Biblioteca

Acompanyament i suport

guia processos dol i acompanyament

Guia “Processos de dol i acompanyament

Federació Salut Mental Catalunya – 2020

L’objectiu de la guia és millorar la gestió del davant la pèrdua d’una persona estimada durant aquests temps de pandèmia.

enllaç amb més informació Descarrega la versió en català

enllaç amb més informacióDescarga la versión en castellano

Guia de la salut mental

Activa’t per la salut mental – 2017

Ofereix informació, recursos i eines pràctiques. Està pensada per facilitar la comunicació i la presa de decisions sobre la salut mental, tant a nivell personal, com familiar i comunitari.

Descarrega

Com acompanyar millor en salut mental

Activa’t per la salut mental – 2017

Aquesta guia busca oferir eines i consells a qualsevol persona que ho necessiti per comunicar-se amb un familiar o amic que està passant per un problema de salut mental, per donar-li suport i per acompanyar-lo.

Descarrega

Com aprofitar millor la consulta

Activa’t per la salut mental – 2017

Aquest material vol ser d’utilitat per fomentar una millor comunicació i unes relacions més fluides entre la persona amb problemes de salut mental, el seu entorn i els professionals que l’atenen.

Descarrega

Guia per a Grups d’Ajuda Mútua en Salut Mental en 1a persona

Activa’t per la salut mental – 2018

Eina de suport per a les entitats, els moviments socials o els col·lectius que vulguin iniciar o enfortir un GAM, orientat a persones amb patiment psicològic i/o diversitat mental.

DescarregaVersión en castellano (2020)

Guia per a Grups d’Ajuda Mútua en Salut Mental de persones familiars

Activa’t per la salut mental – 2018

Aquesta Guia pretén ser un punt de suport per a totes aquelles persones que ens estem entregant en l’acompanyament i la cura d’un familiar o d’una persona estimada.

Descarrega

Eina per a l’autoreflexió dels Grups d’Ajuda Mútua – Visió per a grups en 1a persona

Activa’t per la salut mental – 2018

L’objectiu principal és facilitar processos autogestionats de reflexió grupal i de seguiment als GAM orientats a enfortir el funcionament del grup i la qualitat de les relacions de suport mutu en base als Elements Bàsics dels GAM i els Beneficis que ens aporta participar-hi.

Descarrega

Eina per a l’autoreflexió dels Grups d’Ajuda Mútua – Visió per a grups familiars

Activa’t per la salut mental – 2018

L’objectiu principal és facilitar processos autogestionats de reflexió grupal i de seguiment als GAM orientats a enfortir el funcionament del grup i la qualitat de les relacions de suport mutu en base als Elements Bàsics dels GAM i els Beneficis que ens aporta participar-hi.

Descarrega

Manual per a la recuperació i la gestió del benestar

Activa’t per la salut mental – 2018

El nou manual és una eina de suport basada en el model de recuperació que parteix de significats personals per afavorir l’autoconeixement i el benestar i que inclou recursos més enllà de l’àmbit assistencial. És un manual dirigit a persones usuàries de serveis de salut mental, amb una clara voluntat inclusiva, també pretén ser útil per a qualsevol persona en situació de patiment psicològic.

Descarrega – Versió lectura fàcil (2020): catalàcastellà

Quadern de treball personal Mapejant el meu benestar

Activa’t per la salut mental – 2020

Aquest quadern és un document pràctic, un recurs dissenyat per ajudar-nos a tenir una millor salut mental i més satisfacció amb la pròpia vida. És una eina que ens facilita la identificació, organització i gestió de les estratègies i recursos que les persones tenim al nostre abast per elaborar el nostre propi Pla personalitzat de recuperació i benestar

DescarregaVersión castellano (2020)

portada dossier

Activa’t per la salut mental. Més enllà del pilotatge

Activa’t per la salut mental – 2018

Publicació del Congrés Activa’t per la salut mental. Més enllà del pilotatge amb els resums de les diferents intervencions en les conferències, sessions de treball, i taules rodones i presentacions i actes realitzats al Congrés, celebrat el 22 i 23 de novembre del 2018 a Barcelona, amb la participació de 400 assistents i un centenar de ponents.

Descarrega

Saldremos de esta. Guía de salud mental para el entorno de la persona en crisis

Javier Erro – 2016

Por lo que respecta al objeto de esta pequeña guía, vamos a referirnos, precisamente, a los momentos en que la persona está sintiendo ese sufrimiento debido a que su salud mental está deteriorada.

Descarrega

Drets

drets i deures salut mental

Informe sobre drets i salut mental a Catalunya

Federació Salut Mental Catalunya – 2019

Per fer un registre i seguiment de les vulneracions dels drets en salut mental a Catalunya, la Federació SMC les ha recollit en l’informe 2019, el·laborat a partir de les informacions i denúncies recollides per les associacions i els Espais Situa’t.

Descarrega

drets i deures salut mental

El dret a la capacitat jurídica en salut mental: suports i acompanyament

Federació Salut Mental Catalunya – 2019

Aquest document és fruït de tres tallers de treball que han comptat amb la participació dels diferents agents clau relacionats amb el procés de modificació de capacitats jurídiques (persones amb un problema de salut mental, famílies, fiscalia, fundacions tutelars, administracions públiques, medicina forense, etc.).

Descarrega

drets i deures salut mental

Informe sobre la Planificació de Decisions Anticipades (PDA) en salut mental

Federació Salut Mental Catalunya – 2018

La Planificació de Decisions Anticipades (PDA) i el Document de Voluntats Anticipades (DVA) en salut mental s’han estat treballant des d’un grup de treball específic del Comitè de Bioètica de Catalunya. Al març del 2018 finalment s’ha aprovat el document El respecte a la voluntat de la persona amb trastorn mental i/o addicció: document de voluntats anticipades i planificació de decisions anticipades, amb l’objectiu d’identificar els problemes ètics que planteja la utilització de les directrius anticipades i fer propostes per avançar en la implementació del DVA i la PDA en el nostre entorn.

Descarrega

drets i deures salut mental

Taules de Salut Mental. Una eina per al desenvolupament de polítiques locals en salut mental

Federació Salut Mental Catalunya – 2017

El document que us presentem és el resultat d’un treball intens de reflexió i acció, del conjunt d’iniciatives i experiències territorials. La implicació de tots els agents ens ha permès definir un model d’actuació territorial en salut mental, amb la finalitat de contribuir a una millor pràctica en el desenvolupament d’iniciatives a nivell local.

Descarrega

drets i deures salut mental

Taules de Salut Mental Alguns exemples des de la pràctica en el territori

Federació Salut Mental Catalunya – 2017

Donar a conèixer, explicar i mostrar accions específiques en els diferents àmbits d’actuació de les Taules. Plasmar a nivell concret el treball de les taules amb exemples.

Descarrega

drets i deures salut mental

Taules de Salut Mental, experiències d’èxit

Federació Salut Mental Catalunya – 2017

Recull en 24 fitxes d’una mostra de bones pràctiques de les Taules de Salut Mental a Catalunya.

Descarrega

drets i deures salut mental

Taules de Salut Mental de Catalunya. Indicadors de seguiment i avaluació

Federació Salut Mental Catalunya

Aquest document presenta el conjunt de 8 indicadors de seguiment i d’avaluació de resultats que ha de permetre, amb el temps, valorar l’evolució i els assoliments de les Taules de Salut Mental.

Descarrega

drets i deures salut mental

Guia de drets en salut mental. No hi ha recuperació sense drets

Federació VEUS – 2017

Aquesta guia pretén ser un instrument de consulta sobre la ciutadania i els drets en l’àmbit de la salut mental que, partint de la realitat del nostre territori, faciliti cures que promoguin l’exercici dels nostres drets.

Descarrega

imatge de la portada de l'informe

Informe sobre el estado de los derechos de las personas con trastorno mental en España

Salud Mental España – 2020

La Confederación Salud Mental España (SME) publica des de fa sis anys aquest informe per fer un seguiment de les vulneracions i les discriminacions dels drets de les persones amb problemes de salut mental. La publicació del 2020, que coincideix amb l’any de pandèmia viscut, evidencia els efectes que la Covid-19, l’estat d’alarma i el confinament han ha tingut en el nostre col·lectiu.

Descarrega

Mujer y salud mental. Tus derechos son los míos

FEAFES Salud Mental Extremadura – 2020

Guia informativa sobre els drets de les dones amb discapacitat psicosocial. El document s’ha fet a partir de les aportacions de la Red Regional de Mujeres en Salud Mental de la Federación extremeña de salud mental.

enllaç amb més informacióDescarrega el pdf en aquest pdf

Derechos humanos y salud mental

Aproximación a la Perspectiva de derechos humanos en primera persona.

Feafes Extremadura – 2020

enllaç amb més informació Descarrega el pdf en aquest enllaç

Infància i joventut

infancia i joventut salut mental

Aïllament en infants, adolescents i joves

Federació Salut Mental Catalunya (2020)

Guia de navegació per a mares, pares i altres figures que acompanyen a infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental. (Material realitzat amb la col·laboració de Probitas i DKV).

Descarrega

infancia i joventut salut mental

Autolesions en infants, adolescents i joves

Federació Salut Mental Catalunya (2020)

Guia de navegació per a mares, pares i altres figures que acompanyen a infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental. (Material realitzat amb la col·laboració de Probitas i DKV).

Descarrega

infancia i joventut salut mental

Situacions de tensió i conflicte en infants, adolescents i joves

Federació Salut Mental Catalunya (2020)

Guia de navegació per a mares, pares i altres figures que acompanyen a infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental. (Material realitzat amb la col·laboració de Probitas i DKV).

Descarrega

infancia i joventut salut mental

La xarxa de salut mental: orientacions i suports

Federació Salut Mental Catalunya (2020)

Guia de navegació per a mares, pares i altres figures que acompanyen a infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental. (Material realitzat amb la col·laboració de Probitas i DKV).

Descarrega

infancia i joventut salut mental

Informe “Situació de l’atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya”

Federació Salut Mental Catalunya – Fundació Pere Tarrés (2015)

L’informe que a continuació es presenta ha estat elaborat al llarg d’un any a partir d’una revisió documental de diversitat de fonts secundàries i estadístiques, i de les aportacions de més de quaranta especialistes que han valorat i debatut, en una sessió de treball conjunta, sobre l’estat de la qüestió i els reptes que tenim a Catalunya, així com sobre les recomanacions per a la seva superació per tal de poder reflexionar sobre els reptes de futur.

Descarrega

infancia i joventut salut mental

Informe d’Avaluació de la prova pilot del projecte XarXaJoves

Federació Salut Mental Catalunya – DEP Institut (2019)

Avaluar la implementació de les 3 experiències pilot del programa XarXaJoves: grau de satisfacció i impacte del servei entre les persones beneficiàries directes (joves), del servei entre les persones beneficiàries indirectes (famílies, entitats juvenils, centres educatius i professionals de la salut mental), i identificar els punts forts i els aspectes de millora de les experiències pilot de cara a la implementació de la XarXaJoves pel territori català.

Descarrega

infancia i joventut salut mental

Abre tu mente en modo positivo: promoción de salud mental en jóvenes

Salud Mental Molina y Comarca (2020)

Guía para la promoción de la salud mental en jóvenes, especialmente dirigida a docentes y familias es muchísimo más que una herramienta de ayuda, por muchas razones.

Descarrega

Informar i comunicar

Tobareu més informació sobre guies amb recomanacions de com parlar i informar de salut mental als mitjans de comunicació, així com infografies i altres dades d’interès sobre salut mental i sensibilització, en aquest enllaç: enllaç amb més informacióApartat de premsa d’aquest web.

guia com informar salut mental

Informe Necessitats d’informació en salut mental

Activa’t per la salut mental – 2017

L’objectiu d’aquest informe és analitzar la situació d’accés a la informació sobre salut mental que consideren les persones amb problemes de salut mental, els seus familiars i els professionals del sector, per tal de detectar les necessitats i possibilitats i elaborar materials informatius i divulgatius que cobreixin aquestes necessitats.

Descarrega

guia com informar salut mental

Comunicar la salut mental. Manual de comunicació per a entitats

Salud Mental España – 2014

Aquest manual vola ajudar a comunicar la realitat de les entitats de salut mental, així com donar visibilitat a la tasca que realitza, tant a la societat en general com a públics especícs com ara les administracions públiques, potencials  finaçadors i donants, o professionals.

Descarrega

Altres

Guía para la gestión colaborativa de la medicación en salud mental

Document per la particiàció de ler persones amb problemes de salut mental en el seu propi tractament. A càrrec de la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Oberta de Catalunya. Amb la participació de: Radio Nikosia, Associació Ment i Salut La Muralla, Federació Salut Mental Catalunya, Fundació Nou Barris per a la Salut Mental, Club Social Aixec SCCL.

enllaç amb més informació Descarrega el pdf en aquest enllaç.

recurs salut mental

Webinar “Coneix els Grups d’Ajuda Mútua i cuida del teu benestar emocional”

La Federació Salut Mental Catalunya (SMC) col·labora amb l’Ajuntament de Barcelona en el Pla de Xoc municipal per donar resposta a l’impacte de la Covid-19 en el benestar emocional de la població. En aquest webinar descobrirem els beneficis del suport mutu i els seus efectes positius en la nostra salut emocional. A més, les persones assistents s’emportaran la guia per a la creació i manteniment dels GAM.

Veure el vídeo (31-8-2020)

recurs salut mental

“Salut mental i feina: un dret en quarentena”

Jornada on line de Salud Mental España: “Salut mental i feina: un dret en quarentena”. Amb la participació d’Ángel Urbina, de la Federació SMC.

Veure el vídeo (29-10-2020)