L’Espai Situat Garraf i Salut Mental Garraf – AFAMMG han participat en l’elaboració d’un mapa de recursos per a la salut mental i el benestar emocional del territori

10/02/2023

La proposta de la presentació conjunta sorgeix d’una dinàmica de la Mesa d’Entitats Socials de Vilanova

L’Espai Situa’t Garraf participa en la Mesa d’Entitats Socials de Vilanova, de la qual va sorgir la proposta de fer un speed dating entre entitats del territori per trobar sinergies i col·laboracions. D’aquesta dinàmica sorgí també la proposta que totes les entitats de salut mental del territori es posessin en contacte per crear una presentació conjunta dels recursos a Serveis Socials de Vilanova i la Geltrú i a persones interessades afins a aquests serveis, com són les referents de benestar comunitari o les treballadores socials dels CAP, entre d’altres.

Així doncs, vam realitzar una presentació conjunta amb Activament Garraf, Grup Atra, Salut Mental Garraf – AFAMMG i Espai Situa’t Garraf. Gràcies a l’èxit de la jornada, la presentació es repetirà properament a la Taula de Salut Mental del Garraf.

A més, s’ha creat també un mapa de recursos per a la salut mental i el benestar emocional de les entitats participants que es pot trobar a la web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Més informació

enllaç amb més informació  Mapa de recursos per a la salut mental i el benestar emocional de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

enllaç amb més informació  Mesa d’entitats socials de Vilanova i la Geltrú