La Taula de Salut Mental i Addiccions d’Osona prioritza quatre grups de treball

02/07/2018

La Taula de Salut Mental i Addiccions d’Osona es constituí a l’octubre de 2017 arreplegant nombroses institucions de la comarca que garanteixen una acció multidisciplinar sobre la salut mental al territori. Es planteja com un espai de debat i posicionament, promoció de la salut i consens de les línies d’actuació en salut mental i addiccions a desenvolupar per tots els agents implicats a la comarca d’Osona amb l’objectiu de conèixer i oferir una atenció integrada centrada en la persona

Aixoplugada pel Consell Comarcal d’Osona i amb una secretaria tècnica liderada des del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials d’Osona, aquest primer any d’activitat s’ha creat quatre grups de treball.

Diagnosi i mapa de recursos de salut mental d’Osona

  • Amb la col·laboració del grup de recerca de Tecnologies sanitàries i resultats en Atenció Primària i Salut Mental (PRISMA) de l’Institut de Recerca de Sant Joan de Déu s’està elaborant una diagnosi de l’àmbit de salut mental a la comarca, així com un mapa de tots els recursos (socials, sanitaris, educatius, ocupacionals, etc.) disponibles a la comarca. En finalitzar el procés de treball, que consisteix en una investigació participativa, es destacaran les accions estratègiques a desplegar els pròxims anys en l’àmbit de la salut mental.

Salut mental als mitjans de comunicació

  • Un grup de treball amb àmplia representació dels mitjans de comunicació de la comarca, s’han impulsat accions conjuntes amb el Grau de Periodisme de la UVic-UCC, incloent una sessió específica en l’assignatura d’Ètica professional de 4t curs. Per a la tardor s’organitzen actes sobre l’ús del llenguatge de forma antiestigmatitzant i un seminari d’ètica i drets en salut mental.

Drets i sistema judicial en l’àmbit de la salut mental

  • Aquest grup té incidència directa en l’administració de justícia, específicament en els advocats i els jutjats. Amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic s’ha acordat la celebració d’una sessió per als col·legiats per expressar, debatre, i millorar aspectes tècnics que permetin millorar la relació de les persones amb trastorn mental amb el sistema judicial, especialment en processos de modificació de la capacitat. A més, aquest grup colidera la organització del seminari d’ètica i salut mental amb el grup de Salut mental als mitjans de comunicació.

Promoció i prevenció de la salut mental infanto-juvenil (grup mixt amb Taula d’Infància, Adolescència i Famílies)

  • La Taula es coordina amb la Taula d’Infància, Adolescència i Famílies d’Osona per tractar les necessitats específiques en salut mental per l’etapa vital 0-18.