Ivan Cano, responsable de Drets i Incidència a SMC, nou doctor en Cures Integrals i Serveis de Salut

19/02/2024

Els resultats obtinguts mostren la necessitat de construir projectes de vida a partir d’ocupacions significatives on els agents de suport esdevenen un pilar essencial

El passat divendres 2 de febrer, en el marc del Programa de Doctorat en Cures Integrals i Serveis de Salut, es va celebrar l’acte de defensa de la tesi doctoral d’Ivan Cano, responsable de Drets i Incidència a Salut Mental Catalunya.

La tesi, titulada Adaptació i Aplicació a la Catalunya Central del Model de Recuperació a Persones amb Trastorn Mental Sever. Col·laboració amb la Yale University i dirigida pel Dr. Salvador Simó Algado i la Dra. Gemma Prat Vigué, ha rebut una qualificació d’excel·lenct cum laude i Menció industrial per part del tribunal, format pel Dr. Francisco José Eiroá Orosa de la Universitat de Barcelona, la Dra. Laia Briones Buixassa de la UVic-UCC i la Dra. Susana Ochoa Güerre del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 

Valorant l’efectivitat de la implementació del model de recuperació a la Catalunya Central

Un del pilars del model de recuperació personal en salut mental és el suport mutu, on els agents de suport entre iguals esdevenen un mitjà imprescindible per promoure la construcció d’un projecte de vida significatiu.

L’objectiu de la tesi és valorar l’efectivitat de la implementació del model de recuperació en una mostra de persones ateses als dispositius de salut mental de la Catalunya Central.

Aquest projecte es presenta com a compendi de tres publicacions:

  • Una revisió sistemàtica de la tècnica peer to peer i la seva relació amb la teràpia ocupacional utilitzant les directrius PRISMA;
  • Dos estudis per valorar la implementació de la tècnica peer to peer i examinar la relació entre el nivell d’activitats significatives i altres factors associats amb el model de recuperació de la salut mental.

Els resultats obtinguts mostren la necessitat de construir projectes de vida a partir d’ocupacions significatives on els agents de suport esdevenen un pilar essencial en la projecció d’esperança envers la recuperació.

En paraules del doctor, “La tesi ha generat evidència aplicada per tal d’implementar els agents de suport entre iguals (peer tot peer) a Catalunya; i per promoure una atenció integral i holística on es respectin els drets i preferències de la persones en la construcció d’un projecte de vida significatiu”. 

Més informació

Us compartim diversos articles que han donat forma a la tesi: