El sector de la salut mental continua amb les esmenes a la reforma del codi penal

17/12/2013

A les darreres setmanes s’ha contactat amb els partits polítics que tenen representació al Congrés dels Diputats de Madrid, i que estan a la Comissió de Justícia, que està supervisant la reforma del Codi Penal. Aquesta reforma planteja endurir les mesures preventives i sancionadores contra les persones amb trastron mental, i associa els trastorns mentals amb perillositat, el que podria permetre allargar la condemna i l’internament de forma indefinida, sense tenir en compte la recuperació de la persona amb trastorn.

El sector de la salut mental ha mantingut dues reunions amb diputats de CiU i una altra amb representants del PSC. Estem a l’espera de la resposta d’altres formacions.

L’acció de la Federació s’està fent en coordinació i paral·lelament a la feina que es fa des de FEAFES (Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental). Aquesta entitat ja va enviar un document d’esmenes a la reforma del Codi Penal al Ministre de Justícia, al qual van donar suport diferents associacions del sector. La Federació SMC va enviar la mateixa documentació als partits polítics catalans, així com una petició d’entrevista personal per exposar les raons per les quals el col·lectiu de la salut mental s’oposa a la nova normativa.

En l’apartat d’enllaços relacionats al final d’aquesta notícia podeu consultar les darreres esmenes presentades per Feafes, aixñi com el posicionament de l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria (AEN) en contra de la reforma del Codi Penal.

Enllaços relacionats: 

Enmiendas FEAFES reforma del Código Penal. Diciembre 2013

Medidas terapeuticas básicas y urgentes. Nov 2013 (Feafes)

Resumen Informe Proyecto Código Penal (AEN, dic 2013)

Informe Proyecto Código Penal (AEN, dic 2013)