Ensenyament destinarà 142 milions per a l’escola inclusiva

23/10/2017

El Departament d’Ensenyament destinarà 142 milions d’euros per fer realitat en 4 anys el decret d’educació inclusiva que acaba d’aprovar el govern. L’objectiu és garantir el dret de l’alumnat a ‘una escola per a tothom, amb un projecte per a cadascú’, en paraules de la directora general d’Educació Infantil i Primària, Carme Ortoll.

Aquesta aprovació ha arribat després d’un llarg procés de debat, diàleg i consens entre l’administració pública, els professionals, les entitats, les associacions i les famílies sobre el  nou Decret d’educació inclusiva, complementari a la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) aprovada l’any 2009. La LEC reconeix la necessitat d’adequar l’activitat educativa per atendre la diversitat de l’alumnat i l’assoliment d’una igualtat d’oportunitats i d’accessibilitat, a partir de la constatació per part de la Sindicatura de Greuges de situacions de segregació escolar que afecten els alumnes de Catalunya i, en particular, els alumnes amb necessitats específiques. Segons la llei, els criteris d’organització pedagògica han d’estar regits pel principi d’inclusió, posant especial èmfasi en aquells alumnes que poden trobar més barreres en l’aprenentatge i la participació.

Per primer cop dins el marc legislatiu català reconeix explícitament el dret de qualsevol alumne a ser escolaritzat en un centre educatiu ordinari i s’estableix com a excepcional l’escolarització en centres d’educació especial, prèvia acceptació de la família i únicament en el cas d’alumnes ‘amb discapacitats greus o severes que necessitin una elevada intensitat de suport educatiu i mesures curriculars, metodològiques, organitzatives o psicopedagògiques altament individualitzades’.

Al juny de 2016, la Federació Salut Mental Catalunya ja va posar de relleu la necessitat de revisar el model educatiu i desenvolupar noves estratègies d’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques a l’informe ‘Situació de la salut mental d’infants i adolescents’, elaborat en col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés. Tot just després de la presentació del document, la Federació va crear el Grup de Treball Infantojuvenil, amb una comissió específica d’educació formada per diverses associacions: Aprenem, SMC Terrassa, El Turó, AFAMMG i  Grup TEA Sant Cugat. Aquesta Comissió ha participat en el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions liderat pel Departament de Presidència de la Generalitat.

La tasca activa de la comissió ha quedat reflectida als diferents documents que han propiciat el Decret, tant de manera directa durant les reunions de treball com amb la presentació d’al·legacions a l’esborrany inicial del document. Així, el nou Decret d’escola inclusiva contempla la perspectiva de la salut mental; la participació de la persona i de la família en la presa de decisions; la coordinació integral i el treball continuat i transversal tenint en compte aquells aspectes relacionats amb la salut; i la capacitació específica dels professionals.

Segons el Decret, les mesures i suports a l’alumnat ‘han de garantir que els contextos escolars ofereixin les condicions d’aprenentatge necessàries per desenvolupar les fortaleses dels alumnes; vetllar per la seva vinculació amb els aprenentatges i el grup, i facilitar l’accés a l’aprenentatge i a la participació i assegurar el progrés de tots’.