Biblioteca

Acompanyament i suport

Guia de la salut mental

Activa’t per la salut mental – 2017

Ofereix informació, recursos i eines pràctiques. Està pensada per facilitar la comunicació i la presa de decisions sobre la salut mental, tant a nivell personal, com familiar i comunitari.

Descarrega

Com acompanyar millor en salut mental

Activa’t per la salut mental – 2017

Aquesta guia busca oferir eines i consells a qualsevol persona que ho necessiti per comunicar-se amb un familiar o amic que està passant per un problema de salut mental, per donar-li suport i per acompanyar-lo.

Descarrega

Com aprofitar millor la consulta

Activa’t per la salut mental – 2017

Aquest material vol ser d’utilitat per fomentar una millor comunicació i unes relacions més fluides entre la persona amb problemes de salut mental, el seu entorn i els professionals que l’atenen.

Descarrega

Guia per a Grups d’Ajuda Mútua en Salut Mental en 1a persona

Activa’t per la salut mental – 2018

Eina de suport per a les entitats, els moviments socials o els col·lectius que vulguin iniciar o enfortir un GAM, orientat a persones amb patiment psicològic i/o diversitat mental.

DescarregaVersión en castellano (2020)

Guia per a Grups d’Ajuda Mútua en Salut Mental de persones familiars

Activa’t per la salut mental – 2018

Aquesta Guia pretén ser un punt de suport per a totes aquelles persones que ens estem entregant en l’acompanyament i la cura d’un familiar o d’una persona estimada.

Descarrega

Eina per a l’autoreflexió dels Grups d’Ajuda Mútua – Visió per a grups en 1a persona

Activa’t per la salut mental – 2018

L’objectiu principal és facilitar processos autogestionats de reflexió grupal i de seguiment als GAM orientats a enfortir el funcionament del grup i la qualitat de les relacions de suport mutu en base als Elements Bàsics dels GAM i els Beneficis que ens aporta participar-hi.

Descarrega

Eina per a l’autoreflexió dels Grups d’Ajuda Mútua – Visió per a grups familiars

Activa’t per la salut mental – 2018

L’objectiu principal és facilitar processos autogestionats de reflexió grupal i de seguiment als GAM orientats a enfortir el funcionament del grup i la qualitat de les relacions de suport mutu en base als Elements Bàsics dels GAM i els Beneficis que ens aporta participar-hi.

Descarrega

Manual per a la recuperació i la gestió del benestar

Activa’t per la salut mental – 2018

El nou manual és una eina de suport basada en el model de recuperació que parteix de significats personals per afavorir l’autoconeixement i el benestar i que inclou recursos més enllà de l’àmbit assistencial. És un manual dirigit a persones usuàries de serveis de salut mental, amb una clara voluntat inclusiva, també pretén ser útil per a qualsevol persona en situació de patiment psicològic.

Descarrega – Versió lectura fàcil (2020): catalàcastellà

Quadern de treball personal Mapejant el meu benestar

Activa’t per la salut mental – 2020

Aquest quadern és un document pràctic, un recurs dissenyat per ajudar-nos a tenir una millor salut mental i més satisfacció amb la pròpia vida. És una eina que ens facilita la identificació, organització i gestió de les estratègies i recursos que les persones tenim al nostre abast per elaborar el nostre propi Pla personalitzat de recuperació i benestar

DescarregaVersión castellano (2020)

Saldremos de esta. Guía de salud mental para el entorno de la persona en crisis

Javier Erro – 2016

Por lo que respecta al objeto de esta pequeña guía, vamos a referirnos, precisamente, a los momentos en que la persona está sintiendo ese sufrimiento debido a que su salud mental está deteriorada.

Descarrega

Drets

Informe sobre drets i salut mental a Catalunya

Federació Salut Mental Catalunya – 2019

Per fer un registre i seguiment de les vulneracions dels drets en salut mental a Catalunya, la Federació SMC les ha recollit en l’informe 2019, el·laborat a partir de les informacions i denúncies recollides per les associacions i els Espais Situa’t.

Descarrega

El dret a la capacitat jurídica en salut mental: suports i acompanyament

Federació Salut Mental Catalunya – 2019

Aquest document és fruït de tres tallers de treball que han comptat amb la participació dels diferents agents clau relacionats amb el procés de modificació de capacitats jurídiques (persones amb un problema de salut mental, famílies, fiscalia, fundacions tutelars, administracions públiques, medicina forense, etc.).

Descarrega

Informe sobre la Planificació de Decisions Anticipades (PDA) en salut mental

Federació Salut Mental Catalunya – 2018

La Planificació de Decisions Anticipades (PDA) i el Document de Voluntats Anticipades (DVA) en salut mental s’han estat treballant des d’un grup de treball específic del Comitè de Bioètica de Catalunya. Al març del 2018 finalment s’ha aprovat el document El respecte a la voluntat de la persona amb trastorn mental i/o addicció: document de voluntats anticipades i planificació de decisions anticipades, amb l’objectiu d’identificar els problemes ètics que planteja la utilització de les directrius anticipades i fer propostes per avançar en la implementació del DVA i la PDA en el nostre entorn.

Descarrega

Taules de Salut Mental. Una eina per al desenvolupament de polítiques locals en salut mental

Federació Salut Mental Catalunya – 2017

El document que us presentem és el resultat d’un treball intens de reflexió i acció, del conjunt d’iniciatives i experiències territorials. La implicació de tots els agents ens ha permès definir un model d’actuació territorial en salut mental, amb la finalitat de contribuir a una millor pràctica en el desenvolupament d’iniciatives a nivell local.

Descarrega

Taules de Salut Mental Alguns exemples des de la pràctica en el territori

Federació Salut Mental Catalunya – 2017

Donar a conèixer, explicar i mostrar accions específiques en els diferents àmbits d’actuació de les Taules. Plasmar a nivell concret el treball de les taules amb exemples.

Descarrega

Taules de Salut Mental, experiències d’èxit

Federació Salut Mental Catalunya – 2017

Recull en 24 fitxes d’una mostra de bones pràctiques de les Taules de Salut Mental a Catalunya.

Descarrega

Taules de Salut Mental de Catalunya. Indicadors de seguiment i avaluació

Federació Salut Mental Catalunya

Aquest document presenta el conjunt de 8 indicadors de seguiment i d’avaluació de resultats que ha de permetre, amb el temps, valorar l’evolució i els assoliments de les Taules de Salut Mental.

Descarrega

Guia de drets en salut mental. No hi ha recuperació sense drets

Federació VEUS – 2017

Aquesta guia pretén ser un instrument de consulta sobre la ciutadania i els drets en l’àmbit de la salut mental que, partint de la realitat del nostre territori, faciliti cures que promoguin l’exercici dels nostres drets.

Descarrega

Informe sobre el estado de los derechos de las personas con trastorno mental en España

Salud Mental España – 2019

Recopilatorio anual del estado de los derechos de las personas con trastorno mental en España, incluyendo además de vulneraciones, los logros, avances y recomendaciones en materia de salud mental. Incluye ejemplos concretos con alusiones específicas a los artículos incluídos en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Descarrega

Infància i joventut

Aïllament en infants, adolescents i joves

Federació Salut Mental Catalunya (2020)

Guia de navegació per a mares, pares i altres figures que acompanyen a infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental. (Material realitzat amb la col·laboració de Probitas i DKV).

Descarrega

Autolesions en infants, adolescents i joves

Federació Salut Mental Catalunya (2020)

Guia de navegació per a mares, pares i altres figures que acompanyen a infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental. (Material realitzat amb la col·laboració de Probitas i DKV).

Descarrega

Situacions de tensió i conflicte en infants, adolescents i joves

Federació Salut Mental Catalunya (2020)

Guia de navegació per a mares, pares i altres figures que acompanyen a infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental. (Material realitzat amb la col·laboració de Probitas i DKV).

Descarrega

La xarxa de salut mental: orientacions i suports

Federació Salut Mental Catalunya (2020)

Guia de navegació per a mares, pares i altres figures que acompanyen a infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental. (Material realitzat amb la col·laboració de Probitas i DKV).

Descarrega

Informe “Situació de l’atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya”

Federació Salut Mental Catalunya – Fundació Pere Tarrés (2015)

L’informe que a continuació es presenta ha estat elaborat al llarg d’un any a partir d’una revisió documental de diversitat de fonts secundàries i estadístiques, i de les aportacions de més de quaranta especialistes que han valorat i debatut, en una sessió de treball conjunta, sobre l’estat de la qüestió i els reptes que tenim a Catalunya, així com sobre les recomanacions per a la seva superació per tal de poder reflexionar sobre els reptes de futur.

Descarrega

Informe d’Avaluació de la prova pilot del projecte XarXaJoves

Federació Salut Mental Catalunya – DEP Institut (2019)

Avaluar la implementació de les 3 experiències pilot del programa XarXaJoves: grau de satisfacció i impacte del servei entre les persones beneficiàries directes (joves), del servei entre les persones beneficiàries indirectes (famílies, entitats juvenils, centres educatius i professionals de la salut mental), i identificar els punts forts i els aspectes de millora de les experiències pilot de cara a la implementació de la XarXaJoves pel territori català.

Descarrega

Abre tu mente en modo positivo: promoción de salud mental en jóvenes

Salud Mental Molina y Comarca (2020)

Guía para la promoción de la salud mental en jóvenes, especialmente dirigida a docentes y familias es muchísimo más que una herramienta de ayuda, por muchas razones.

Descarrega

Informar i comunicar

Dia Internacional de la Mujer

Salud Mental España – 2020

Infografies sobre dona i salut mental: drets i autonomia, educació, violència de gènere i acollida i reagrupació familiar.

Descarrega

Guia d’estil “Com parlar de salut mental”

Federació Salut Mental Catalunya – 2019

Aquest document va ser elaborat amb la intenció d’esdevenir una guia per què pugui ser utilitzada per totes les persones vinculades a les entitats del món de la salut mental i, en especial, a les que formen part de Salut Mental Catalunya (SMC). La idea és unificar l’estil del discurs per tal de donar missatges unitaris fent servir tots la mateixa manera de dir les coses.

Descarrega

“Les paraules si importen” – Guia d’estil per a mitjans de comunicació

Salud Mental España – 2019

Aquesta guia d’estil té com a objectiu oferir a periodistes dades i claus sobre l’ús del llenguatge més adequat a l’hora d’informar sobre temes o aspectes relacionats amb la salut mental.

Descarrega

Parlar i escoltar salva vides

Federació Salut Mental Catalunya – 2019

Infografies de la campanya amb motiu del Dia Internacional per a la Prevenció de la Mort per Suïcidi.

Descarrega

La salut mental no es colpeja

Salud Mental España – 2019

Infografies sobre dona i salut mental amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

Descarrega

La salut mental a Catalunya

Salut Mental Catalunya – 2018

Dades de salut mental a Catalunya de la Central de Resultats del Departament de Salut al 2017: adults, infantojuvenil i àmbit laboral.

Descarrega

Salut mental i dona

Salut Mental Catalunya – 2018

Infografia sobre dona i salut mental amb motiu del Dia Internacional de la Dona.

Descarrega

Guia de mitjans. Recomanacions per informar sobre salut mental

Obertament – 2017

Aquesta guia vol ser una eina útil de consulta per als professionals de la comunicació, i els facilita recursos i recomanacions per elaborar continguts acurats relacionats amb la salut mental.

Descarrega

Informe Necessitats d’informació en salut mental

Activa’t per la salut mental – 2017

L’objectiu d’aquest informe és analitzar la situació d’accés a la informació sobre salut mental que consideren les persones amb problemes de salut mental, els seus familiars i els professionals del sector, per tal de detectar les necessitats i possibilitats i elaborar materials informatius i divulgatius que cobreixin aquestes necessitats.

Descarrega

Recomanacions als mitjans audiovisuals sobre el tractament informatiu de la mort per suïcidi

Consell Audiovisual Catalunya – 2016

Falses creences sobre la mort per suïcidi, recomanacions generals pels mitjans, continguts inadequats i diferents terminologies.

Descarrega

Recomanacions per al tractament de la salut mental als mitjans audiovisuals

Consell Audiovisual Catalunya – 2015

Recomanacions en l’ús del llenguatge, programes informatius, documentals i reportatges en profunditat, obres de ficció i comunicació inadequada.

Descarrega

Comunicar la salut mental. Manual de comunicació per a entitats

Salud Mental España – 2014

Aquest manual vola ajudar a comunicar la realitat de les entitats de salut mental, així com donar visibilitat a la tasca que realitza, tant a la societat en general com a públics especícs com ara les administracions públiques, potencials  finaçadors i donants, o professionals.

Descarrega

Pel·lícules, llibres...

Altres

Webinar “Coneix els Grups d’Ajuda Mútua i cuida del teu benestar emocional”

La Federació Salut Mental Catalunya (SMC) col·labora amb l’Ajuntament de Barcelona en el Pla de Xoc municipal per donar resposta a l’impacte de la Covid-19 en el benestar emocional de la població. En aquest webinar descobrirem els beneficis del suport mutu i els seus efectes positius en la nostra salut emocional. A més, les persones assistents s’emportaran la guia per a la creació i manteniment dels GAM.

Veure el vídeo