Empoderament (Prospect)

Formació

Què és?

El Programa Europeu Prospect és una formació finalista en empoderament en salut mental. Totes les edicions de Prospect consten de 4 mòduls, un per a persones amb experiència en primera persona de 12 hores de durada, un per a familiars de 16 h, un per a professionals de 8 h i un mòdul comú de 4 h en que totes les persones participants treballen les dificultats i les possibles solucions als entrebancs de comunicació en les seves interaccions.

A qui va adreçat?

Als tres col·lectius implicats en salut mental: persones amb experiència pròpia en primera persona,  familiars i professionals de salut mental i serveis socials.

Entitat que ho gestiona

Federació SMC, amb la col·laboració de la Federació Veus i els diferents proveïdors sanitaris dels territoris on es desenvolupa. Programa coordinat per la Confederación Salud Mental España.

Objectius

El programa d’empoderament Prospect ofereix espais de comunicació entre les persones amb problemes de salut mental, els seus familiars i els professionals. Aquest programa parteix de la idea que les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies tenen el dret d’exercir una participació més activa en els processos de recuperació i millora de la seva qualitat de vida; participació que es considera un dret inherent a la seva condició de ciutadans.

Dades 2022

Més informació

Els objectius generals són diferents per a tots tres col·lectius:

Per a les persones en primera persona.

OBJECTIU GENERAL

Establir / reforçar bases per a la recuperació i integració social.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Ajudar a afrontar la seva situació amb el suport d’altres persones i de recursos de suport.
 • Facilitar les seves interaccions socials.
 • Ajudar a fer front a la seva situació amb autonomia.
 • Ajudar a entendre i manejar millor l’estigma.
 • Ajudar a sentir-se respectats i en condicions d’igualtat.

Per a les persones familiars:

OBJECTIU GENERAL:

Afavorir la recuperació de la confiança en un mateix, i reconèixer i aprofitar recursos interns i externs per millorar la seva qualitat de vida.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Ajudar a sentir-se més còmodes en les relacions amb usuaris i professionals.
 • Ajudar a identificar quins comportaments faciliten les interaccions amb aquests grups.
 • Ajudar a sentir-se en condicions d’igualtat amb els professionals, usuaris i la societat en el seu conjunt.
 • Ajudar a fer front a la seva situació amb autonomia.
 • Ajudar a afrontar la seva situació amb el suport d’altres persones i de recursos de suport.

Per a professionals:

OBJECTIU GENERAL

Promoure la reflexió sobre la relació entre el trastorn mental i ciutadania, i establir propostes per a la millora de l’atenció.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Ajudar els professionals a utilitzar estratègies de treball efectives per treballar amb famílies i usuaris.
 • Ajudar a treballar amb el trastorn mental des de múltiples perspectives.
 • Ajudar a implicar-se en estratègies de treball basades en la col·laboració.

Testimoni

“Un aprenentatge per prosperar i sentir-me motivada”.

Montse

Contacte

Les persones interessades en participar en les formacions del Projecte Activa’t es poden posar en contacte amb l’Espai Situa’t del seu territori o bé contactar amb la professional de referència dels programes.

Skip to content