El Govern aprova el Programa d’abordatge integral sobre els casos de salut mental d’elevada complexitat

20/11/2018

(nota de premsa del Departament de Salut  de la Generalitat de Catalunya, 20 novembre 2018)

El Govern ha aprovat avui la creació del Programa d’abordatge integral sobre els casos de salut mental d’elevada complexitat, és a dir, aquells casos en què la persona pateix trastorns mentals greus amb necessitats complexes d’atenció sanitària i social. L’objectiu és aconseguir una actuació més eficaç en prevenció, assistència, benestar, rehabilitació i integració de les persones amb aquest tipus de trastorn.

El Programa, d’una durada màxima de 3 anys, abordarà aspectes com la sensibilització sobre els casos complexes, els protocols i circuits d’actuació, la creació de grups de treball, i la implicació i coordinació de la intervenció de les diferents administracions pel que fa als casos complexes. Aquestes línies de treball es duran a terme a través d’una Oficina de suport al programa, adscrita al Departament de Salut.

Aquest programa comptarà també amb la participació activa de professionals experts en l’àmbit sanitari, social, ètic, judicial, així com també amb representants de les federacions de familiars i del Moviment en primera persona.

 

La salut mental, una prioritat

L’atenció a la salut mental i les addicions són una prioritat per al Departament de Salut, i així es recull a les Estratègies de salut mental i addiccions 2017-2020. Aquesta estratègia va acompanyada de l’increment pressupostari més gran de la història en l’àrea de salut mental, amb una inversió addicional de 70 milions l’any 2017, a banda dels 2,6 M€ del Pla estratègic de recerca i innovació en salut per a projectes de recerca en salut mental.

A Catalunya, els trastorns mentals es troben entre les primeres malalties cròniques que declara patir la població i que afecten greument la qualitat de vida. Segons l’Enquesta de salut de Catalunya, l’ESCA 2017, el 6,2% de la població major de 14 anys presenta risc de patir ansietat o depressió. A més, s’observen diferències rellevants per classe social i gènere. Així, les persones de classe baixa tenen major probabilitat de patir ansietat o depressió, especialment les dones. En la població d’entre 4 a 14 anys, el 5,1% té probabilitat de patir un problema de salut mental.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), una de cada quatre persones patirà algun tipus de problema de salut mental al llarg de la seva vida.