Fundació SMC / Covid-19

La Fundació SMC manté el contacte amb 400 persones el segon mes de confinament

La Fundació Salut Mental Catalunya està adaptant l’atenció durant el confinament per la Covid-19 i ofereix suport psicosocial, informació i activitats adaptades per arribar a les 400 persones usuàries dels seus set Club Socials i altres serveis i recursos, com el programa XarXaJoves o d’Acompanyament a la Vida Independent, o les sortides Respir.

Després de l‘informe sobre el seguiment del primer mes de confinament, la Fundació ha actualitzat les dades amb les corresponents al segon mes: 16 abril – 16 maig 2020. En total, les principals dades dels dos mesos de confinament són:

 • 400 persones ateses per telèfon o telemàticament (el 100% de les persones sòcies dels Clubs)
 • 1.897 trucades telefòniques realitzades
 • 78 videotrucades (individuals i grupals)
 • 167 persones participant als grups de WhatsApp creats
 • 79 famílies ateses
 • 78 activitats on line dissenyades
 • 47 intervencions individuals amb 16 joves del programa XarXaJoves

El principal objectiu de la Fundació durant el confinament és evitar que les persones usuàries dels seus serveis i recursos es desvinculin. Per tant, es treballa en com matenir el contacte des de la distància amb una escolta significativa. A la vegada, els 7 Clubs Socials de la Fundació, els 3 projectes pilot del XarXaJoves i els programes d’acompanyament a la vida independent mantenen la coordinació amb els serveis comunitaris i la xarxa de salut mental per gantir el seguiment en l’atenció de les persones amb problemes de salut mental.

Segons les dades de l’informe sobre el segon mes de confinament de la Fundació SMC:

 • les persones estan cada vegada més adaptades al confinament
 • tot i que el 30% dels usuaris dels Clubs Socials pateixen angoixa, ansietat i malestar general
 • algunes de les raons d’aquest malestar és l’excés d’informació, l’estat d’alarma als mitjans i la mort de persones properes o conegudes
 • la majoria de persones amb connexió a Internet o mòbil ha participat a les activitats telemàtiques, tot i que 4 de cada 10 usuaris de la Fundació no es poden connectar a Internet de cap manera.

El principal repte ara és dissenyar un nou model de Club Social per adaptar-se als canvis que la Covid-19 està provocant i continuarà fent als propers mesos, i fer-ho arribar a les administracions perqué prenguin mesures per a la seva aplicació.

Àmbit territorial de la Fundació SMC:
 • Club Social El Llorer (Baix Penedès)
 • Club Social El Far (Vallés Oriental)
 • Club Social Tu Tries (Maresme)
 • Club Social Espai 3 (Baix Llobregat)
 • Club Social Gramenet (Santa Coloma de Gramenet )
 • Club Social Egara (Vallés Occidental)
 • Club Social La Llum (Vallés Oriental)
 • XarXaJoves (Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besós i Badalona)
Eixos de la intervenció psicosocial de la Fundació SMC:
 • suport i seguiment telefònic i telemàtic individual i grupal
 • suport i seguiment telefònic familiar
 • coordinació telefònica amb serveis comunitaris i xarxa de salut mental
 • disseny d’activitats lúdiques, entreteniment i oci on-line

La Fundació SMC adapta la seva activitat i atenció

Amb dades del primer mes de confinament (15 març – 15 abril 2020), podem afirmar que el 39% de les persones usuàries no té accés a internet i la Fundació ofereix alternatives de suport per telèfon, amb un total de 1.707 trucades durant el primer mes de confinament.

1.707 trucades telefòniques i 400 persones ateses

Durant els primers 15dies de confinament, les persones usuàries dels serveis i recursos de la Fundació SMC tenir un caire de suport psicosocial, emocional i informatiu del la situació viscuda. Ateníem l’angoixa i desesperació de la població que s’acabava de confinar i s’orientava sobre temes socials i sanitaris dels que calia informar. A partir de la tercera setmana, varen passar a fer trucades de suport emocional i seguiment de la situació psicosocial que s’estava vivint al país.

El 39% dels usuaris no té accés a Internet

S’han organitzat 68 videotrucades amb persones i joves que preferien el contacte visual i necessitaven veure als seus professionals de referència. Tenint en compte que el 39% de la nostre població no te mòbil ni connexió a internet aquesta eina telemàtica no s’ha pogut generalitzar. S’han organitzat diferents grups de Whatsapp als que han participat més de 120 persones. Alguns d’aquests grups estan oberts de forma continuada (festius inclosos) per si qualsevol de les persones participants te una urgència relacionada amb el Covid-19 o amb qualsevol altre tema o situació que el pugui preocupar. Amb els joves hi ha hagut més intervenció individual a partir de l’aplicació del Whatsapp arribant a fer-se 62 intervencions amb els 16 joves del programa.

Atenció a les famílies

S’han atès 64 famílies d’adults i joves mitjançant gestió telefònica o videotrucada per resoldre situacions difícils de contenir i sostenir per aquestes. Així mateix, els grups per a la millora de l’autonomia que pengen del Club Social Espai 3 de Cornellà ha continuat la seva atenció de suport i contenció emocional realitzant 58 trucades telefòniques per part de la psicòloga que dirigeix l’espai grupal.

66 tipus d’activitats on line i coordinació amb la xarxa

Paral·lelament a l’activitat descrita, els diferents equips professionals han dissenyat i organitzat fins a 66 tipus d’activitats on-line de diferent format, difusió i impacte social per a grans i joves. Creativitat, motivació i propostes innovadores han estat les característiques que han portat als equips a dissenyar propostes a través de Whatsapp, Facebook, Instagram, Youtube o altres. S’han continuat realitzant les coordinacions telefòniques necessàries tant amb els serveis comunitaris, xarxa de salut mental, talleristes, etc per mantenir el bon funcionament dels serveis, així com, les reunions setmanals on-line amb la direcció de l’entitat. Hem iniciat les gestions amb cadascun dels ajuntaments que cedeixen els locals a l’entitat per fer les desinfeccions dels mateixos, així com, els contactes amb les empreses proveïdores d’EPIs. L’objectiu és tenir els locals desinfectats i el material de protecció a disposició dels treballadors de la Fundació i estar preparats per quan el Govern indiqui l’inici de les activitats presencials a cadascun dels serveis.

Skip to content