Participem en la formació de Salud Mental España per revisar i actualitzar els materials del Prospect

15/10/2018

La Federació Salut Mental Catalunya va participar els dies 19, 20 i 21 de setembre en la formació Prospect que la Confederación Salud Mental España va oferir a Madrid a 45 participants de les diferents federatives: persones amb problemes de salut mental, familiars i professionals. Es van fer tres mòduls segons el perfil de cada participant i es va tancar la formació amb un mòdul comú. Cada Federació de les que formen la Confederación van convidar diferents persones a cada mòdul.

Per a la formació d’enguany, la Confederación ha realitzat una revisió i actualització dels materials de Prospect. El curs s’ha plantejat d’una forma dinàmica i participativa, per canalitzar els coneixements i experiències dels participants i ampliar-los utilitzant diversos recursos per tal d’afavorir l’intercanvi.

Els dos primers dies de formació es van desenvolupar els tres mòduls principals, cada un d’ells va estar dinamitzat per dos facilitadors que han estat específicament formats per especialistes per impartir aquest curs.

La Federació SMC va estar representant Fina Sáez i Germán Morente i Miquel Miranda, facilitadors Prospect, i Cecília Agramunt com a representant dels tècnics de la nostra federació.

prospect madrid