El 2017 va ser l’any amb més visites als centres de salut mental de Catalunya: 235.189 persones en total

17/09/2018

La Central de Resultats va donar a conéixer el 14 de setembre a Tarragona les dades de salut mental i addiccions corresponents a l’any 2017. Aquest informe es fa a partir de les dades dels centres de salut mental d’adults i infantojuvenils, recollides pel Departament de Salut, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (Aquas), recollides per l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya.

Els centres de salut mental de Catalunya van atendre al 2017 un total de 235.189 persones (168.688 als centres d’adults i 66.501 als centres infantojuvenils). El perfil de persones usuàries dels centres de salut mental son majoritàriament dones, mentre que un 14% tenen un nivell econòmic baix, una precarietat que influeix més en l’àmbit de la salut mental que en d’altres àmbits sanitaris.

Població adulta
2014 2015 2016 2017
Persones ateses 163.809 165.830 168.456 168.688
Prevalença atesa (%) 2,5 2,5 2,6 2,7
Nous casos (%) 33 29,6 28,8 27,2
Trastorn mental greu (%) 33,8 35,8 36,8 37,3
Població infantojuvenil
2014 2015 2016 2017
Persones ateses 60.704 64.780 63.330 66.501
Prevalença atesa (%) 4 4,3 4,4 4,6
Nous casos (%) 39,5 36,6 35,1 35,8
Trastorn mental greu (%) 12,6 13,3 14,7 14,9
2014 2015 2016 2017
Totals 224.513 230.610 231.786 235.189

 

TOTALS

 

adults

INFANTOJUVENIL

Podeu consultar les dades en aquests enllaços:

Dades salut mental 2017 – Població adulta

 • Els serveis d’atenció ambulatòria d’adults compten amb 75 centres de salut mental d’adults (CSMA) que durant l’any 2017 van atendre més de 168.688 persones.
 • La mitjana de visites anuals per persona atesa va ser de 6,5, amb una mitjana de 6,0 visites en les dones i 7,2 en els homes.
 • La depressió és novament el diagnòstic més freqüent, present en una tercera part dels pacients atesos (39,4% en dones i 23,7% en homes). Si bé l’esquizofrènia va ser el diagnòstic que va generar una mitjana de visites més elevada (13,4 visites), aquesta dada és 1 punt inferior a la mitjana de visites de l’any 2016.
 • Les dades mostren que més d’una tercera part dels pacients atesos (37,3%: 34,2% en dones i 41,8% en homes) pateix algun trastorn mental greu (TMG), xifra que ha mantingut una tendència creixent interrompuda com a mínim des del 2011.

Dades salut mental 2017 – Població infantojuvenil

 • Els serveis d’atenció ambulatòria infantil i juvenil compten amb 58 centres (CSMIJ) que durant l’any 2017 van atendre 66.501 persones.
 • Els nens representen el 63,6% del total de persones usuàries i les nenes el 36,4%.
 • La mitjana de visites per pacient va ser de 6,3.
 • Els trastorns d’adaptació, seguits del trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH), són els més freqüents entre les nenes, amb presència en el 25,8% i el 18,2% dels casos, respectivament.
 • Entre els nens, el diagnòstic més freqüent és el TDAH, present en el 32,3% dels casos. Els diagnòstics que més creixement han registrat en els darrers tres anys han estat el trastorn de l’espectre autista (TEA) i els trastorns de conducta.
 • La proporció de pacients amb trastorn mental greu (TMG) va ser del 14,9% en els CSMIJ, menys de la meitat que en els CSMA.
 • Únicament el 57,1% dels pacients amb TMG que van deixar d’atendre’s en un CSMIJ i que, per motius d’edat, haurien de derivar-se a un CSMA van rebre seguiment per part del CSMA.