El programa Respir ofereix sortides per a dones amb problemes de salut mental

13/07/2020

Salut Mental Catalunya (SMC) ha iniciat al 2020 un nou programa Respir Dones, dirigit a dones amb problemes de salut mental amb l’objectiu de:

  • Oferir espais en els que es treballi la socialització de la persona, els aspectes relacionals, la motivació, la curiositat, i altres aspectes d’autonomia.
  • Oferir possibilitats que evitin la manca de relacions i l’aïllament social de la persona que presenta un trastorn mental.

El Respir Dones s’afegeix a la resta de programes Respir existents a la Fundació SMC: Respir, Respir Salut i Respir Joves. El nou programa s’emmarca també dintre del projecte Dona i Salut Mental de la Federació SMC, que ofereix formació, suport, sensibilització i apoderament de dones amb problemes de salut mental.

El Programa Respir, creat al 2004 per la Fundació SMC, ofereix sortides per a persones amb trastorn mental server (Respir Sortides), pels seus familiars i cuidadors (Respir Salut) i per a persones joves amb problemes de salut mental (Respir Joves). Les sortides són un espai de descans, salut i benestar, que fomenta activitats d’oci i natura i permet alleugerir les relacions i la dependència entre les persones amb trastorn mental sever i els familiars que fan de cuidadors.

Les sortides del Respir Dones s’han iniciat a l’estiu amb la sortida que es va fer a Calella de Mar al juliol. La localitat del Maresme serà també el destí de la propera sortida del Respir Dones, que es farà al setembre. Teniu tota la informació en el següent enllaç:

Respir Dones a Calella de Mar: 25-27 setembre 2020

Pots consultar la informació sobre la resta de sortides Respir de la tardor en aquests enllaços: