Guia de suport. Pel benestar d’adolescents i joves

Salut Mental Catalunya i Fundación Probitas(2024).

Guia amb recomanacions per a la promoció del benestar emocional i l’acompanyament a adolescents i joves.

Licencia de Creative Commons

Aquesta obra està sota llicència CC BY-NC-SA 4.0.

enllaç amb més informació Descarrega la guia en aquest enllaç.

Recomanacions per a l’actuació en situacions de crisi en salut mental en adolescents i joves

Salut Mental Catalunya, Fundación Probitas i UTCCB-UAB (2024).

Fitxes elaborades prenent com a referència el programa internacional de “Primers Auxilis Psicòlogics en Salut Mental.

enllaç amb més informació Descarrega la fitxa sobre Primers auxilis per a adolescents i joves en aquest enllaç.

enllaç amb més informació Descarrega la fitxa sobre Ansietat en aquest enllaç.

enllaç amb més informació Descarrega la fitxa sobre Abús de tòxics en aquest enllaç.

enllaç amb més informació Descarrega la fitxa sobre Ideació Suïcida en aquest enllaç.

enllaç amb més informació Descarrega la fitxa d’Autocura en l’atenció a infants, adolescents i joves en aquest enllaç.

Guia d’eines i recursos – “Abrir caminos hacia una vida vivible”

Plataforma PDA Bullying i SEER (2023)

Abordatge de les autolesiones i el suïcidi des de l’àmbit socioeducatiu.

enllaç amb més informació Descarrega el pdf en aquest enllaç.

Radiografia “La situació de la salut mental en el jovent català”

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i Federació Salut Mental Catalunya (2023)

Un informe que neix de la investigació vers la dificultat d’accedir a dades que reflecteixen una problemàtica que aquestes entitats consideren evident. L’informe constata una situació d’“emergència juvenil” en matèria de salut mental, ja que una de cada set joves pateix un problema de salut mental, i les persones entre els 18 i els 34 anys són les que més visites fan a centres i serveis de salut mental.

Descarrega

infancia i joventut salut mental

Aïllament en infants, adolescents i joves

Federació Salut Mental Catalunya (2020)

Guia de navegació per a mares, pares i altres figures que acompanyen a infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental. (Material realitzat amb la col·laboració de Probitas i DKV).

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota llicència CC BY-NC-SA 4.0.

Versió original (2020)

Versió revisada (2022)

Versió Castellà (2022)

infancia i joventut salut mental

Autolesions en infants, adolescents i joves

Federació Salut Mental Catalunya (2020)

Guia de navegació per a mares, pares i altres figures que acompanyen a infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental. (Material realitzat amb la col·laboració de Probitas i DKV).

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota llicència CC BY-NC-SA 4.0.

Versió original (2020)

Versió revisada (2022)

Versió Castellà (2022)

infancia i joventut salut mental

Situacions de tensió i conflicte en infants, adolescents i joves

Federació Salut Mental Catalunya (2020)

Guia de navegació per a mares, pares i altres figures que acompanyen a infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental. (Material realitzat amb la col·laboració de Probitas i DKV).

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota llicència CC BY-NC-SA 4.0.

Versió original (2020)

Versió revisada (2022)

Versió Castellà (2022)

infancia i joventut salut mental

La xarxa de salut mental: orientacions i suports

Federació Salut Mental Catalunya (2020)

Guia de navegació per a mares, pares i altres figures que acompanyen a infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental. (Material realitzat amb la col·laboració de Probitas i DKV).

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota llicència CC BY-NC-SA 4.0.

Versió original (2020)

Versió revisada (2022)

Versió Castellà (2022)

infancia i joventut salut mental

Informe “Situació de l’atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya”

Federació Salut Mental Catalunya – Fundació Pere Tarrés (2015)

L’informe que a continuació es presenta ha estat elaborat al llarg d’un any a partir d’una revisió documental de diversitat de fonts secundàries i estadístiques, i de les aportacions de més de quaranta especialistes que han valorat i debatut, en una sessió de treball conjunta, sobre l’estat de la qüestió i els reptes que tenim a Catalunya, així com sobre les recomanacions per a la seva superació per tal de poder reflexionar sobre els reptes de futur.

Versió 1 (2020)

infancia i joventut salut mental

Informe d’Avaluació de la prova pilot del projecte XarXaJoves

Federació Salut Mental Catalunya – DEP Institut (2019)

Avaluar la implementació de les 3 experiències pilot del programa XarXaJoves: grau de satisfacció i impacte del servei entre les persones beneficiàries directes (joves), del servei entre les persones beneficiàries indirectes (famílies, entitats juvenils, centres educatius i professionals de la salut mental), i identificar els punts forts i els aspectes de millora de les experiències pilot de cara a la implementació de la XarXaJoves pel territori català.

Descarrega

infancia i joventut salut mental

Abre tu mente en modo positivo: promoción de salud mental en jóvenes

Salud Mental Molina y Comarca (2020)

Guía para la promoción de la salud mental en jóvenes, especialmente dirigida a docentes y familias es muchísimo más que una herramienta de ayuda, por muchas razones.

Descarrega

Skip to content