Informe de la Federació SMC sobre l’impacte de la Covid-19 en l’àmbit educatiu i com fer la tornada a les classes

17/07/2020

Els infants i adolescents són un dels col·lectius més vulnerables afectat pel context de la Covid-19. El 85% dels infants i adolescents han patit trastorns psicològics durant la pandèmia, segons un informe de la Universitat Miguel Hernández d’Alacant.

La pèrdua de rutines i l’estrès psicosocial estan entre els principals factors. S’han observat també situacions de tensió familiar derivades del context, abús de les pantalles i trencament d’expectatives. El sentiment de pèrdua d’oportunitats en els joves, tant formatives, com relacionals i de suport, està generant i augmentant els casos d’ansietat.

El context educatiu esdevé un element fonamental no només des d’un punt de vista d’aprenentatge i adquisició de coneixement, sinó que és, juntament amb la família, un context clau per a la protecció i la socialització. Cal assenyalar que el model actual de suport educatiu als infants i adolescents amb problemàtiques de salut mental està en desenvolupament i encara té moltes mancances per tant, en el context actual on les necessitats han augmentat i han esdevingut més complexes, caldrà fer un esforç addicional per garantir els suports educatius adients.

Des de la Federació Salut Mental Catalunya, entitat que agrupa a més de 70 associacions de persones amb problemes de salut mental i familiars, hem realitzat un anàlisis de les dificultats que hem pogut identificar en el context de confinament i propostes de cara a la represa de l’activitat educativa el proper curs, que recollim en aquest document.

A continuació, us resumin algunes de les principals conclusions i recomanacions de l’informe.

Propostes o mesures a impulsar de cara al proper curs tenint en compte que serà un curs amb mesures excepcionals i poden esdevenir nous períodes de confinament:

  • Proporcionar eines de gestió emocional tan al professorat com a l’alumnat.
  • Oferir un suport especialitzat a les famílies que no poden donar suport als seus fills, per fer-los un acompanyament presencial.
  • Possibilitar que totes les famílies tinguin accés a tecnologies amb els mitjans necessaris.
  • Cal garantir el suport educatiu com a servei essencial i garantir un acompanyament personalitzat, telefònic, online i/o a domicili per tal de seguir avançant en el pla individualitzat de l’alumne amb tasques adaptades.
  • A la secundària cal garantir un suport tutorial més intens i personalitzat especialment en aquells casos més complexes

Aspectes a considerar de cara al curs escolar 2020-2021 en el context de la Covid-19:

  • gestió emocional amb l’alumnat i el professorat.
  • preparar el retorn a escoles i instituts conjuntament amb els centres i les famílies.
  • noves rutines en els nous hàbits higièniques i mesures de protecció.
  • garantir suports sobretot en els casos d’alumnes amb necessitats especials.
  • que les escoles informin amb normalitat sobre la tornada a les classes per evitar pors i angoixes entre l’alumnat i famílies

Materials descarregables:

Informe de detecció de necessitats i propostes de suport i acompanyament a infants, adolescents i joves amb problemàtica de salut mental en el context educatiu vinculades a la Covid-19 (Federació Salut Mental Catalunya, juliol 2020)