MAPA RECURSOS

La informació d’aquest Mapa arriba a Salut Mental Catalunya a través dels diferents proveïdors socils i sanitaris. Si voleu contactar directament amb els serveis i recursos de salut i socials de Catalunya podeu trobar el contacte al web de la Generalitat: https://web.gencat.cat/ca/equipaments/

Buscar per nom

Skip to content