La Generalitat augmenta el topall mínim per al copagament dels serveis de llar residència i llar amb suport per a les persones amb problemes de salut mental

23/01/2019

La setmana passada es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’ordre reguladora que modifica els criteris del càlcul del copagament dels serveis de Cartera de llar residència i de llar amb suport per a les persones amb problemes de salut mental. Aquesta modificació respon a la demanda reiterada de la xarxa d’entitats de salut mental perquè el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies corregís els barems publicats al 2014, que les situen en una situació de desigualtat i resulten insuficients per garantir-los una vida prou autònoma.

L’ordre estableix un topall mínim del 100% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per al copagament del servei de llar amb suport temporal o permanent per a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. L’IRSC vigent, fins a l’aprovació dels pressupostos del 2019, és de 7.967,73€ anuals (569,12€ de mitjana mensual). Això significa que els usuaris de llar amb suport només hauran d’aportar diners pel servei en cas que superin aquesta quantitat en el moment de fer el càlcul d’ingressos i patrimoni per al copagament. Les rendes per sota d’aquesta xifra es consideren “diners de butxaca” garantits per a despeses personals o de lliure disposició.

En el cas dels usuaris del servei de llar residència temporal o permanent amb problemàtica social derivada de malaltia mental, el percentatge és del 60% (4.780,64€ anuals). Els nous barems de càlcul van entrar en vigor el dia 16 de gener, l’endemà de la seva publicació.