La Taula de Sant Adrià del Besós presenta la seva diagnosi

17/03/2023


La ciutat de Sant Adrià del Besós va presentar el dia 15 de març passat la seva diagnosi de salut mental finançada per la Diputació de Barcelona i impulsada des de l’Ajuntament. Tal com va explicar Laia Serra, tècnica de la Diputació que va resumir els principals trets del document, el següent pas serà elaborar el pla d’acció, a partir de les recomanacions de la pròpia diagnosi. Un pla d’acció que s’executarà a través de la Taula de Salut Mental de la ciutat, la primera que es va crear a Catalunya el 2004.

El document ha estat elaborat per Prisma, grup de recerca de Sant Joan de Déu, gràcies a un procés participatiu important, en el qual ha participat també l’associació Salut Mental Barcelonès Nord.

Les principals qüestions que destaca l’informe és la necessitat de fer especial atenció als i a les joves i adolescents i la importància dels determinants socials. També posa de manifest que calen més recursos, sobretot especialitzats, i cal potenciar el teixit associatiu, doncs l’única associació dedicada a la salut mental de la zona està ubicada a Badalona. També cal millorar l’eficiència dels espais de treball ja existents i el coneixement dels recursos existents entre la ciutadania i els propis professionals.

La diagnosi es planteja què es pot fer des d‘una mirada comunitària, com ara el tema dels drets o la sensibilització en salut mental, qüestions que sovint s’aborden des de les Taules de Salut Mental.

L’acte, que va ser presidit per l’alcaldessa de la ciutat, Filo Cañete, va comptar amb la participació de més d’una trentena de professionals del sector interessats en la salut mental i el seu territori.