Informe "Necessitats informació en salut mental"

L’informe “Necessitats d’informació en salut mental” està realitzat per la cooperativa Etcèteres en el marc del projecte “Activa’t per la Salut mental”, amb l’objectiu d’analitzar la situació de l’accés a la informació sobre salut mental de les persones amb problemes de salut mental, els seus familiars i els professionals del sector. L’informe està disponible en 2 versions: una síntesi i l’informe complert.

L’enquesta, realitzada a un total de 211 persones (70 testimonis en primera persona, 60 professionals i 81 familiars), vol ajudar a detectar les necessitats per elaborar materials informatius i divulgatius, i millorar així la informació i les eines sobre salut mental, una de les prioritats que surten del Comitè d’Experts que treballa en el projecte pilot de l’Activa’t.

Una primera conclusió interessant de l’informe és la poca accessibilitat i utilitat de la informació i el tractament que els mitjans de comunicació ofereixen sobre salut mental. Per contra, els professionals són un element clau per entendre la malaltia mental i els que més han ajudat a les persones amb problemes de salut mental i els seus familiars.

La família, per la seva part, no ocupa un lloc tant destacat com a factor que ha ajudat a entendre el trastorn però té més importància com a suport rebut per la persona amb problemes de salut mental. Els familiars són el col·lectiu de l’informe que exposa que té certa manca de coneixements i eines, i valora el fet de compartir experiències i necessitats amb altres familiars, com en el cas dels Grups d’Ajuda Mútua (GAM).

L’informe també destaca la importància que les persones amb problemes de salut mental comparteixin la seva experiència amb altres persones amb les mateixes vivències en salut mental.

L’informe també assenyala que els professionals han de tenir abordatges, estratègies i enfocaments oberts i diversos per tractar la salut mental, oferir una atenció personalitzada i establir relacions de confiança amb la persona amb problemes de salut mental, potenciant el concepte de pacient expert.

A l’hora de proposar materials divulgatius sobre salut mental es destaca la necessitat de que promoguin la visió de la recuperació i ofereixin eines i coneixements útils durant el primer moment de més incertesa davant la pèrdua de salut mental. Per últim, es destaca la importància d’oferir una visió de la salut mental com un contínuum, en el que tots i totes les persones estem incloses, fomentant l’empatia, els hàbits saludables i el suport mutu.

Skip to content