Escuder torna a col·laborar amb Salut Mental Catalunya

15/07/2021

L’empresa dona suport al projecte XarXaJoves per millorar la salut mental infantojuvenil en un dels col·lectiu més afectats per la pandèmia.

Sucesores de José Escuder, torna a confiar i a col·laborar amb Salut Mental Catalunya. En aquesta ocasió ens ajuda a impulsar el projecte XarXaJoves. En temps de covid la salut mental dels joves ha empitjorat, i volem ser al seu costat: els oferim un acompanyament per millorar el seu benestar emocional i recuperar els seus projectes.

Escuder és una empresa subministradora de productes químics a diversos sectors d’activitat i ha col·laborat amb nosaltres a través de diverses iniciatives, com el concert de Gospel per la salut mental, o les olimpiades solidàries amb A32 Events.

XarXaJoves en temps de pandèmia

El programa d’acompanyament integral per a joves de 16 a 25 anys amb problemes de salut mental va començar com a projecte pilot al 2017 en col·laboració amb les entitats dels tres territoris del XarXaJoves: Barcelona Ciutat (Arep), Barcelonès Nord (Fundació SMC) i Lleida (SM Ponent).
En un any de pandèmia, els objectius i la finalitat del projecte s’han pogut mantenir per oferir un acompanyament individual, les activitats grupals i la vinculació amb les entitats juvenils i la xarxa comunitària.

Dades del XarXaJoves al 2020:

  • 64 joves atesos
  • 94 derivacions realitzades
  • 900 accions d’acompanyament
  • 161 accions grupals
  • 78 atencions familiars