La Guia de Recursos en Salut Mental de Santa Coloma de Gramenet, disponible on line

08/09/2016

La Guia de Recursos de Salut Mental i Addiccions de Santa Coloma de Gramenet ha estat elaborada en el marc de treball de la Taula de Salut Mental i Addiccions, que aglutina tots els serveis i recursos municipals i les entitats del tercer sector de Santa Coloma de Gramenet.

La nova Guia de Recursos de Salut Mental i Addiccions de Sant a Coloma de Gramenet és una iniciativa de la Taula de Salut Mental i Addiccions que es divideix en 5 apartats: Atenció primària, Atenció a la comunitat, Atenció Hospitalària, Recursos socials i Món Associatiu, on aglutina, a tall informatiu, tots el serveis i recursos municipals i de les entitats del tercer sector existents a la ciutat. Està pensada per facilitar que les persones afectades per l’alcoholisme, una altra drogodependència o algun transtorn mental conseguin quins serveis hi ha al seu abast, què fan, on són i quins passos han de seguir per accedir-hi. Una informació força útil per als familiars i persones properes, i també per als professionals, que ara tindran en un document tota la xarxa de serveis i d’entitats que treballen en aquests àmbits.

Podeu recordar la presentació de la Guia que es va fer a l’abril en aquest vídeo: