Finalitza la formació de moderadores de GAM de Benestar Emocional a Barcelona

17/02/2023

La formació s’ha realitzat en col·laboració i coordinació amb el Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE)

Un total de 8 dones vinculades als Centres d’Atenció Primària Casanova, Compte Borell i Les Corts han participat en la Formació de moderadores de GAM de benestar emocional de Barcelona. La formació s’ha dut a terme en el marc de la col·laboració per a l’impuls i la promoció dels grups d’ajuda mútua de benestar emocional, entre SMC i CAPSBE.

La formació, que es va iniciar el passat mes de novembre i s’ha allargat fins el mes de febrer, s’ha realitzat en un total de 10 sessions, que s’han dut a terme els dilluns per la tarda en format presencial a La Model.

Les participants han iniciat la creació d’un nou GAM de Benestar Emocional a Les Corts

Les participants de la formació han decidit crear un nou Grup d’Ajuda Mútua de Benestar Emocional, que es reunirà els dimarts cada 15 dies al Pavelló de l’Illa Diagonal i començarà el proper 28 de febrer de 19 a 20:30h.

La creació d’aquests grups és l’objectiu últim de la formació, essent el fruit del treball comunitari que s’ha dut a terme als barris. Des de SMC i el CAPSBE farem seguiment durant el procés de creació i donarem tot el suport necessari a les moderadores per a la consolidació d’aquests GAM.

Qualsevol persona que estigui interessada pot contactar a: OYANEZC@clinic.cat, CHERRANZ@clinic.cat o SERLOPEZ@clinic.cat.

Presentació dels resultats de l’avaluació

Durant el segon trimestre de 2023, realitzarem una jornada de presentació dels resultats de l’avaluació dels GAM per al Benestar emocional, que permetrà la creació de nous grups i la seva millora contínua. En l’informe s’identifiquen un seguit d’elements facilitadors i inhibidors per a la creació de nous GAM o la seva continuïtat. En l’informe s’entreveu que l’expansió i consolidació dels GAM per al benestar emocional en l’àmbit de l’atenció primària pot ser efectiva sempre que es tinguin en compte els resultats de l’avaluació i hi hagi una coordinació efectiva entre els elements de suport: professionals de les consultes dels CAP, agents socials, associacions i entitats promotores i entitats de base social que potencialment poden veure als GAM com una activitat de prescripció social, que respon les necessitats socials i afectives que pot tenir la ciutadania amb patiment emocional.  

Més informació

enllaç amb més informació  SMC presenta el projecte dels GAM de Benestar Emocional al Congreés Estatal sobre Salut Mental Comunitària en L’atenció Primària

enllaç amb més informació  L’avaluació dels GAM per al Benestar Emocional permetrà la creació de nous grups i la seva millora contínua