El Parlament debat sobre el Pla Integral en Salut Mental per una interpel·lació de CiU

24/07/2014

La diputada de Convergència i Unió (CiU) Maria Mercè Jou va ser l’encarregada d’intervenir el dia 22 de juliol en la interpel·lació que el seu grup parlamentari va presentar al Ple del Parlament de Catalunya sobre el “Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions“, presentat recentment pel Govern català. Jou va dirigir-se al conseller de Salut, Boi Ruiz, dient-li que esperava que el Pla posi fi a la demagogia envers la salut mental. Va parlar sobre la priorització d’actuacions pel període 2014/2016, fent esmena a les paraules del discurs que el president de la Federació Salut Mental Catalunya, Xavier Trabado, va fer en la presentació del Pla al Saló Sant Jordi, el passat 15 de juliol, en representació del sector de la salut mental a Catalunya, que espera amb il·lusió la nova proposta d’acció de govern.

La senyora Jou va fer esmena als departaments que participen al Pla, i va instar Boi Ruiz a que expliqués al Parlament les actuacions referents a prevenció de la salut mental a la infància i adolescència; alhora que volia conèixer més detalls de que faria el Govern per lluitar contra l’estigma. Altres tems que va interpel·lar van ser quina postura i quines accions ha dut a terme el Govern contra de la reforma del Codi Penal, les línees de treball sobre l’autisme,  l’aplicació del protocol per evitar els suïcidis, com es concreta l’empoderament de les persones i les famílies amb problemes de salut mental, i com es durà a terme la inserció de les persones en l’àmbit comunitari i de l’àmbit laboral. Un tema fonamental, segons Jou, és el compromís adquirit pel Govern pel que fa als serveis d’habitatge.

Boi Ruiz no va contestar totes les preguntes, però va fer èmfasi en alguns temes en particular: va fer un breu recorregut pel que eren les institucions de salut mental i el que va representar l’obertura psiquiàtrica (aviat farà trenta anys) i en matèria d’estigma va destacar la funció del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) com a entitat que tutelarà els mitjans de comunicació pel que fa als programes i la publicitat. El conseller va destacar també el conveni subscrit amb les caixes per tal que donin suport econòmic a Obertament i la implicació del departament d’Ensenyament per abordar l’estigma des de l’escola. Salut i Ensenyament treballarán conjuntament en l’atenció inetgral per millorar els resultats a l’escola i detectar els problemes que puguin sorgir en aquesta etapa.

D’altra banda, Salut inclourà en les seves enquestes la visió que es té de la salut mental i ha parlat de revisar els protocols a seguir des dels centres de la DGAIA.
Boi Ruiz va cloure la seva intervenció lamentant-se que en ple segle XXI es pugui intentar fer la reforma del Codi Penal que maltracta la persona amb malaltia mental, i va afegir que es va intentar declarar la malaltia mental com a risc per a la salut pública.

Podeu veure els vídeos de la intervenció de Maria Mercè Jou i la resposta de Boi Ruiz en el vídeos de sota o en els següents enllaços:

Vídeo de la intervenció de Maria Mercè Jou al Parlament

Vídeo de la intervenció de Boi Ruiz al Parlament