Participem en la primera trobada presencial del Grup de Comunicació de la Confederación Salud Mental España

SMC
11/04/2024

SMC ha estat una de les 14 federacions assistents a la primera jornada de treball celebrada a Madrid, que ha servit per intercanviar inquietuds, necessitats i experiències d’arreu del territori

Ahir, 10 d’abril, des de Salut Mental Catalunya vam participar en la primera trobada presencial del Grup de comunicació, format per les 18 federacions autonòmiques que aglutina la Confederación Salud Mental España. Un total de 14 territoris vam poder participar d’una jornada de treball que es va estendre durant tot el dia i que va servir per intercanviar inquietuds, necessitats i experiències d’arreu del territori, moltes d’elles compartides.

Un espai obert de treball i dinàmiques participatives per compartir demandes i expectatives

La jornada es va iniciar amb una breu benvinguda i presentació de la jornada, que va precedir una dinàmica de benvinguda per part de totes les responsables de comunicació.

Acte seguit, des de la Confederación Salud Mental España es va dur a terme una explicació sobre la tasca duta a terme des de l’Àrea de Comunicació, Orientació i Influència Social. Abans de realitzar un breu descans, vam concloure aquesta primera part de la trobada amb una dinamització sobre les necessitats i expectatives que tenen les àrees de comunicació del teixit associatiu i de les diverses federacions. A partir d’una dinàmica, es va treballar per grups allò que necessitem de SME, de què ens pot servir i també què hi podem aportar, i posteriorment es va compartir entre les companyes. En termes generals, totes vam coincidir en l’intercanvi de bones pràctiques i experiències, la necessitat d’adquirir eines i formació o la unitat de marca, entre d’altres.

Reptes comunicatius amb les campanyes de sensibilització i comunicació de crisi

Abans de dinar, hi va haver també un espai per a parlar sobre les diferents campanyes de sensibilització que es duen a terme des de la Confederación SME. Aquest va ser un espai obert i dinàmic on totes les participants vam poder compartir propostes i demandes a l’hora de rebre els materials i gestionar la seva difusió.

Al migdia, hi va haver un espai per a un dinar a peu dret, que va servir per conèixer-nos més entre les companyes dels diferents territoris i remarcar la necessitat d’establir sinergies entre totes.

Durant la tarda, es va obrir un espai al voltant de la comunicació de crisi, un debat obert amb moltes casuístiques possibles a tenir en compte però que va servir per compartir problemàtiques i reptes a abordar.

Voluntat de generar més sinergies entre la Confederación i el teixit associatiu

Posteriorment vam concloure amb diverses possibilitats d’establir sinergies entre la Confederación Salud Mental España i el teixit associatiu, així com posar el focus en l’Estratègia de Comunicació 2022-2026 i la voluntat de socialitzar-la, i també la rellevància i utilitat de la guia d’estil. Per últim, les diverses participants de la trobada vam poder compartir allò que ens vam endur de la trobada.