La captació i fidelització de socis, prioritat en la sessió de treball del Pla de Participació

09/04/2015

Salut Mental Sabadell va acollir el 8 d’abril la segona sessió de treball del Pla de Participació de la Federació, que va comptar amb la participació d’una quinzena de persones d’associacions com Salut Mental Sabadell, ACFAMES-AFAMMCA (Barcelona), Associació Positiva (Malgrat Mar), Salut Mental Terrassa, Suport Castellar o AMMAMME (Santa Coloma Gramenet).

La reunió va recollir la feina i propostes que es van fer a la primera reunió de treball, que va tenir lloc el 17 de febrer a la seu d’ACFAMES-AFAMMCA. L’objectiu era prioritzar els reptes d’actuació, i treballar propostes per donar-hi resposta. Podeu veure els resultats del taller de necessitats i reptes en aquest enllaç.

 

La sessió de treball a Salut Mental Sabadell va començar prioritzant les necessitats i reptes, la necessitat d’arribar i aconseguir més socis i la necessitats de saber cap a on anem com a entitats, van ser les més votades per les persones assistents a la reunió. Així que es van crear uns grups de treballs per definir propostes concretes d’actuació per captar nous socis i mantenir els actuals, així com per definir quines han de ser les línees de futur i objectius de les associacions. Algunes de les idees que van sorgir van ser:

  • Posar en contacte a les associacions amb les diferents administracions, així com altres parts implicades en les xarxes d’atenció sociosanitaria en salut mental (CESMAS, CSMIJ,hospital,urgències, atenció primària…)
  • Aconseguir i fidelitzar socis i voluntaris dins i fora de la xarxa de salut mental
  • Exigir a l’administració els recursos necessaris per aconseguir una bona salut mental i poder dissenyar la cartera de serveis de la generalitat entre familiars, usuaris i professionals
  • Repensar com es fa l’acolliment de les persones i famílies que arriben per primer cop a una associació perquè necessiten informació i orientació per fer front a un primer cas de salut mental en la seva família o entorn. I el paper important que pot tenir el familiar expert, però també el professional.
  • La importància del treball conjunt amb les escoles, sobre tot els instituts, tant en tasques de sensibilització com de prevenció, en edats on hi ha més risc d’aparició d’un primer trastorn o problema de salut mental (adolescència, consum de drogues…). Aquí s’aporta la idea d’anar a les escoles a fer pedagogia, però també que siguin els propis alumnes els que, a través de pràctiques o projectes en hores lectives, puguin anar a les pròpies associacions.
  • Com formar part realment de la xarxa d’atenció en salut mental del terriori, molt vinculat a la presència de l’associació i perquè esdevingui un referent i interlocutor més, juntament amb administracions, centres d’atenció sociosanitaris, escoles, mitjans de comunicació, forces de seguretat, AMPAS escolars…

La sessió de treball del Pla de Participació va finalitzar amb la reflexió de les associacions presents de la necessitat de donar resposta a la difícil situació econòmica del nostre teixit associatiu, per culpa dels impagaments de la Generalitat, fet que posa en perill la continuïtat de moltes de les nostres associacions. Les associacions van reclamar també una resposta per part de la Federació a les seves demandes davant de les administracions per fer pressió i aconseguir desencallar una situació que s’allarga des de fa temps, com en el cas dels impagaments. També es va plantejar com des de la Federació es pot ajudar a les associacions en temes administratius, de subvencions, comunicació, etc.

Des de la Federació recollim aquestes demandes i les incorporem com la resta de propostes de la sessió de treball de Sabadell al Pla de Participació. En els propers dies l’Àrea de Participació i Dinamització farà arribar a les associacions tota la informació i propostes elaborades de la sessió de treball, així com de la propera sessió de treball, dia i lloc de celebració. En breu us farem arribar els resultats de la reunió. Us animem a participar en les properes sessions  i a les persones i associacions assistents a la reunió de Sabadell, moltes gràcies per la vostra presència i propostes.

Enllaç relacionat:

Resultats del taller de la sessió de treball del 17 de febrer