Més de 1.100 signatures i 31 entitats donen suport al manifest de continuitat de l’Activa’t

24/11/2019

Des de la Federació Salut Mental Catalunya i el projecte Activa’t per la salut mental volem donar les gràcies a totes les persones i entitats que han donat suport al Manifest per la continuïtat del projecte Activa’t per la salut mental. Fins a data d’avui han signat el manifest una trentena d’entitats i més de 1.100 persones. Gràcies a totes elles per creure en el projecte i donar suport a la seva continuitat. Si voleu donar suport al manifest ho podeu fer en aquest enllaç.

Manifest de suport per la continuïtat del projecte Activa’t per la salut mental

Promogut per la Federació Salut Mental Catalunya

Les persones, entitats i plataformes que signem aquest manifest, hem tingut l’oportunitat de conèixer el projecte Activa’t per la salut mental, que ha estat funcionant durant 5 anys i estem preocupats per la seva continuïtat. El projecte pretén aconseguir que persones amb problemes de salut mental i els seus familiars puguin esdevenir agents de salut actius en el seu propi procés de recuperació, i millorar així la seva qualitat de vida.

Activa’t per la salut mental és un projecte promogut per la Generalitat de Catalunya i la Federació Salut Mental Catalunya, conjuntament amb la Federació Veus (Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona). EI projecte ha estat gestionat des de la Federació Salut Mental Catalunya en col·laboració amb serveis de salut mental i associacions de 12 territoris. En el seu lideratge també hi han participat els departaments de Salut, Treball Afers Socials i Família i Presidència. Al Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions constava concretament en la Línia Estratègica 4, Objectiu 4.1.

Tot reconeixent que l’Activa’t per la salut mental:

 • Ha tingut molts beneficis per les persones amb experiències en salut mental en primera persona, familiars i professionals que hi han participat.
 • Ha estat avaluat amb un impacte positiu en la millora del nivell de recuperació de les persones usuàries de Salut Mental que hi han participat (consultar online l’informe d’efectivitat IVALUA).
 • Ha estat avaluat amb un impacte positiu en la percepció de les feines de cura dels familiars (consultar online l’informe d’efectivitat IVALUA).
 • Ha demostrat reforçar les interrelacions entre les xarxes socials, associatives i sanitàries, i millorar la implantació del model de recuperació als diferents territoris (consultar online l’informe d’implementació IVALUA).
 • Ha facilitat la generació d’espais de cooperació entre entitats i l’aparició de nombrosos grups d’ajuda mútua de familiars i persones en primera persona.
 • Ha permès la generació per moltes persones de un projecte de vida, i l’acompanyament a d’altres persones.
 • Ha estat un exemple de bona pràctica reconegut per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i, a nivell internacional, per la Organització Mundial de la Salut.

Ens preocupa, profundament:

 • Que el model que s’ha avaluat amb un impacte positiu no es correspongui amb el que s’incorpori en la cartera de serveis, que es desmembri el projecte i no es doti del recursos mínims necessaris, ni de la filosofia que l’ha impregnat.
 • Que l’esforç que s’ha fet des de diferents entitats participants, a nivell pressupostari dels fons públics, a nivell professional de diferents agents i a nivell personal de totes les persones participants a les avaluacions, no tingui la conseqüència per la que s’havien fet.
 • Que les persones amb problemes de salut mental i les famílies, que aprofiten els recursos que incorpora el projecte, no puguin gaudir en un futur dels mateixos serveis amb la mateixa qualitat.
 • Que no es pugui fer una adequada escalada a tot el país, com havia estat prevista.
 • Que el pes de mantenir l’Activa’t per la salut mental recaigui sobre entitats i serveis sense els recursos necessaris, en detriment de les activitats que es fan des del moviment associatiu.
 • Que es prenguin decisions precipitades en relació al model d’inclusió en cartera de manera que no es pugui fer una adequada transició que garanteixi el manteniment de l’essència i les xarxes ja establertes.

Amb la confiança en que l’administració reconeix la importància de la salut mental i de l’apoderament i la plena ciutadania de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies i, per tant, posarà els mitjans necessaris per donar l’adequada continuïtat al projecte.

Entitats que s’han adherit al manifest

ActivaMent Delegació Gramenet, AFATRAC, Afem de Nou Barris, AHIDA-TTE, Ajuntament de La Guingueta d’Àneu, AMMAME, Àrea de serveis socials, Asfatac, Asociación de Familias con afectados de Patología Dual, Asproseat, Associació Alba, Associació Equilibri, Associació Joves Artistes Kolomencs, Associació Plataforma Tdah, Associació Salut Mental la Noguera, Associació Salut Mental Pallars, Associació TDA-H Santa Coloma de Gramenet, Cercle Artístic Manresa, Clinica Eos, El Catalejo Fotografía Participativa, Favgram, FCAFA-TDAH, FIBROLLEIDA, Ass. de les Sindromes de Sensibilització Central de les Terres de Lleida, Fundació privada d’ajuda i investigació del trastorn límit de la personalitat, Fundació privada Horitzó del Berguedà, Fundació Viver de Bell-lloc, INTRESS, Llar Residencia el Maresme, Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública Cerdanyola-Ripollet, Psicosalut365, Salut Mental Catalunya. Terres de Lleida. Coordinadora d’entitats de salut mental i addiccions, Salut mental Garraf | Afammg, Tasta-cat