La precarietat laboral amenaça la salut mental dels treballadors

20/12/2017

No tenir treball pot ser una situació angoixant que comprometi la salut mental de la persona, però tenir-ne un en un mercat laboral com l’actual, heure de la crisi econòmica del 2008 i caracteritzat per la precarització, també ho és. Tant és així que una feina remunerada ha deixat de ser garant d’esquivar la pobresa per a més de mig milió de persones a Catalunya.

Sota aquesta premissa, la Taula del Tercer Sector ha llançat un informe on es denuncia que la suposada recuperació econòmica anunciada des dels estaments polítics no s’ha traduit en una creació d’ocupació neta. Encara pitjor, que les conseqüències dels anys de crisi i l’increment de la flexibilitat laboral a la Unió Europea suposen una amenaça per a la salut mental dels treballadors i les treballadores.

Segons l’estudi, que porta per títol ‘Ocupació de qualitat: resposta al fenòmen dels treballadors i treballadores pobres’, la principal conseqüència de la precarització laboral sobre la salut mental és “l’increment  de les reaccions desadaptatives, juntament amb l’ansietat i la depressió –que a Catalunya li suposa un cost de 736.003.083 euros– , l’augment del consum de substàncies, l’aparició de conductes dissocials i, en aquelles persones amb trastorns mentals previs, recaigudes”.

Entre els factors de l’entorn laboral que afecten la salut mental, l’informe cita:

  • Manca d’adeqüació entre el tipus de treball, l’entorn organitzatiu, les aptitutds i competències del persones i les facilitats que s’ofereixen perquè assoleixi els seus objectius
  • Poc recolzament a la plantilla: horaris rígids, manca de claredat en les àrees o objectius organitzatius
  • Qüestions vinculades al contingut del treball, com ara càrregues de treball elevades
  • Assetjament psicològic o intimidació al treball

Major impacte en les dones 

El treball de la Taula equipara les persones aturades i ocupades en un treball precari, amdbues presenten un risc entre dos i set vegades major de patir depressió. En canvi, reflecteix que la precarietat afecta més a les dones que als homes. “Més dones que homes treballen sense contracte, amb elevat esforç i baixa recompensa“, resa l’informe. L’atur d’elles és un 10% superior al d’ells.

Més informació: 

Accedir a l’informe