La Federació SMC aprova el seu codi ètic

SMC
13/06/2022

El codi ètic estableix pautes d’actuació per orientar, revisar i millorar les pràctiques de la Federació SMC i les entitats federades

La junta directiva de la Federació SMC del passat 26 d’abril va aprovar per unanimitat el codi ètic de l’entitat. Aquest document ha estat elaborat gràcies a un procés de reflexió i treball col·lectiu del moviment associatiu i ha passat per diferents òrgans de l’entitat que l’han anat millorant i enriquint fins a la seva aprovació.

L’objectiu del codi ètic és convertir-se en una eina útil i inspiradora, tant per la Federació SMC com per a les organitzacions que en formen part, que ens ajudi a disposar d’unes pautes d’actuació per orientar, revisar i millorar les nostres pràctiques, i ser una guia per a la ciutadania. És un document viu, obert al diàleg i al canvi, que invita a totes les persones a millorar-lo, aprofundir-hi i aplicar-lo en el seu dia a dia.

El codi ètic aporta idees en relació a la finalitat d’interès general i la defensa de drets de l’entitat, al compromís social i la transparència amb les quals volem treballar, i també sobre la democràcia, el foment de la participació interna i la confiança. Apunta els principis sota els quals ens volem regir: la igualtat, la llibertat d’expressió, la sobirania de les decisions. I també parla de centralitat del voluntariat i les relacions solidàries amb altres entitats del tercer sector, entre altres qüestions.

enllaç amb més informació Consulta el codi ètic de la Federació SMC