La Federació SMC busca familiars per crear materials formatius en salut mental infantojuvenil

02/08/2019

La Federació Salut Mental Catalunya (SMC) ha posat en marxa el projecte d’Elaboració de materials formatius per familiars i professionals d’infants i joves amb problemàtica de salut mental. L’objectiu és millorar l’atenció en l’àmbit de la salut mental d’infants i joves a través de la formació dels seus familiars, educadors i altres professionals que els acompanyen. Per aquest motiu, volem disposar de materials que ajudin a abordar les situacions més difícils.

El proper pas del projecte és la creació d’un Grup Focal de familiars per recollir l’experiència dels familiars en relació a les situacions en les que es troben a l’hora d’acompanyar un infant o jove atès a serveis de salut mental, sobre aspectes clau com:

  • la intervenció i el treball col·laboratiu,
  • el trencament dels procesos de socialització,
  • les autolesions,
  • el maneig de situacions de tensió i conflicte…

El Grup Focal es reunirà el dia 19 de setembre 17h a 19h a Barcelona ciutat (en una ubicació encara per confirmar). Si ets familiar d’un infant, adolescent o adult jove amb problemàtica de salut mental (de fins a 30 anys que hagi estat atès a la xarxa de salut mental infant-jouvenil anteriorment) i estàs interessat en participar, posa’t en contacte amb:

Recollirem un llistat de les persones interessades i confirmarem la vostra participació un cop tinguem el grup tancat.