Les persones incapacitades judicialment recuperen el dret a vot

31/01/2019

La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenat a l’Oficina del Cens Electoral que inscrigui a les llistes de ciutadans amb dret a vot totes les persones que n’estaven excloses per raó de diversitat mental, intel·lectual i cognitiva. Aquesta ordre arriba dos mesos després de l’aprovació, per part del Senat, de la reforma de la Llei Orgànica de Règim Electoral (LOREG) que impedia el vot a 100.000 ciutadans.

La inscripció al cens electoral és la primera de les mesures necessàries per garantir la participació plena i efectiva en la vida política en igualtat d’oportunitats de les persones que, a conseqüència d’una resolució judicial, es veuen privades de dret a sufragi actiu. La reforma legislativa aprovada a finals de novembre corregeix la vulneració de drets que les excloïa del sistema democràtic, en resposta a una reivindicació històrica de les entitats que les representen.

El redactat de la nova normativa determina que qualsevol persona podrà exercir lliurement el dret a vot, “sigui quina sigui la forma de comunicar-ho i amb els mitjans de suport que requereixi”. D’altra banda, estableix que les persones privades judicialment del dret a la capacitat jurídica podran ser candidates i ser escollides com la resta de ciutadans inscrits al cens electoral.

La reforma de la LOREG, impulsada pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), s’emmarca en l’adaptació legislativa de l’aplicació de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU (13 de desembre de 2006), ratificada per l’estat espanyol a l’abril de 2008. L’article 29 de la Convenció estableix que els estats han de garantir els drets polítics de les persones amb discapacitat i la possibilitat d’exercir-los en igualtat d’oportunitats, adoptant les mesures oportunes per assegurar-los el sufragi i la candidatura electoral, proveint-los tots els suports, materials, personals i d’accessibilitat (mobilitat, comunicació, etc.) que siguin necessaris. El text també dictamina que s’han de garantir la lliure expressió de la seva voluntat i el vot secret i l’adopció de mesures addicionals de foment de la seva participació pública i associativa.

La Federació Salut Mental Catalunya valora positivament que s’estigui revertint una situació que vulnera drets fonamentals per raó de salut mental. La reforma legislativa dona suport al treball en defensa dels drets de les persones amb problemes de salut mental que s’està desenvolupant des del moviment associatiu, en línia amb els preceptes de la Convenció. Des de la Federació, aconsellem totes les persones privades judicialment del dret a vot que a començaments d’abril s’adrecin als seus respectius ajuntaments per comprovar que les han censat correctament i que podran votar, si ho desitgen, a les eleccions municipals i europees del proper mes de maig i posteriors convocatòries electorals.