L’Institut Pere Marta i UNIT4 desenvolupen un nou software de gestió que vol ser referent en salut mental

05/12/2014

La Història Clínica Electrònica (HCE) EKON SALUS ha estat desenvolupada en el marc d’un treball col·laboratiu entre les empreses Institut Pere Mata i UNIT4, sumant expertesa i coneixement en els àmbits científic i tecnològic. Dissenyada específicament per donar resposta a les necessitats del treball assistencial en salut mental en totes les seves dimensions.

Superada la fase d’implementació de la HCE, ara cal abordar el seu ús no només com a eina d’emmagatzematge d’informació i de garantia de seguretat sinó com una potentíssima eina de generació de nou coneixement. La informació, explorada i explotada convenientment ha de permetre:

  • analitzar les dades per trobar explicacions a aquelles associacions aparentment no causals però estadísticament potents i persistents;
  • des del punt de vista assistencial ens ha de permetre anticipar patrons de conducta, tant de malalts com cuidadors; i
  • valoritzar la pròpia informació com a font de negoci, en una Europa enfocada al Coneixement, ja que l’explotació de les dades és una oportunitat ja real als nostres dies.

Aquesta sessió serà a càrrec d’Oriol de Solà Morales (Metge especialista en Medicina Interna. Director de l’ISSPV) i de Pilar Casaus Samatan (Psiquiatra. Directora Mèdica de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata).

Les sessions són obertes, però les persones alienes a les empreses del Grup Pere Mata, cal que notifiquin l’assistència enviant un missatge a recerca@peremata.com

Aquest és un programa 2014 acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS).

Enllaç relacionat:

Notícia sobre el nou software a la pàgina web Computing