El teixit associatiu de SMC en xifres

20/03/2024

En total, les entitats federades a Salut Mental Catalunya gestionen més de 1.400 persones voluntàries d’arreu del territori català i més de 9.000 persones sòcies

Des de l’àrea d’enfortiment del teixit associatiu de SMC hem fet un recull de les xifres que conformen les entitats del nostre moviment associatiu i hem pogut obtenir dades de 70 de les 80 entitats federades. En total, les entitats gestionen més de 1.400 persones voluntàries d’arreu del territori català i més de 9.000 persones sòcies.

Dades globals de les entitats federades a SMC

Històricament, el moviment associatiu en salut mental estava format per associacions de familiars, però mica en mica es van anar incorporant a primeres persones, dotant així de més valor a les entitats. Actualment el 57,3% de les entitats són mixtes, formades per familiars i primeres persones, i en alguns casos també per professionals. El 28,5% són entitats de familiars, el 8,5% són entitats de professionals i el 5,7% entitats en primera persona.

El 42% de les associacions compten amb la declaració d’entitat d’utilitat pública (DUP), aquesta acreditació és atorgada per la Generalitat de Catalunya, i el 49% tenen implementat un pla d’igualtat, que inclou protocols per a la prevenció i l’abordatge d’assetjament sexual i/o per raó de gènere, i el 48% compten amb un codi ètic, un instrument d’assessorament, conducta i autoregulació on es reflecteixen la missió i els valors de l’entitat.

Posem de relleu també que el 23% de les entitats ja compten amb algun certificat de qualitat com ara la ISO9001.

Entitats participants en projectes impulsats per SMC

En relació als diferents projectes impulsats per Salut Mental Catalunya, tenim les següents dades:

 • El 14,5% de les entitats participen al programa Dona i Salut Mental, un projecte de formació, suport, sensibilització i empoderament de dones amb experiència pròpia en salut mental.
 • 2 entitats participen al projecte de Suport Emocional en l’Àmbit Penitenciari, un projecte que ofereix acompanyament i grups de suport emocional a persones amb problemes de salut mental dins de presó, especialment per a aquelles persones que presenten símptomes de patiment psicològic.
 • El 7,2% de les entitats participen al Comitè en Primera Persona, aquest programa té com a objectiu promoure una atenció basada en els drets de les persones amb experiències psiquiatritzades a través de diferents accions com ara la detecció i denuncia de vulneracions i accions de sensibilització.
 • El 46,4% de les entitats participen al projecte Escola de Famílies, un projecte educatiu per a familiars que vulguin conèixer i profunditzar sobre la salut mental, els recursos existents i estratègies en l’afrontament de certes situacions. Segons les dades facilitades per les entitats en total se’n beneficien d’aquest projecte 769 dones i 327 homes.
 • L’11,5% de les entitats participen al projecte de voluntariat Fent Costat Entre Famílies, un programa d’acompanyament entre iguals mitjançant la figura del familiar expert, i que actualment està desplegat a Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Lleida, Tarragona i en breu, al Bages.
 • El 10,1% de les entitats participen al programa Esport i Salut, un projecte que té com objectiu la promoció de la salut i la inclusió comunitària mitjançant l’activitat esportiva per a persones amb experiència pròpia en salut mental.
 • El 18,8% de les entitats participen en projectes de Defensa dels Drets, inclòs el Justament, un servei que ofereix assessorament jurídic especialitzat per a aquelles persones amb una problemàtica de salut mental que han patit una vulneració dels seus drets.
 • El 21,7% de les entitats participen al Comitè de Clubs Socials.
 • El 18,8% de les entitats participen del projecte Activa’t per la Salut Mental, aquest projecte pretén aconseguir que les persones amb problemes de salut mental i els seus familiars puguin esdevenir agents de salut actius en el seu propi procés de recuperació, i inclou els Espai Situa’t, els Psicoeducatius Proenfa i Klau de re, Prospect i els Grups d’Ajuda Mútua (GAM).

Recursos i serveis oferts pel teixit associatiu

En relació als recursos i serveis oferts per les entitats trobem les següents dades:

 • El 39,1% de les entitats gestionen Club Social, amb un total de més de 2.000 persones usuàries.
 • El 13% ofereixen servei Prelaboral.
 • El 10,1% gestionen un Centre Especial de Treball (CET).
 • El 14,5% ofereixen altres serveis d’inserció laboral.
 • El 5,8% ofereixen servei de Llar Residència.
 • El 17% ofereixen el servei de Llar amb Suport.
 • El 10,1% ofereixen el servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar (PSALL).
 • El 10,1% ofereixen altres serveis de suport a la llar.
 • El 18,8% participen al projecte Ocell de Foc, un programa per prevenir el malestar emocional de les persones joves.
 • El 27,5% ofereixen serveis específics d’atenció a joves.
 • El 55% ofereixen serveis d’atenció a les famílies, amb un total de més de 11.700 famílies ateses anualment.
 • El 52,1% ofereixen servei de suport psicològic, amb un total de més de 2.500 persones ateses anualment.
 • El 17,3% ofereixen el servei de Respir, i se’n beneficien +380 persones, aquest programa ofereix la possibilitat que persones amb trastorn mental i les seves famílies descansin de les possibles relacions de dependència originades.

En dades globals, gràcies al teixit associatiu, més de 530 persones gaudeixen de serveis de suport a l’habitatge, més de 8.850 joves són atesos i més de 950 persones es beneficien de serveis d’inserció laboral.

Suport mutu al teixit associatiu

En l’àmbit del suport mutu, trobem les següents dades:

 • El 36,2% de les entitats ofereixen GAM per a primeres persones, amb un total de +950 persones participants anualment.
 • El 59,4% de les entitats ofereixen GAM per a familiars, amb un total de +1600 persones participants anualment.
 • El 10,1% de les entitats ofereixen GAM de benestar emocional.
 • El 23,2% de les entitats ofereixen Grups d’Ajuda Mútua amb Suport (GSAM).

Més informació