres de Salut Mental Infanto-Juvenils (CSMIJ) estan desbordats i el temps d’espera per programar les visites és excessiu. La regidora municipal va demanar un pla de salut mental integral, que posi especial èmfasi en els joves i infants, per millorar la informació, la prevenció i el tractament d’aquest col·lectiu.

Compromís de l’alcaldessa Ada Colau

En resposta a la petició de Benedí en nom d’ERC, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va declarar que “compartim la preocupació i l’enfocament del grup d’Esquerra” i va afegir que “la salut mental constitueix un dret fonamental de la persona i un factor clau per garantir el benestar de les persones i les famílies dins la comunitat”. Colau va declarar que “partim del principi que la salut mental s’ha d’abordar íntegrament, més enllà de l’absència de les mal anomenades malalties mentals, oferint recursos a les persones en totes les edats, gènere i condició social per aliviar el malestar i patiment psicòlogic, contribuint al desenvolupament de la comunitat”.

En el cas dels joves, l’alcaldessa considera necessari treballar per enfortir les estratègies preventives i promocionar el benefici físic, psíquic i emocional de la població jove de Barcelona. En aquest sentit, Colau va informar que la Comissionada de Salut, Gemma Tarafa, treballarà en la posada en marxa d’un pla de salut mental perquè comenci a funcionar al primer trimestre del 2016. A la darrera setmana d’aquest mes de novembre es convocarà una Taula de Salut Mental de Barcelona, amb tots els agents implicats de la ciutat.

MIREU AQUEST VÍDEO A PARTIR DE LES 6H DE PLENARI PER VEURE LA INTERVENCIÓ DE MONTSERRAT BENEDÍ I LA RESPOSTA D’ADA COLAU

 

Les dades de la salut mental i els joves a Barcelona

Les dades Agència de Salut Pública de Barcelona recollides a l’informe “La salut a Barcelona 2014” destaquen l’increment acumulat de la població atesa als centres de salut mental del període 2001 al 2014, amb un 112,0% d’augment de població infantil i juvenil. De les persones ateses als centres de salut mental infantil i juvenil, el 61,5% eren de sexe masculí i el 38,5% eren de sexe femení.

Altres dades d’interès de l’informe són:

  • L’any 2014 s’han atès 10.517 persones als centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ).
  • En la població infantil i juvenil, del 4,2% d’infants i joves amb trastorns greus atesos el 2005, s’ha arribat al 9,5% el 2014 (997 casos).
  • Entre els problemes de salut mental en població infantil, destaca el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat, amb el 16,1% (1.691 persones ateses).