Jornades acadèmiques i seminaris

Innovació i coneixement

Les jornades i els seminaris que s’organitzen des de SMC sempre aborden temes sobre els quals considerem que cal fer un revisió, debat o aprofundiment. I en molts casos plantegen maneres innovadores d’abordar les situacions o els problemes amb els quals ens trobem.

L’accés al coneixement i a la informació  en salut mental ens permet disposar de dades,  millorar i innovar en la nostra pràctica diària.

Les jornades i seminaris que organitzem des de la Federació són espais que tenen com a finalitat produir coneixement i compartir-lo . Pretenen apropar pràctiques , models de treball, necessitats i reptes que contribueixin i apostin  per la recuperació i l’atenció comunitària en salut mental .

Aquestes jornades i seminaris es solen realitzar en el transcurs de l’any de forma periòdica. Són un motiu per poder intercanviar coneixements dins del sector, sensibilitzar respecte a la temàtica que es tracta i sobretot iniciar noves estratègies o presentar els estudis que s’han realitzat sobre algun tema de salut mental.

Podeu trobar tota la informació i documentació generada a les nostres jornades i seminaris en aquest enllaç de l’apartat de Formació d’aquest mateix web:

Skip to content