La Taula de Salut Mental i Addiccions d’Osona comença a treballar

31/10/2017

La Taula de Salut Mental i Addiccions d’Osona, que es va presentar el 30 d’octubre a Vic, treballarà per  concretar objectius, accions i avaluació junt amb les organitzacions implicades a nivell comarcal. La Taula tindrà un pla anual de treball i s’organitzarà per grups de treball, per assolir els objectius, marcar les prioritats i avaluar els resultats.

Els grups de treball s’organitzaran atenent al cicle vital de vida de les persones: major de 75 anys; 55-75 anys; 30-55 anys; 18-30 anys; 0-18 anys.

Les línies de treball pel 2018 prioritzaran la creació d’un mapa de recursos en salut mental i adiccions de la comarca d’Osona, així com la defensa dels drets de les persones amb problemes de salut mental, en temes com els ingressos involuntaris o les contencions mecàniques.

La Taula també participarà en la Taula d’infància, adolescencia i família (TIAF) d’Osona, per treballar la millora en la prevenció i promoció de la salut mental en la población de menys de 18 anys. Una altre línea de treball pel 2018 serà la sensibilització i información, on es treballarà estretament amb els mitjans de comunicació.

La Taula d’Osona s’integra en la xarxa de la comarca, en el marc de l’Espai Osona, Benestar, Salut i Educació.

Membres de la taula:

 • Consell Comarcal d’Osona
 • Ajuntament de Vic
 • Ajuntament de Manlleu
 • Mancomunitat la Plana
 • Consorci Hospitalari de Vic
 • SAP Osona
 • CAT Salut
 • Osonament
 • Agencia Salut pública
 • EAP VIC
 • EBA Centelles
 • Sant Tomàs
 • AFMO Vic (Associació de Familiars de Malalts Mentals d’Osona)
 • CESS
 • Caminem Junts

Les Taules de Salut Mental són un espai de reflexió, intercanvi de recursos i treball col·laboratiu per promocionar l’atenció integrada de la salut mental buscant la implicació de tots els agents relacionats amb l’atenció a la salut mental en el territori.