“Parlem de salut mental pel benestar emocional” amb professionals d’atenció a la ciutadania de la Diputació de Barcelona

29/03/2023

La majoria de les participants de la formació, impartida entre els mesos de febrer i març, eren professionals de Serveis Socials Bàsics

El passat 14 de febrer 2023, es va iniciar la formació online “Parlem de salut mental pel benestar emocional” amb un grup de 21 persones composat per professionals d’atenció a la ciutadania majoritàriament de Serveis Socials bàsics.  

Eines per a intervenir amb persones amb problemes de salut mental i les seves famílies

La formació, promoguda per part de la Diputació de Barcelona i impulsada pel departament de formació de la Gerència de Serveis Socials, s’ha desenvolupat en quatre sessions amb una durada total de 10 hores.  

L’objectiu de la formació és el d’oferir eines per a intervenir amb persones amb problemàtica de salut mental i les seves famílies, basades en models teòrics contrastats i impulsats per institucions internacionals reconegudes i l’expertesa del Projecte Activa’t per la Salut mental en aquesta matèria.

Des de Salut mental Catalunya apropem noves formes de veure i parlar sobre les problemàtiques en salut mental, oferint un espai per a reflexionar al voltant de salut mental, ciutadania i bones pràctiques

La metodologia de la formació ha integrat una part teòrica i una part de dinàmiques vivencials com el mosaic humà, que permet reflexionar sobre els drets de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, amb la voluntat d’enriquir la proposta i afavorir l’aprenentatge. 

Alfabetització i sensibilització en salut mental per a tothom

Parlem de Salut Mental pel benestar emocional és un curs introductori d’alfabetització i sensibilització en salut mental que ofereix eines per potenciar les habilitats de les persones que fan atenció al públic i els manquen coneixements sobre com atendre a persones amb problemes de salut mental des dels seus llocs de treball (agència d’atenció al ciutadà, serveis socials, policia municipal…). La formació vol trencar barreres i estigmes sobre salut mental i resoldre els dubtes que pot haver entorn a la salut mental i el model comunitari que defensa Salut Mental Catalunya.

Al llarg d’aquest recorregut hem reflexionat al voltant de diversos aspectes com el model de recuperació, l’estigma i discriminació en salut Mental, l’acompanyament i la cura de les persones cuidadores. A més, hem ofert espais de reflexió conjunta per extreure conclusions en relació a la cura i l’auto-cura de les professionals d’atenció a persones usuàries en situacions de vulnerabilitat.

Experiències de les participants

“Gaudir de benestar emocional i promoure la salut mental és una qüestió que interpel·la a totes les persones que formem part d’una comunitat. Totes som agents de salut i podem contribuir a promoure factors de protección”

“És essencial contribuir a construir entorns emocionalment saludables i segurs: lliures d’estigma, d’assetjament i de violència.”

“L’autoconeixement és un dels pilars bàsics del benestar emocional. Ens permet conèixer les nostres mancances i dificultats i també les nostres fortaleses i punts forts.”

Més informació

enllaç amb més informació  Tota la formació de Salut Mental Catalunya