Només el 12,9% de les persones amb diagnòstic en salut mental ha compartit el seu problema amb companys de feina

28/04/2023

És una de les conclusions en matèria d’ocupació del recent estudi “La situació de la salut mental a Espanya”, elaborat per la Confederació SALUT MENTAL ESPANYA i la Fundació Mutua Madrileña.

L’informe assenyala la desconfiança i la por de ser etiquetades, com les causes principals per les quals les persones oculten aquesta informació.

En el marc del Dia Internacional de les Treballadores i els Treballadors, la Confederació difondrà dos vídeos de sensibilització amb l’objectiu de visibilitzar l’impacte de la precarietat i les preocupacions laborals i econòmiques a la salut mental, i les dificultats en la inclusió a través de les persones amb problemes de salut mental. A més, hi reivindica el dret a treballar de totes les persones, independentment del seu problema de salut.

Amb motiu del Dia Internacional de les Treballadores i els Treballadors, que se celebra el proper dilluns 1 de maig, SALUT MENTAL ESPANYA llançarà una nova edició de la campanya #EmplearSinBarreras, en aquesta ocasió per visibilitzar el estat de preocupació de la població a Espanya, com a conseqüència dels aspectes econòmics i laborals i la manca dinclusió de les persones amb problemes de salut mental.

Si bé cada cop es parla amb més naturalitat sobre salut mental, encara un 11% de les persones diagnosticades diu que no ha explicat el seu diagnòstic a ningú. Tal com es posa de manifest a l’estudi “La situació de la salut mental a Espanya”, publicat recentment per la Confederació SALUT MENTAL ESPANYA i la Fundació Mutua Madrileña, les persones amb trastorn mental eviten revelar el seu problema en una entrevista de feina i només un 12,9% de les que tenen un diagnòstic el comparteix amb els companys i les companyes de treball. La por de generar desconfiança i de ser etiquetades explica el silenci dels que no ho expliquen. Més de la meitat de les persones diagnosticades ha patit rebuig social (58,5%) o discriminació (55%), sent el treball el lloc més habitual, assenyalat al voltant d’1 de cada 3 casos de discriminació.

Sota el hashtag #EmplearSinBarreras, la Confederació difon dos vídeos de sensibilització, gràcies al finançament del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Per a les persones amb problemes de salut mental, la discriminació a l’ocupació continua sent una de les principals barreres per a la seva recuperació i inclusió a la societat, ja que vuit de cada deu no tenen una feina. L’informe «L’ocupació de les persones amb discapacitat (EPD)» corresponent a l’any 2021, que elabora l’Institut Nacional d’Estadística (INE), revela que només el 17,7% de les persones amb discapacitat psicosocial tenen feina. Aquesta xifra és tan sols sis dècimes més gran que la de l’any anterior, 2020, que es va situar en el 17,1%, mantenint la discapacitat psicosocial com la segona amb menys taxa d’ocupació el 2021.

El president de SALUT MENTAL ESPANYA assenyala que “avui dia, tenir un problema de salut mental segueix sent un desavantatge a l’hora de trobar feina i mantenir-ho de forma digna, sense posar en perill la teva recuperació”. Per això, reclama “que les polítiques públiques tinguin en compte la situació de desigualtat que viuen les persones que tenen un problema de salut mental en l’accés a l’ocupació, la formació, la promoció, la conciliació, etc.”, i demana més implicació per part de les empreses, les administracions públiques i de la societat en conjunt”. De la mateixa manera, González Zapico manifesta que “les persones amb trastorn mental són igual de vàlides per a la feina que qualsevol altra, mentre que les xifres de desocupació reflecteixen les mancances existents no només en matèria d’ocupació sinó d’atenció multidisciplinària a la salut mental i suports a la recuperació”.

Així mateix, les persones amb una incapacitat laboral tenen més probabilitat de tenir problemes de salut mental i més probabilitat d’anar al psicòleg, al psiquiatre i de consumir psicofàrmacs.

Pel que fa a les principals preocupacions de la població a Espanya, un 47,5% manifesta molta o força preocupació per no poder fer front al pagament de les seves factures (53,4% de dones davant del 41% dels homes), mentre que la xifra se situa en el 39% quan es refereix al pagament del lloguer o la hipoteca (43,9% de dones davant del 33,5% dels homes), segons les dades de l’estudi.

“Cada vegada hi ha més evidències científiques que mostren l’impacte que tenen la falta o precarietat a l’ocupació i la inseguretat per poder arribar a final de mes a la nostra salut mental”, denuncia Nel González Zapico, president de Salud Mental España. “És difícil mantenir el benestar emocional quan no tens certesa que el futur sigui possible, quan el teu projecte vital es trunca o quan el teu present és esgotador”, afegeix González. “Les persones joves es veuen afectades particularment afectades per la manca de vivenda, horitzons, les dificultats econòmiques i la preocupació pel canvi climàtic. Els baixos salaris, les extenuants jornades i ritmes de treball, la inseguretat laboral, les dificultats per conciliar, les violències, etc., unides a la incertesa econòmica global i les desigualtats, tenen molt a veure amb el malestar a la població que constata aquest estudi”.

D’aquelles persones que treballen, un 45,9% se sent molt o força preocupat per perdre la feina. L’estudi revela que per a la majoria de les persones l’estabilitat laboral (85,5%) i poder arribar sense problemes a final de mes (85,9%) són factors importants per al benestar emocional, inquietuds que esdevenen especialment rellevants context actual d’incertesa sobre l’evolució de la situació econòmica. González Zapico assenyala a més que “la precarietat en totes les formes genera riscos psicosocials que afecten de forma desigual la població. Les treballadores informals, les dones, la població jove, les migrants i els col·lectius com les persones amb discapacitat, les trans, les autònomes o les treballadores culturals són més vulnerables que la seva salut mental es vegi afectada per la precària situació que assumeixen de manera generalitzada”.

Les dones manifesten una menor satisfacció amb la seva vida laboral (49,9% estan satisfetes davant del 62,5% dels homes) i la seva situació econòmica (44,8% davant del 54,2% dels homes). D’acord amb els resultats de l’enquesta, les persones de classe baixa i mitjana-baixa es mostren menys satisfetes amb la seva situació econòmica (63,9%) i amb la seva vida laboral (59,7%), i manifesten una major preocupació per no poder pagar les factures (56,6%).

En vista de la situació, Salud Mental España aposta per tot tipus de recursos i mesures que facilitin la inserció laboral de les persones amb discapacitat psicosocial, com ara la formació laboral, la garantia d’un sistema de suports i adaptacions, els Centres Especials d’Ocupació o el compliment de les quotes de reserva d’ocupació per a les persones amb discapacitat, tant a l’Administració pública com al sector privat. No obstant això, la Confederació advoca també perquè s’impulsin amb més força polítiques que afavoreixin la transició des de l’ocupació protegida a l’ocupació ordinària, fent valer el dret a la feina de les persones amb discapacitat psicosocial.

A més, considera que la salut mental de les persones treballadores es protegeix amb mesures encaminades a desprecaritzar el mercat laboral, amb mesures per a la promoció de la salut i de riscos laborals i, per descomptat, amb un sistema sociosanitari públic i de qualitat recolzat pels recursos econòmics, humans i materials adequats.

Els dos vídeos de la campanya #EmplearSinBarreras estaran disponibles al canal de Youtube de la Confederació a partir del dilluns 1 de maig (vídeo 1 i vídeo 2).

Nota de premsa de la Confederación Salud Mental España