El Programa Respir Joves de la Fundació SMC ofereix sortides a joves amb problemes de salut mental

27/10/2016

La Fundació Salut Mental Catalunya (SMC) ha posat en marxa el Programa Respir Joves, que ofereix sortides perquè les persones joves amb problemes de salut mental puguin realitzar activitats d’oci que millorin la seva inclusió social i fomentin la relació amb altres persones.

Es tracta de sortides d’una sola nit i amb grups més reduïts que la resta de Sortides Respir que la Fundació SMC ofereix per a persones amb problemes de salut mental majors d’edat. El Programa Respir Joves ofereix sortides des de dissabte mati fins diumenge tarda, i s’estructuren en grups de 7 joves i 2 educadors.

La primera sortida es farà del 19 al 20 de novembre a Olot. Es buscaran sortides a llocs i activitats d’interès pel joves, com ara sortides a la natura amb tendes de campanya, càmpings, excursions, a la platja …

El Programa Respir Sortides és una eina que pretén incloure socialment la persona afectada en el seu mitjà social més proper. L’objectiu del programa és promoure l’autonomia i potenciar les capacitats individuals de la persona amb trastorn mental, i oferir un recurs que alleugereixi el nivell de dependència que sol establir amb la persona cuidadora.

Les sortides que organitza poden ser de cap de setmana o per vacances de Setmana Santa i estiu (4-5dies), per a grups de 10 persones, amb dos educadors especialitzats.

L’objectiu del programa és oferir un suport, alleujament, benestar i respir a les famílies que conviuen amb una persona amb trastorn mental sever , potenciant la idea de que el cuidador directe s’ha de cuidar per seguir tenint cura del seu familiar afectat.

El Programa Respir compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona

LogoAjuntamentComunicacioFlotant2013

 

 

 

 

Programa Respir – Fundació SMC