Fundación Probitas i Salut Mental Catalunya renoven la seva col·laboració per la salut mental d’infants, adolescents i joves

11/03/2024

Fundación Probitas i Salut Mental Catalunya acordem donar continuïtat la nostra col·laboració per impulsar la formació i recursos en salut mental per professionals que acompanyen infants, adolescents i joves. El projecte Capacita’t pel benestar emocional d’infants, adolescents i joves vol millorar l’acompanyament a infants, adolescents i joves amb malestar emocional o amb una problemàtica de salut mental, a través de la capacitació de professionals i familiars.

Des de l’inici de la nostra col·laboració, s’han format més de 150 persones, entre professionals i familiars, i s’han generat recursos com les Guies de Navegació que han tingut més de 18.000 descàrregues i de les que se n’han distribuït més de 3.500 exemplars en paper.

L’avaluació externa del projecte ha estat molt positiva i ens ha indicat els punts forts i aspectes de millora. Alhora, hem recollit les valoracions de les persones participants a les accions formatives:

M’he sentit molt acompanyada i compresa. Ajuda el fet de saber que altres familiars tenen sentiments i preocupacions similars als meus. – Familiar

El taller m’ha ajudat a empoderar-me, a conèixer recursos. M’he sentit acompanyada. – Familiar

Ens calen més formacions i punts de trobada com aquests. Ha estat un plaer! – Professional

Molt interessant poder compartir aquest espai amb altres professionals del mateix sector i amb les mateixes dificultats i problemàtiques. – Professional

Nous materials per a professionals i famílies

El 2022-23, a més de seguir oferint formacions, hem treballat en nous materials per a professionals i famílies. Es tracta de la Guia de suport pel benestar emocional d’adolescents i joves i 4 Fitxes de Primers Auxilis en Salut Mental en adolescents i joves, desenvolupades amb la Unitat de Trauma Crisi i Conflictes de Barcelona- UTCCB  i la col·laboració en la revisió del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i lassociació APSAS. Aquests materials estaran disponibles properament.

Durant el 2024-25 està previst oferir noves edicions de les accions formatives per a professionals. I s’establiran sinèrgies amb altres intervencions de Fundación Probitas en l’àmbit educatiu no formal, oferint suport a professionals.

La Fundación Probitas, amb la salut mental d’infants, adolescents i joves

La continuïtat d’aquesta aliança respon a la missió de la Fundación Probitas de contribuir a la promoció de la salut d’infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat i/o en risc d’exclusió social amb l’objectiu de millorar el benestar físic, mental i social, oferint un suport integral amb recursos alimentaris, socioeducatius I de salut.

Més informació