Obertament atorga ajuts per a 7 projectes de lluita contra l’estigma en salut mental

22/11/2017

La convocatòria d’ajuts econòmics a projectes de lluita contra l’estigma d’Obertament ja s’ha resolt: del total de 33 projectes que van presentar la seva candidatura, es concedeixen ajuts a 7 entitats per desenvolupar-ne el seu. L’objectiu de la convocatòria és facilitar així projectes que contribueixin a la millora de les actituds i els comportaments vers les persones amb una problemàtica de salut mental, i enguany estava especialment enfocada a aquells que treballin la lluita contra l’estigma amb col·lectius específics de l’àmbit sanitari, el laboral, els mitjans de comunicació i els adolescents i joves.

Un dels 7 projectes guanyadors ha estat “Conekt@ amb la ment“, d’Associació Ment i Salut La Muralla de Tarragona, una de les nostres entitats federades:

Àmbit joves i adolescència. Descripció general: “El projecte consisteix en sensibilitzar en salut mental als joves del centre cívic de Sant Salvador mitjançant una sèrie de xerrades i d’activitats anti-estigmatitzants dutes a terme per activistes en primera persona i realitzades amb el suport pel personal tècnic de l’Associació a la qual pertanyen.”

Podeu veure la resta de projectes guanyadors en aquest enllaç:

-‘Salut Mental: sensibilització en 1a persona per desmuntar Estereotips’, d’ ActivaMent Catalunya Associació

-‘Més enllà de la recuperació: Cap a una assistència en salut mental basada en drets’, de Fundació Bosch i Gimpera

-‘“Accessoris de viatge” Experiències metafòriques entorn les pròpies vivències al voltant de la salut mental’, d’uTopia Barcelona

-‘Osona: Salut Mental sense Estereotips’, d’ActivaMent Catalunya Associació – Osona

-‘LaboralMENT-L’abordatge de la Salut Mental a l’empresa’, de Fundació Campus Arnau d’Escala

-‘ESPLAIEM-NOS!’, d’Associació Educativa Xera